IUBIREA INVINGE TOTUL!!!

DA-MI DOAMNE,PUTEREA DE A SCHIMBA LUCRURILE PE CARE LE POT SCHIMBA!DA-MI PUTEREA DE A ACCEPTA LUCRURILE PE CARE NU LE POT SCHIMBA!SI DA-MI INTELEPCIUNEA DE A LE DEOSEBI!!!

ZAMOLXE

Zamolxe a spus:

“BINECUVANTEZ VOCEA DUMNEZEULUI CARE BINECUVANTEAZA!!!”

Adevarul te va elibera !!!

Oricine se proclamă pe sine însuşi judecător în Câmpul Adevărului şi al Cunoaşterii este un naufragiat de care râd Zeii.

Albert Einstein

luni, martie 15, 2010

O posibilã legãturã lingvisticã între India si România...


Au apãrut în ultima vreme o serie de studii, atât ale unor specialisti cât si ale unor nespecialisti, care sustin cã legãturile dintre România si India sunt mai profunde si mai exacte decât cele filozofice/mistice evidentiate de Eliade. Noua teorie încearcã sã demonstreze, cu argumente coerente si logice, dar, totusi, greu de acceptat de cãtre comunitatea academicã româneascã, cã rolul jucat de strãmosii nostri pe scena civilizatiilor euro-asiatice a fost mult mai important decât este recunoscut în prezent. Desi mesajul teoriei este unul benefic si favorabil curentelor istorice ce sustin originea dacicã a românilor de azi, se considerã, deocamdatã, cã aceste noi perspective nu pot fi sustinute cu suficiente dovezi stiintifice. Meritã totusi, ca un exercitiu de gândire, sã încercãm sã comparãm ceea ce stim cu certitudine despre istoria noastrã cu ceva ce ar putea fi adevãrat pânã la proba contrarie.

Urmãtorul articol se bazeazã pe lucrarea „Noi nu suntem latini sau latinii sunt noi”, semnatã în anul 2000 de Petre Morar.

LIMBA SANSCRITÃ SI POPORUL ARIAN

Argumentele lingvistice ignorate care demonstreazã legãtura directã dintre limba vechilor arieni si limba vorbitã astãzi în spatiile românesti.
Pentru a întelege singuri argumentele ce vor fi aduse mai jos cu scopul de a demonstra legãtura directã dintre poporul/limba arianã si poporul/limba românã, precum si pentru a accepta consecintele a ceea ce veti descoperi, nu aveti nevoie decât de un dictionar sanscrit-englez, sau cel putin de textele capitolelor III-VII din celebra „Rig Veda”, de cunostinte minime privind cultura arianã (sau cultura Ceramicii Cordate – nume folosit de istorici pentru a evita mult disputatul termen „arian”) si de o gândire si culturã personalã deschise cãtre acceptarea argumentelor rationale într-o problemã în care au predominat argumente de ordin emotional, contextual si politic.

Este unanim acceptat cã limba arianã este limba religiei politeiste din India de acum 4000 de ani si cã texte scrise pe hârtie, în aceastã limbã, au apãrut în jurul anului 500 î.e.n. În dictionarele sanscrite moderne apar o serie întreagã de cuvinte adãugate artificial, deoarece, dupã Germania si Persia, a venit rândul Indiei de a încerca sã-si asume titulatura de „popor arian”. Astfel, pentru a pãstra obiectivitatea celor afirmate, vom avea în vedere mai ales textele scrise în limba arianã veche, ce se regãseste în textele vedice.
Precizãm cã limba arianã, ajunsã în India dupã lungi peregrinãri si devenitã limbã de cult, a avut o anumitã evolutie religioasã în India si a fost denumitã mult mai târziu de cãtre lingvistii indieni drept limbã sanscritã, cu sensul de limba „scrisã” sau limba „cultã”, ca si opozitie fatã de limba în circulatie curentã, denumitã prakrita sau limba „practicã”, „vorbitã”. De aceea, trebuie fãcutã distinctia între limba arianã, pe care o folosim când ne referim la poporul arian, ca si creator si vorbitor al acesteia, si limba sanscritã care reprezintã ceea ce a devenit limba arianã în India, dupã ce si-a pierdut caracterul ocult.
Este de asemenea atestat de cercetãrile arheologice cã poporul arian era rãspândit, în jurul anului 2000 î.e.n. pe Dunãre în sus, Rin si Sena cãtre Europa de Vest, Galia si Iberia, cãtre nordul Europei pânã în zona balticã si zona stepelor, cãtre sud spre Macedonia pânã la Mediterana, apoi cãtre est spre Anatolia, Persia si India. Cunostintele lingvistice si culturale despre poporul arian ne provin din zona egeeanã, Asia Micã, Iran si India, unde acesta a ajuns în expansiunea sa dupã 1700 î.e.n., lãsând în urmã focare de limbã si culturã. Poporul arian a cucerit si stãpânit Mesopotamia Babilonului, Iranul si India prin mijloacele sale moderne si prin puterea de neînvins a culturii sale vedice, a „Celui ce Vede Adevãrul”. Ajunsã în Iran si India, cultura Veda, a Vãzãtorului, a fost transmisã oral din generatie în generatie pentru 1000 de ani, dupã care a fost scrisã pe hârtie în jur de 500 î.e.n., concretizatã în ceea ce azi cunoastem drept biblia Rig Veda, respectiv biblia Avesta (varianta persanã – putin cunoscutã, sau ignoratã – a imnurilor vedice).
Poate fi socant, dar încã nu existã un consens despre originea si devenirea poporului arian. Germanii sustin gratuit cã ei ar fi arieni, dar noi stim cã arienii nu provin din zona Balticã unde s-au format teutonii, ci arienii au cucerit zona Balticã, la fel cum au cucerit zona egeeanã, Asia Micã, Iranul si India. Este posibil ca cel mai mare popor antic (nu o spunem noi, o spune Herodot) sã nu aibã un loc de origine? Este posibil ca din cel mai mare popor antic sã nu fi rãmas nimic la origine? Este oare doar o coincidentã cã dacii erau cel mai mare popor european la început de erã? Este doar o coincidentã cã atât arienii cât si dacii de mai târziu „au dispãrut” fãrã nici o urmã?
Este posibil ca din limba arianã ajunsã Sfântã, sã nu mai fi rãmas chiar nimic în ziua de azi? Noi vom începe sã demonstrãm cã poporul si limba arianã provin din spatiul carpato-dunãrean, leagãnul poporului arian dintotdeauna. Observati cã astfel noi nu sustinem aici o altã teorie, printre multe altele existente, ci demonstrãm, de data aceasta lingvistic, originea carpatinã a arienilor. Pentru a accepta demonstratia care urmeazã, ar fi indicat sã nu vã lãsati influentati de ceea ce ati citit în enciclopedia Britanica (unde ori de câte ori vine vorba de originea arienilor – care nici nu sunt numiti astfel, nicãieri – se fac diverse aluzii la bazinul Dunãrii, la sudul Ucrainei sau nordul Bulgariei de astãzi, orice, doar pentru a nu pomeni numele tãrii noastre), nici de ceea ce puteti citi în DEX la etimologiile cuvintelor românesti (conform cãrora limba românã este un adevãrat „ghiveci” lingvistic, format în doar câteva sute de ani – desi se stie cã schimbarea structurii gramaticale si a fondului de bazã al unei limbi necesitã mii de ani, pentru cã sunt intrinsec legate de fiinta poporului care o vorbeste), ca sã nu mai vorbim de cuvintele strãvechi, aflate încã în circulatie pe la Cluj si pe care DEX-ul a uitat sã le mai înregistreze în editia din 1998, invocând uneori ca argument faptul cã unele pot fi folosite în contexte vulgare, desi nu reprezintã decât denumiri strãvechi ale unor pãrti anatomice ale corpului uman.
Demonstratia poartã numele de „Demonstratia Morar” (dupã numele clujeanului Petre Morar, care a elaborat-o pentru prima datã în anul 2000 e.n.), este cât se poate de simplã si se bazeazã pe câteva principii, pe care un lingvist le învatã în primii ani de facultate (dar uitã sã le aplice!).
Primul principiu spune cã „Un nume propriu provine din limba si cultura în care are o semnificatie ca si substantiv comun, adjectiv sau verb”. Demonstrãm, pe baza acestui principiu, cã întreaga bazã de nume proprii a Culturii Veda este formatã din substantive comune, adjective si verbe din limba românã contemporanã, deci nu a putu fi creatã decât în spatiul carpato-dunãrean unde se vorbeste limba românã pânã în ziua de azi. Iatã câteva exemple, ordonate alfabetic, în acest sens, cu referire la cuvinte ce apartin fondului de infrastructurã culturalã al unei limbi:

APA = APA. [RV:3.23.4.a-c]: „ni tua dadhe vara a prithivya ilayas pade sudinatue ahnam drisadvatyam manusa apayayam sarasvatyam revad agne didihi” sau în traducere literarã „…Igna strãluceste opulent … în Drishadwati,în Apaya si în Saraswati”. Pe zeul vedic al apelor îl cheamã nici mai mult nici mai putin decât „apa”! având sufixul „ya”, folosit în limba arianã la derivarea formei lungi, cum ar fi perechea „zeu-zeitate”. Mai mult, pe la Cluj, se foloseste cuvântul „apãraie, apãraia”, cu sensul de „apã multã”. Astfel, dacã uiti robinetul deschis, se va face peste tot o „apãraie”, expresie folositã si pentru inundatii, etc. Observati acum si mai clar forma ancestralã „apa-ia” si forma contemporanã „apã-ra-ia”. Substantivul comun „apa” existã în douã limbi pe Tera: limba arianã strãveche si limba românã de azi, deci poporul român de azi este poporul arian din vechime. Nici o altã limbã din lume nu a putu crea numele „apaya”, cu sensul de „apãraia”. Latinii nu au putut crea numele „Apa” din moment ce ei foloseau forma derivatã „aqua”.

ARIAN = A ARA, ARIA. Însusi numele poporului arian are semnificatie comunã în limba românã. [RV:1.59.2a] „murdha divo nabhir agnih prithivya athabhavad arati rodasiyoh tam tua devaso janayanta devam vaisvanara jyotir id ariyaya” sau „…zeii te-au creat ca zeu ca sã fii lumina (noastrã, a) arienilor”. În limba românã existã verbul „a ara, arare” si existã substantivul „arie” (cf. DEX: „loc special amenajat unde se treierã cerealele…” sau „mãsurã a unei suprafete”), de unde rezultã si forma derivatã „arian”, cu sensul de „cel ce are o arie” sau „stãpânul ariei”. Se impune astfel reconsiderarea etimologiei substantivului „arie” si verbului „a ara” din limba românã, mult mai vechi decât „area, arare” din latinã.

BHAGO = A BÃGA. [RV: 5.16.2.a-c]: „sa hi dyubhir janAnaM hotA dakSasya bAhuvoH vi havyam agnir Anusag bhago na vAram RNvati” sau „ca si Bhaga cu plãcerea, Agni ne dã bunãtãtile pe care le dorim”. Zeul vedic Bhaga este asociat cu dragostea, cãsãtoria, familia, afectiunea, frumusetea, dar si cu sexul în sine, copulatia, obsesiile, himenismul, bolile venerice, etc. Cuvântul arian „Bhaga” apare în expresii multiple cum ar fi „bhaga-dAraNa” tradusã drept „o anumitã boalã”, în expresia „bhaga-deva” tradusã drept „a te închina la organul sexual feminin” sau, literal, „Zeul Bãgãrii”. Cuvântul „Bhaga” în sine mai înseamnã, similar cu limba românã, „a-i bãga o parte de”, „a te bãga în haine”, „a-l bãga în serviciul cuiva”, „a-i bãga parte”, „a bãga” cu sensul sexual de „a avea cunostinte carnale”. Mai apare în expresia „bhaga-sama”, care nu înseamnã altceva decât „a bãga în seamã”. Din aceste exemple rezultã cã numele vedic „bhaga” corespunde verbului românesc „a bãga, bãgare”, cu toate sensurile lui multiple, în particular cu sensul sexual de copulatie. Dacã veti spune cã poate sã fie o simplã coincidentã, voi râde si vã voi spune cã un cuvânt românesc care seamãnã (este „de o samã”), nu numai sintactic ci si semantic, cu un cuvânt vedic (apare în expresii identice, are o întreagã familie de cuvinte – „bãgare”, „bãgãcios”, „bãgãret”, „bãgãtor” – care îi atestã vechimea) si nu mai apare în alte limbi pe Tera, nu poate fi considerat, cum este în DEX, ca având origine „necunoscutã”.

IAD = IAD. [RV: 1.36.18.a]: „agnina turvasam yadum paravata ugradevam havamahe agnir nayan navavastvam brihadratham turvitim dasyave sahah” sau, în traducere literarã, „Prin Agni chemãm pe… Yad din împãrãtia de sus”. În cultura vedicã, Yad este zeul domnitor peste unul din locurile în care sufletul merge dupã moarte. În limba românã avem substantivul neutru „iad”, deci poporul care vorbeste limba românã a creat numele de „Iad”.

IAMA = IAMA. În Panteonul vedic avem o clasã inferioarã de zei, din neamul lui Adityas. Aditias au fost clasa conducãtoare, dar Indra s-a rãzvrãtit împotriva lor si i-a învins, acum Aditias fiind pe locul doi. Unul dintre zeii grupului Aditias, asemenea lui Mitra si Varuna, este zeul Yama. Zeul vedic Yama este zeul mortii. El tine în mâna stângã un lat cu care prinde sufletul celui mort si îl duce în împãrãtia mortilor. Gãsim în limba românã cuvântul „iama”, explicat de DEX drept „a da nãvalã”, „a se repezi” sau „a distruge”. Cuvântul românesc „iama” este asociat cu moartea pânã în zilele noastre, în expresii de genul „lupul a dat iama în oi” sau „ai nostri au dat iama în dusmani” etc. Acest cuvânt este strãvechi si îl foloseau si strãmosii nostri arieni-carpatini. Nu existã nici o altã limbã europeanã, în afara limbii române, care sã continã cuvântul „iama”.

AGNI = A IGNI, IGNAT. [RV: 1.12.1.a-c]: „agnim dutam vrinimahe hataram visvavedasam asya yajnasya sukratum” sau „Îl alegem pe Agni, cel ce hotãrãste, zeu a toate stiutor, mesagerul care sã primeascã acest sacrificiu”. Zeul Agni este punctul central al Rig Vedei, el este Zeul Foc, cel ce încãlzeste trupul si lumineazã mintea. În românã avem substantivul ignat care înseamnã, conform DEX, „nume dat zilei de 20 Decembrie în care tãranii obisnuiesc sã-si taie porcii”. Pe la Cluj, la tãiatul porcului se face „bobotaie” sau „pãlãlaie”, cu sensul de „foc”, de la paiele cu care se arde porcul. De aici rezultã o legãturã semanticã între „ignat” si „foc”. DEX-ul nu s-a deranjat însã sã înregistreze un alt cuvânt românesc strãvechi, încã în circulatie pe la Cluj, verbul „a igni”, cu sensul de „a aprinde”, care se foloseste în contextul „nu pot igni focul” sau „focul nu igneste” etc. Existã alte limbi europene în care „a igni” s-a rãspândit cu sensul de „a aprinde”, cum ar fi în englezã cuvântul „to ignite, ignition” pentru „a aprinde”. Observãm de asemenea, dacã mai era cazul, apropierea mult mai clarã a românescului „ignat” de limba vedicã, în comparatie cu slavonul „ignatije” din care DEX-ul sustine cã provine.

OM = OM, A OMENI, silaba ocultã. Însãsi silaba ocultã „om”, declaratã „intraductibilã”, are o semnificatie comunã, esentialã si cu o vastã familie de cuvinte si sensuri, în limba românã. În limba arianã, desi „om” si-a pierdut sensul initial, ceea ce e firesc pentru o limbã izolatã de izvorul initial carpatin, acest cuvânt are o largã familie de cuvinte chiar în limba arianã, ce a fost însã ignoratã din motive stranii. Dãm un singur exemplu: „oman”, care are sensul de „ajutor”, „protectie”, „favoare”, „amabilitate” sau pur si simplu adjectivul românesc „uman”.
PITAR = PITAR. Zeul zeilor vedici este Diaus Pitar, tatãl Cerurilor, a cãrui sotie este mama Tara. Pitar este tatãl lui Indra, regele zeilor vedici. În perioada romanã, Diaus Pitar va deveni marele Jupiter (Ju-piter), iar în Grecia va deveni Cronos, care analog lui Pitar este deposedat de cãtre propriul sãu fiu, în cazul vedic Indra, care l-a prins pe Pitar de picior si l-a tras jos din Ceruri. În limba românã cuvântul „pitar” este explicat (DEX): „titlu dat boierului care se ocupã cu aprovizionarea cu pâine…”. Cuvântul românesc „pitar” este asociat cu pita, exact cum era si în vechime, unde era folosit ca titlu de familie, dat bãrbatului care era responsabil cu câstigarea pitei. Mentionãm cã în zona Transilvaniei, se foloseste si astãzi cuvântul „pitã” pentru pâine.

RIG VEDA = RIGA + A VEDEA. Însãsi numele culturii vedice are o semnificatie comunã în limba românã! „Rig Veda” este tradus în toate limbile lumii drept „Regele care Vede” sau „Regele Întelept” sau „Regele Clarvãzãtor”. Sã analizãm structura numelui propriu „Rig Veda”. Existã în limba românã substantivul comun arhaic „riga”, cu sensul de „rege” (vezi titlul poeziei lui Ion Barbu, „Riga Cripto si lapona Enigel”). Avem de asemenea în limba românã verbul „a vedea” cu sensul direct de „vedere” si cel figurat de „vãzãtor” sau „vizionar”. Iatã cum numele celebru de „Rig Veda” este compus dintr-un substantiv comun si un verb din limba românã. Forma de azi s-ar scrie „Rig Veda” sau „Regele Vede”. Avem în acest caz o potrivire sintacticã si semanticã absolutã cu însãsi numele culturii vedice.

RITA = RIT. În religia Veda, Rta este un termen care desemneazã ordinea cosmicã a universului. Este Rta prin care soarele rãsare si apune, este Rta prin care râurile curg la vale, copacii cresc si animalele se nasc. Rta este de asemenea roata cu douãsprezece spite ale ciclului anual. Rta este calea pe care cineva o urmeazã cãtre telul urmãrit. Orice fel de actiune trebuie efectuatã prin respectarea lui Rta, încât sã se desfãsoare armonios. Rta nu este un zeu în sine, ci regula sau legea dupã care se conduc zeii si întregul univers. În scrierea cu alfabetul sanscrit, vocalele sunt uneori implicite, ca într-o scriere prescurtatã în care se sare peste vocale, dacã nu sunt explicit necesare. Avem de exemplu Rig Veda scris „Rg Veda”, pentru cã vocala dintre „r” si „g” este implicitã. Analog, cuvântul Rta trebuie considerat ca având o vocalã implicitã între „r” si „t”, care devine cuvântul „rita”. Sã observãm cã avem în limba românã substantivul „rit”, cu sensul din DEX de „ritual”, „rânduialã” sau „tipic”. Dintr-o datã cuvântul arian „rita” începe sã aibã sens în limba românã de azi, fiind „rânduiala cosmicã”, „ritualul vedic” sau „tipicul naturii”.

SUDRA = A ASUDA, SUDOARE. [RV, 1.94.15.a-c]: „yasmai tuvam sudravino dadaso anagastvam adite sarvatata yam bhadrena savasa codayasi prajavata radhasa te siyama”. Arienii care au ajuns în expansiunea lor pânã în India, au creat aici o societate stratificatã, bazatã pe patru nivele sociale, ca sã-si pãstreze privilegiile si ca sã se diferentieze de populatia localã negroidã. Cel mai de sus nivel este rezervat arienilor, iar cel mai de jos nivel al societãtii a fost numit „sudra”, cu sensul de „cei ce muncesc” sau „cei ce asudã” sau „sudoare”.

TARA = TARA. Zeita Mamã Universalã din cultura Veda este Tara, personificare a Pãmântului întreg, cea care dã nastere la tot ce este viu sub soare. Avem în limba românã substantivul „tara” cu sensul din DEX de „teritoriu locuit de un popor organizat…”, deci se leagã de Pãmânt. Existã multe alte sensuri si contexte în care se foloseste substantivul „tara”, dar acceptiunea comunã este de „tot pãmântul românesc”. Existã o familie extrem de largã de cuvinte derivate din acest substantiv, din care amintim doar „tãrânã”, „tarinã”, „tãrm” etc., toate cu sensul direct sau indirect de Pãmânt, ca sustinãtor al vietii. Alte explicatii sunt de prisos.

VARUNA = VARA. [RV, 4.13.2.a-c]: „urdhvam bhanum savita deva asred drapsam davidhvad gaviso na satva anu vratma varuno yanti mitro yat suriyam divi arohayanti” sau „Divinul creator Soarele a atins mijlocul cerului… Este Varuna si Mitra care fac Soarele sã urce cãtre Rai, potrivit legii”. Existã nenumãrate referiri în Rig Veda la Varuna, asociatã întotdeauna cu lumina, cãldura, plenitudinea si adevãrul. Pasajul de mai sus descrie pur si simplu anotimpul vara, la vremea solstitiului, când Soarele este la înãltime maximã, ridicat acolo de … Varuna!

VASUS = VASUL. Panteonul vedic cuprinde o multime de zeitãti principale si secundare, o stratificare a societãtii zeilor însisi. Astfel, zeita Apa, este sprijinitã de opt slujitoare, numite Vasus. Vasus sunt zeitãti inferioare, dar fãrã ele evident cã slujirea este imposibilã, mai ales când te cheamã Apa! Desi sunt mai putin conturate, zeitele Vasus slujesc numai împreunã cu Apa, deci le putem întelege semnificatia: ele sunt Vasele prin care Apa îsi face slujirea cãtre Indra.

În concluzie, întreaga bazã de nume proprii a Culturii Veda este formatã din substantive comune, adjective si verbe din limba românã contemporanã. Aceasta demonstreazã, în mod irefutabil, cã singurul popor din lume care a putut crea numele vedice este poporul român în a cãrui limbã existã cuvintele comune potrivite semantic cu numele vedice.

Exemplificarea (dacã mai este necesarã…!) a altor principii lingvistice unanim acceptate de specialisti, precum si implicatiile de ordin istoric ale concluziilor acestei demonstratii, vor fi prezentate într-un articol viitor.

SURSA: http://www.dacii.ro

Luna Noua in Pesti 15 martie 2010...ConsecinteEste Luna Noua in Pesti, perioada buna pentru a pretui accesul la lumile spirituale. Acest indemn este foarte puternic in prezent, deoarece Chiron a fost in conjunctie cu Neptun pe durata precedentei Luni Noi din Varsator; acest lucru a eliberat un val puternic de durere care i-a facut pe multi oameni sa se simta profund separati de Divinitate. Dupa un secol de razboi si scientism si dupa recenta si accelerata preluare de putere de catre tehnologie, lumile spirituale au fost in mare parte uitate. In orice caz, contactul si comunicarea spirituala sunt singura sursa a adevaratei fericiri si bucurii, unica sursa de consolare in mijlocul tristetii si suferintei intalnite in viata. Viata e lipsita de sens, fara impartasirea bucuriei spiritului, asa ca, acum, cu aceasta Luna Noua in Pesti, trebuie sa ne trezim exact inainte ca Soarele sa intre in zodia nu-privi-inapoi a Berbecului, in timpul Echinoctiului de Primavara. Aceasta Luna Noua este deosebit de fascinanta, avand cinci planete in Pesti, patru dintre ele fiind foarte apropiate intre ele. Saturn retrograd in primele grade din Balanta face opozitie cu grupul de planete aflate in ultimele grade din Pesti, un memento ferm si inevitabil pentru cat de multa nevoie de echilibru avem in prezent.

Pe durata ciclului din Varsator de luna trecuta, Pamantul a inceput sa vibreze intr-o maniera noua. Acest proces a inceput in timpul cutremurului din 12 ianuarie din Haiti, cu cateva zile inainte de Eclipsa Solara din Capricorn. Valurile de energie s-au intensificat pe durata ciclului din Varsator, care a culminat in timpul Lunii Pline din 28 februarie, cand Jupiter era in conjunctie cu Soarele in Pesti, in opozitie cu Luna Plina in Fecioara. Chiar inainte de aceasta Luna Plina Jupiteriana, din 26 februarie, s-a inregistrat un cutremur de 7 grade in adancul zonei sudice a Marii Japoniei, iar coastele vestice canadiene, americane si sud-americane au intrat in alerte de tsunami. Pe 27 februarie, placa tectonica chiliana a declansat un mega-cutremur de magnitutide 8,8 chiar inainte de Luna Plina, pe cand Mercur se indrepta spre Chiron/Neptun, aflate la 27 de grade in Varsator. In timpul Lunii Pline, zona afectata de cutremurul de 8,8 grade la sud de Santiago s-a zvarcolit si leganat. Pe 4 martie, a fost un alt cutremur puternic in apropierea Japoniei, si un cutremur de 6,6 la nord de Santiago, care nu a fost o replica a cutremurului de 8,8 grade. Pe 5 martie, a avut loc un cutremur de 6,5 grade in largul coastei Sumatrei, iar pe 8 martie a fost un cutremur inaintea zorilor, de 6,1 grade in estul Turciei. Abunda zvonurile cum ca proiectul american HAARP este folosit ca sa declanseze cutremure de pamant, exact in momentul in care un consortiu de geologisti teoreticieni au dat un anunt privind faptul ca nu exista o activitate tectonica mai intensa decat de obicei.Oricine sau orice ar provoca aceasta scuturaturi, specia noastra este in alerta.

Conditiile meteo violente si haotice s-au aflat si ele la buletinele de stiri pe durata lunatiei anterioare: Anglia si Franta au suferit viscole ingrozitoare; Marea Baltica a fost acoperita de gheata care a blocat nave; canalele din Amsterdam au inghetat, iar oamenii au patinat prin capitala; viscole nemainregistrate au facut inaccesibila partea estica a SUA si multe aeroporturi; insula Madeira a suferit inundatii catastrofice; iar trei "super- valuri" de pe Mediterana aproape ca au rasturnat un vas de croaziera. Nature trezeste planeta noastra cu noi valuri de energie, care scot la suprafata si frici subconstiente. Aceste schimbari terestre de proportii trezesc legaturile noastre cu nivelurile Divinitatii, deoarece nivelurile cele mai inalte ale emotiilor nostre sunt cele spirituale; avem nevoie sa fim in legatura cu sufletul nostru, pe durata acestor vremuri pline de provocari.

Aducand in discutie tema accelerarii timpului, ar trebui sa nu fim surprinsi de faptul ca schimbarile terestre se intensifica chiar acum. Iata-ne in a Sasea Noapte din Ciclul Galactic (7 noiembrie 2009 – 2 noiembrie 2010). Momentul nostru prezent corespunde cu Noaptea a Sasea din Ciclul Regional (anii 13.800 - 5.900 i.e.n.), o perioada de cataclisme continui, ce au atins apogeul in anul 9.500 i.Ch. Povestea reala a ultimilor 100.000 de ani a fost, in mod straniu, ascunsa publicului, astfel ca aceste amintiri ascunse scot la suprafata fricile profunde si subconstiente din mintea noastra.Multi oameni sufera de o spaima launtrica, hidoasa si fara nume, chiar in prezent, de parca ar putea auzi scartaitul podelei de lemn sub picioarele unui criminal infiorator, care sta la panda in subsol. Insa, in prezent suntem diferiti, iar schimbarile actuale ne ofera noi lucruri de invatat. Cred ca suntem stimulati sa consideram din nou ca prioritar modul in care gestionam durerea, care ar putea in cele din urma determina specia noastra sa inteleaga ca este o nerusinare sa te angajezi in razboi, in toiul dezastrelor naturale de proportii. Victimele si ranitii coplesesc numeric sistemele de ingrijire medicala, iar societati intregi nici macar nu pot acorda ingrijiri pentru proprii lor cetateni, pentru ca resursele se indreapta spre razboi.

Aceasta Luna Noua din Pesti vesteste o mare criza spirituala pentru specia noastra, iar schimbarile terestre sunt un semn despre ce urmeaza sa vina. Intreaga lunatie din Varsator, cu Chiron in conjunctie cu Neptun, a deschis multe rani adanci ce au stat ascunse in interiorul umbrei noastre pe care o negam; multi oameni se intreaba daca chiar isi doresc sa mai fie in viata. Eu ma indrept spre o noua viziune privind modul in care putem trai in bucurie si incredere, asa cum James Cameron a facut pentru noi, in filmul Avatar. Trebuie sa ne amintim de trecutul nostru traumatic, in vederea indepartarii carantinei in care se afla planeta noastra, fata de restul Universului.

Este posibil sa se planifice modul de gestionare a acestor mari schimbari; si, pe masura ce acestea se amplifica tot mai mult, vom face acest lucru. Politicieni mediocri, care stau pe ganduri toata ziua, asteptand sa vina ora cocktailului, ii dezgusta pe toti, acum ca ne aflam in vremuri nemaipomenite. De exemplu, conditiile meteo de la latitudinile nordice ar putea arata ca acesti curenti oceanici calzi, care tempereaza partea estica a S.U.A. si Europa de Vest se diminueaza si sunt pe punctul de a se opri. Insa, tot ce auzim este ca El Niño si/sau incalzirea globala sunt cauza, timp in care milionarii noilor taxe de poluare cresc vanzarile. Aceste chestiuni apar acum, deoarece: 1) harta Lunii Noi si Noaptea a Sasea ne cer sa le acordam atentie si 2) deoarece perioada cea mai intensa de bilant va fi in intervalul mai/iunie 2010, date ce corespund punctului culminant al cataclismelor din Ciclul Regional. Trebuie sa continuam sa sustinem incetarea razboiului si, de asemenea, redirectionarea folosirii energiei si cultivarea planificarii; altminteri, nu vom avea energia sau resursele necesare sa facem fata dezastrelor naturale.
Este vremea sa clarificati si sa priviti in fata fricile pe care le-ati simtit.Oare frica si spaima provin din amintirile stravechi care se trezesc in mintea voastra, sau exista ceva la care trebuie sa fiti atenti chiar acum? Gasiti acel loc in voi care va cere cu insistenta dreptul vostru la conducere responsabila – in loc sa-i suportati pe prosti si scuzele lor cusute cu ata alba. Mentineti-va atentia asupra a ceea ce fac conducatorii, cum ar fi faptul de a observa cat de repede s-a dus influenta lui Obama, de cand si-a pierdut viziunea. Nu uitati niciodata sa cereti sprijin Divin, interventie Divina, chiar daca conducatorii au uitat acest lucru. Iar eu va invit sa vedem ce ne poate spune harta Lunii Noi, despre ce se intampla in aceasta luna.

Alaturarea Lunii Noi la Mercur/Uranus/ Soare, in pozitie exacta de stellium* in Pesti, ridica valurile ce ne despart de lumile spiritului. In februarie, Luna Noua a fost in conjunctie cu Chiron/Neptun, scotand la lumina ranile noastre launtrice, ce obstructioneaza exprimarea spiritului. In prezent, aveti coduri de acces in corpul / mintea voastra, care pot intra in legatura cu constiinta cosmica. Forte spirituale avansate se pot pune in miscare in corpul/mintea voastra, atunci cand Luna Noua inlatura valurile ce ascund lumea spiritului. Acest proces va fi foarte subtil si probabil nu se va manifesta decat la o ora dupa Luna Noua; mentalul vostru inferior si cel superior se vor reuni, atunci cand Mercur face conjunctie exacta cu Uranus in Pesti. Apoi, la cateva ore dupa ce Mercur i se alatura lui Uranus, Luna se indreapta spre Mercur/Uranus, iar acest lucru va va deschide catre fuzionarea dintre mentalul inferior si cel superior. Soarele face conjunctie exacta cu Uranus, la o zi de la Luna Noua, atunci cand intreaga voastra fiinta va fi inundata cu aceste vibratii mai inalte.

[* stellium este oconjunctie a mai multor planete - trei sau patru - in acelasi semn sau casa, la o distanta intre 0-5 grade. n.tr.]

Soarele a fost in conjunctie cu Jupiter pe durata Lunii Pline din 28 februarie, cand Luna s-a aflat foarte aproape de Pamant. Aceasta ar putea fi ceea ce a dus la producerea cutremurelor. Pe durata Lunii Noi in Pesti, Jupiter se afla la 13 grade in Pesti, impartind rezonanta caracteristica Pestilor cu stelliumul, insa Jupiter nu este aspectat. Acest lucru sugereaza faptul ca vom procesa paguba adusa de cutremurele ce s-au produs deja, intrucat Jupiter este atat de des implicat in cutremure. Intre timp, Saturn retrograd este intr-o opozitie larga fata de stellium. Atunci cand Soarele face opozitie exacta fata de Saturn, imediat dupa Echinoctiul de Primavara, structurile se vor prabusi, insa nu neaparat din cauza schimbarilor terestre. De exemplu, structurile financiare ar putea fi zdruncinate, intrucat ne intremam pentru opozitia din iulie dintre Saturn in Balanta si Uranus in Berbec. Aspectul de opozitie dintre Saturn si stellium este tensionat, compact si hotarat. Cu o lume atat de nenorocita in timpul Noptii a Sasea, am fost uluita sa vad conducatori care toaca banii si refuza sa se schimbe. Ei bine, aceasta Luna Noua ar putea schimba aceasta situatie. Saturn face cuadratura cu Pluton, asa ca nevoia de schimbare structurala profunda,continua.

Marte in Leu a intrat in miscare directa pe 10 martie; iar pe durata Lunii Noi, Marte este in aspect favorabil fata de multe planete. Marte face trigon cu stelliumul format din Luna Noua/Mercur/ Uranus/Soarele in ultimele grade din Pesti, lucru ce-ar putea insemna ca urmeaza sa vedem aparand mult curaj pe aceasta planeta. Marte face trigon exact cu Soarele la Echinoctiul de Primavara, care indica cresterea curajului pe toata primavara. Marte a fost slab cat timp a fost retrograd in Leu, insa acum el se indreapta inainte ca sa se faca treaba.Marte in sextil cu Saturn in Balanta aduce rabdare si o tendinta spre actiune inteleapta, in loc de nerozie pripita. Marte formeaza o inconjunctie cu Chiron/Neptun, ce dezvolta nevoia pentru conducere spirituala. Marte in conjunctie cu Pluton in Capricorn favorizeaza pornirea spre cearta si agresivitatea fatisa, iar acest aspect de durata (octombrie 2009 si pana in aprilie 2010) nu a fost benefic pentru obtinerea pacii. Venus a trecut de cuadratura cu Pluto, insa influenta este inca resimtita, asa ca femeile sunt incurajate sa trezeasca lumea.
In general, acesta este un camp energetic dens si mistic, asemenea unui shaman care lucreaza zile la rand asupra unui punct de putere activat. In ceea ce ma priveste, severitatea ranilor vechi de pe durata fazei lunare din Varsator a fost ceva cam prea intens de indurat. Poate ca ridicarea valurilor din timpul Lunii Noi din Pesti va fi resimtita ca o alinare binevenita. Echinoctiul de Primavara vine peste cateva zile, atunci cand noul camp de durata mai lunga va intra in scena, asa ca fiti pe faza pentru acea analiza de peste doar cateva zile!


Ana Nicolai

Muzica si Matematica...