IUBIREA INVINGE TOTUL!!!

DA-MI DOAMNE,PUTEREA DE A SCHIMBA LUCRURILE PE CARE LE POT SCHIMBA!DA-MI PUTEREA DE A ACCEPTA LUCRURILE PE CARE NU LE POT SCHIMBA!SI DA-MI INTELEPCIUNEA DE A LE DEOSEBI!!!

ZAMOLXE

Zamolxe a spus:

“BINECUVANTEZ VOCEA DUMNEZEULUI CARE BINECUVANTEAZA!!!”

Adevarul te va elibera !!!

Oricine se proclamă pe sine însuşi judecător în Câmpul Adevărului şi al Cunoaşterii este un naufragiat de care râd Zeii.

Albert Einstein

duminică, iunie 27, 2010

UN CADOU IMENS PENTRU ZILELE NOASTRE...


Ce este Viaţa Universală?

Viaţa Universală înseamnă a trăi în Spiritul lui Dumnezeu, înseamnă – Religia Interioară

Creştinii originari din Viaţa Universală sunt convinşi că trăim o mare cotitură a timpurilor, în care Dumnezeu se adresează din nou omenirii prin gură profetică şi că Spiritul Christosului lui Dumnezeu reînnoieşte şi aprofundează învăţăturile lui Isus din Nazaret - conform celor anunţate: Mai am multe să vă spun, dar încă nu le puteţi duce. Dar când va veni El, Spiritul Adevărului, El vă va conduce în Adevărul deplin. (Ioan 16, 12)

Spiritul nu are voce de om. De aceea şi-a ales un om pe care l-a instruit ca profet al Său, care percepe limba de lumină a Spiritului şi o poate traduce în cuvinte omeneşti. La fel cum Dumnezeu a vorbit prin marii profeţi ai Vechiului Testament şi prin cel mai mare Profet al tuturor timpurilor - Isus, Christosul, tot astfel vorbeşte Spiritul Adevărului de 30 de ani prin Gabriele, profeta şi ambasadoarea lui Dumnezeu pentru vremurile noastre.

Astfel, într-o perioadă scurtă de timp, opera lui Isus, Christosul, s-a dezvoltat continuu, prin Gabriele, ajungând la o operă mondială a iubirii de Dumnezeu şi de semeni, un simbol carismatic al Vieţii Universale. Astăzi, Viaţa Universală este o comunitate de credinţă răspândită în toată lumea, cu grupuri de creştini originari pe întreg pământul, în care oamenii care-L caută pe Dumnezeu pot cunoaşte Cuvântul Lui Dumnezeu prin întruniri, cărţi, casete, CD, DVD cât şi prin radio şi televiziune.

Profeţia lui Dumnezeu din zilele de azi cuprinde afirmaţii despre crearea lumii şi despre viitorul omenirii. Ne învaţă drumul Predicii de pe Munte, Drumul Interior spre Dumnezeu, pe care, raportându-se zilnic la semeni, fiecare se poate autorecunoaşte şi-şi poate învinge greşelile. Este vorba despre o Predică de pe Munte trăită, în care omul tinde la a fi din nou una cu Dumnezeu. Din revelaţiile divine date prin Gabriele rezultă că sufletele oamenilor au existat înainte de a se naşte şi că s-au încarnat pe pământ de mai multe ori, pentru a se purifica. Existenţa pământească este împregnată de legea semănatului şi a recoltei, pe care ne-a învăţat-o Isus din Nazareth, şi care spune că tot ceea ce noi, oamenii, le cauzăm semenilor, animalelor şi plantelor va cădea asupra noastră - prin nenorociri, boli şi nevoi, dacă nu clarificăm cauzele păcătoase ale acestor efecte, prin recunoaşterea greşelilor noastre, prin căinţă, prin cerere de iertare, prin iertare şi prin nerepetarea păcatelor recunoscute.

Multe despre acestea se găsesc încă în Biblia tradiţională, însă pe parcursul celor 2000 de ani multe s-au pierdut fie prin omisiune, fie prin falsificare conştientă, fiind înlocuite cu dogme bisericeşti, fie sustrase. Prin Cuvântul Profetic Spiritul-Christosul ui-lui-Dumnezeu a corectat aceste falsificări şi omisiuni. El ne arată că biserica catolică cu dogmele, ritualurile şi ierarhiile sale nu are nimic de-a face cu învăţăturile lui Isus din Nazareth. El se referă şi la imaginea lui Dumnezeu prezentată de teologii catolici şi lutherani. Învăţătura lor despre damnarea veşnică sau despre predestinaţie este caracteristică unui Dumnezeu furios care nu are nimic de-a face cu iubitorul Dumnezeu-Tată, despre care vorbea Isus din Nazareth.

Prin fapta Mântuirii, Dumnezeu-Tatăl le-a dat tuturor copiilor Săi puterea de a se întoarce acasă, în căminul lor etern, pe care, pe parcursul căderii, l-au părăsit. Fiinţe spirituale originar pure au vrut să fie ca Dumnezeu şi prin aceasta s-au îndepărtat de izvorul primordial al tuturor fiinţelor, ceea ce a dus la apariţia lumii materiale. Pentru a opri acest proces, Christos-Fiul întâi contemplat al lui Dumnezeu S-a încarnat în Isus din Nazareth. El nu a venit pentru a muri ca "miel de jertfă" spre a-L împăca pe Dumnezeu, ci pentru a-i determina pe oameni să se întoarcă prin exemplul Său şi prin învăţăturile Sale şi pentru a fonda Împărăţia Sa a Păcii. Când oamenii L-au respins, El a coborât în moarte şi, de pe Golgota, le-a dăruit tuturor sufletelor şi oamenilor scânteia mântuirii care le dă posibilitatea de a-L urma şi de a se elibera de păcate.

În mesajul divin dat prin Gabriele, Christos anunţă venirea Sa spirituală. Lumea materială (nu este vorba despre Pământ) este pe cale de a se prăbuşi, vor fi mari catastrofe, aşa cum a prezis Isus din Nazareth cu mult timp în urmă. În aceste vremuri dominate de nevoi, nenorociri, teroare, frică şi lipsă de speranţă, Spiritul-Christosul ui-lui-Dumnezeu îl cheamă pe fiecare om: " Cine vrea să fie salvat, să se salveze înainte ca această lume să treacă". Dumnezeu ne întinde acum mâna Sa măreaţă, oferindu-ne încă o cale directă de a învăţa; astfel fiecare se poate folosi de această şansă, se poate adresa direct luminii primordiale aflate în interiorul fiecăruia. Printr-o aplicare consecventă a legilor divine în viaţa de zi cu zi, putem face câţiva paşi interiori spre a câştiga maturitate spirituală, prin recunoaşterea şi desfiinţarea propriilor greşeli şi slăbiciuni şi prin împăcarea cu semenii, cu natura şi cu animalele.

De 2000 de ani creştinii se roagă în rugăciunea "Tatăl nostru" : "Vie împărăţia Ta". Creştinii originari a căror religie este religia interioară care proclamă pacea, se străduiesc să aplice în practică această rugăciune a lui Isus. Conţinutul acestei rugăciuni minunate nu se referă doar la oameni ci şi la natură şi la lumea animală. În împărăţia lui Dumnezeu pe care o invocă oamenii în "Tatăl nostru" domneşte unitatea dintre om, natură şi animale. În "Tatăl nostru" se spune mai departe: "Facă-se voia Ta!" Dumnezeu vrea ca voia Sa să se împlinească şi ca Împărăţia Sa să vină pe pământ! De aceea, prin Cuvântul profetic divin, azi ia naştere Împărăţia Păcii- fundamentul pentru Împărăţia Păcii lui Isus Christos ; Despre aceasta ne relatează Emiţătorul Noului Ierusalim pentru Împărăţia Păcii lui Isus Christos.

Creştinii originari sunt oameni iubitori de pace care se străduiesc zilnic să menţină şi să creeze pacea atât cu semenii cât şi cu animalele şi cu întreaga natură. Însă ei nu tac când este vorba de Învăţătorul şi Conducătorul lor, care le pregăteşte drumul spre casa Tatălui, adică Isus Christos care ne-a învăţat despre Părintele Iubirii şi al Păcii şi ni L-a adus mai aproape. Ei clarifică lucrurile când numele lui Christos este folosit drept etichetă în spatele căruia se practică înşelătorii.

Viaţa Universală este acum o operă modială, care a putut lua naştere pentru că Gabriele a parcurs drumul fiecărui profet adevărat, drum care i-a adus prigoniri, suferinţă şi marginalizare. În cazul Gabrielei, s-a adeverit afirmaţia lui Isus din Nazaret: pe Mine M-au prigonit, vă vor prigoni şi pe voi. Însă, tot mai mulţi oameni îşi dau seama că Spiritul lui Dumnezeu vorbeşte prin ea şi simt măreţia mesajului transmis - ca de exemplu în două mari revelaţii ale lui Christos:

„Eu sunt Christos, Fiul Dumnezeului Viu. Cuvântul Meu sfânt, Cuvântul Cerului se revarsă prin gură profetică. Eu, Christos nu mă mai aflu în veşmânt pământesc, deci în carne. De aceea nu mai vorbesc cu vocea oamenilor- nu mai am vorbirea lor. De aceea Mi-am luat un om, l-am pregătit pentru Cuvântul Meu de lumină, astfel ca el să poată auzi vocea Mea şi să v-o redea în limba sa maternă.“
( Din ciclul Vindecarea profetică divină 06.02. 1994)

„O, recunoaşteţi şi simţiţi în inimile voastre: Eu nu vă conduc la nici un om. Eu nu vă conduc la instrumentul Meu, la profeta Mea - Eu vă conduc în interiorul vostru, la Mine, la Christosul lui Dumnezeu, la nucleul sufletului vostru, la Viaţa care Eu Sunt.
(Din ciclul Vindecarea profetică divină 13.08.1995)

Viaţa Universală este numele unei comunităţi religioase care face legătura cu creştinismul originar, creştinismul interior fără dogme bisericeşti şi ritualuri, cel pe care ni l-a arătat Isus din Nazaret. Dumnezeu este Spiritul Universal Omniprezent, a cărui putere creatoare se află în toate formele de viată. Dumnezeu este Tatăl Nostru Iubitor iar Christos este Mântuitorul Nostru, al tuturor. Linia pe care o urmează o viaţă creştină originară este dată de către cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu şi de către Predica de pe Munte a lui Isus din Nazaret, pe care, spre deosebire de biserică, noi nu le considerăm o utopie ci un îndreptar practic pentru viaţa noastră de zi cu zi. În întreaga lume, creştinii originari se străduiesc să-L urmeze pe Marele Învăţător Înţelept, Isus, Christosul. Deja în urmă cu 2000 de ani, Isus ne-a învăţat că Împărăţia lui Dumnezeu se află în interiorul nostru, de aceea creştinii originari iau legătura cu Dumnezeu în interiorul lor. Aşadar, fiecare om este, el însuşi, templul lui Dumnezeu, fiecare Îl poate găsi foarte aproape pe Dumnezeu, în propriul său interior.

Prezentarea Drumului Interior

„Mai aproape de Tine, Doamne“

Isus din Nazaret, acum 2 000 de ani, i-a învăţat pe discipolii Săi Drumul Interior, graţie căruia este posibil să ajungi la Împărăţia Interioară şi le-a dat Predica de pe Munte. Astăzi, prin intermediul Cuvântului Profetic, El ne învaţă acest drum pe toate nivelele şi în toate detaliile, aşa cum anunţase ca Isus din Nazaret : « Mai am multe să vă spun … Vă voi trimite Spiritul adevărului… ». Pentru întâia oară în istoria umanităţii, Drumul Interior este predat în totalitatea sa până la nivelul la care Spiritul lui Christos în noi ne conduce direct.

Drumul Interior este oferit tuturor oamenilor care au dorinţa de a se apropia de Dumnezeu în această viaţă, independent de confesiunea căreia îi aparţin. Prin cunoaşterea de sine, noi luăm cunoştinţă de greşelile şi slăbiciunile noastre care încă ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu în interiorul nostru şi să trăim în armonie cu aproapele nostru şi cu natura. Cu ajutorul lui Christos care acţionează în noi, reuşim să depăşim aceste aspecte, pas cu pas, începând cu nivelul ordinii şi până la nivelul seriozităţii, găsind unitatea cu tot ceea ce Este.

Drumul Interior

Fericire, libertate şi reuşită; Şcoala Cosmică a Vieţii

Evoluţia spre conştiinţa cosmică

Fiinţele umane parcurg un drum de viaţă care le este propriu şi pe acesta vor ajunge, mai devreme sau mai târziu, să îşi pună întrebarea: De ce sunt aici jos? Care este sensul şi scopul prezenţei mele aici? Cum se poate atinge fericirea, libertatea şi reuşita? Majoritatea oamenilor resping aceste întrebări şi se mulţumesc să ia viaţa aşa cum vine ea. Ei fondează o familie, se implică în muncă şi în tot ce le propune societatea. Astfel, fiecare îşi caută fericirea sa acolo unde crede că o poate găsi. Totuşi, anii care trec ne arată că nu este posibil să o găseşti la exterior. Sufletul aspiră către profunzime şi adevăr. El presimte că are o origine divină şi că, pentru el, sensul vieţii constă în eliberarea de greşeli pentru a ajunge la adevărata fericire pe care nu o găsim decât în Dumnezeu. Drumul Interior pe care Spiritul lui Christos în Dumnezeu ni-l învaţă, din nou, astăzi, prin intermediul lui Gabriele, profeta şi ambasadoarea Sa, este o învăţătură spirituală şi mistică. Printr-o muncă interioară consecventă asupra noastră, Drumul Interior conduce, pas cu pas, la a trăi în iubirea pentru Dumnezeu şi pentru semeni, la a găsi unitatea cu Dumnezeu şi cu toate formele de viaţă ale naturii.

Drumul Interior începe cu două Cicluri de deschidere a conştiinţei care ne pregătesc pentru drumul spre interior, spre sinele divin. Elevul învaţă să îşi orienteze mai intens şi mai profund senzaţiile, gândurile, cuvintele şi faptele spre Spiritul Christosului lui Dumnezeu în el. Exerciţii corporale uşoare, realizate pe o muzică armonioasă, favorizează orientarea sufletului şi omului spre izvorul divin.

Pe nivelul Ordinii, elevul învaţă să îşi ordoneze gândurile, să îşi controleze limbajul şi să îşi rafineze simţurile. Exerciţii şi teme adaptate ne ajută să ne recunoaştem greşelile şi să le punem în ordine, să ne căim, să cerem iertare sau să iertăm aproapelui şi, prin puterea lui Christos, să ne eliberăm, pas cu pas, pentru a ajunge să trăim în pace cu semenii. La început aceasta nu este neapărat uşor. De aceea, pentru a reuşi, trebuie să lucrăm asupra trecutului nostru. Fiecare zi este o ocazie de a lucra asupra recunoaşterii de sine, ceea ce face viaţa foarte interesantă.

Pe nivelul Voinţei, omul este pregătit să devină permeabil la Spiritul lui Dumnezeu în el. Conştiinţa sa reacţionează cu o intensitate tot mai mare şi îi arată diferite aspecte ale felului în care se manifestă voinţa sa personală, astfel încât aceasta să dispară puţin câte puţin. Elevul învaţă concentrarea corectă şi resimte tot mai mult în ce constă voinţa lui Dumnezeu. El devine tot mai liber pentru ca în el să apară viaţa interioară înaltă.

Pe nivelul Înţelepciunii, conştiinţa spirituală a elevului se lărgeşte şi mai mult. El trăieşte din interior spre exterior şi accede la o viziune largă şi unificată a evenimentelor profunde. El învaţă, pas cu pas, să îşi cunoască semenii în profunzime pentru că a învăţat să se cunoască pe sine. Înţelepciunea este acţiune într-un sens dezinteresat. Pornind de la conştiinţa sa spirituală deschisă, elevul de pe nivelul înţelepciunii este în măsură să acţioneze tot mai mult conform legilor lui Dumnezeu.

Pe nivelul Seriozităţii, elevul devine suveran din punct de vedere spiritual. El gândeşte şi acţionează clar şi drept, în funcţie de Legile lui Dumnezeu, deoarece el este complet orientat spre divin. El recunoaşte esenţialul în orice lucru, adoptă imediat o atitudine corectă din punctul de vedere al Legilor lui Dumnezeu şi acţionează în consecinţă. Astfel, Spiritul lui Dumnezeu poate acţiona prin el şi îl poate conduce direct.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu