IUBIREA INVINGE TOTUL!!!

DA-MI DOAMNE,PUTEREA DE A SCHIMBA LUCRURILE PE CARE LE POT SCHIMBA!DA-MI PUTEREA DE A ACCEPTA LUCRURILE PE CARE NU LE POT SCHIMBA!SI DA-MI INTELEPCIUNEA DE A LE DEOSEBI!!!

ZAMOLXE

Zamolxe a spus:

“BINECUVANTEZ VOCEA DUMNEZEULUI CARE BINECUVANTEAZA!!!”

Adevarul te va elibera !!!

Oricine se proclamă pe sine însuşi judecător în Câmpul Adevărului şi al Cunoaşterii este un naufragiat de care râd Zeii.

Albert Einstein

luni, februarie 15, 2010

Relaxati-va...lasati apa sa va purifice


CENTRUL DECLANŞĂRII ENERGIEI SPIRITUALE ESTE SAU NU IN ROMANIA???
"Dragi prieteni, pregătiţi-vă încă de pe acum de viitoarea întâlnire cu TRIMISUL.
Avem cu toţii un Viitor Spiritual Măreţ, dar, activaţi-l urgent.
Vă doresc să deveniţi FIINŢARE CRISTICĂ DESĂVÂRŞITĂ alături de TRIMISUL.


ALTE ASPECTE DE REŢINUT:

După citirea materialului scris de Dacul din Lakhma, s-au produs anumite clicuri în Conştienţa şi Conştiinţa anumitor cititori dornici de Cunoaştere Spirituală, fapt care a dus din perspectiva lor la nuanţarea unor întrebări care sunt formulate astfel:

1.- Oare, numele TRIMISULUI este chiar numele de Zamolxe MahaDhyvei, sau altul ?

Răspuns: Acest gen de întrebare a frământat Sufletul anumitor Misionari de pe partea de vest a României de mai bine de 10 ani. De fapt şi eu am fost cuprins inevitabil în mişcarea de desecretizare al numelui real al TRIMISULUI.

În aceşti ultimi 10 ani părerile Misionarilor au fost împărţite, iar dintre numele posibile vehiculate a fi atribuite Trimisului, se vehiculau ENTITĂŢI afiliate Energiilor lui Iisus Cristos, Maitreya, etc, posibilităţi creatoare de bulversări, fapt pentru care am lăsat timpul să confirme Adevăratul nume. Acum, prin Dacul din Lakhma, ni se oferă acest posibil potenţial.

2.- Oare este posibilă şi îndreptăţită oferirea numelui de Zamolxe MahaDhyvei acestui MARE AVATAR denumit provizoriu de către Învăţătorul nostru Iisus Cristos TRIMISUL Tatălui Ceresc?

Răspuns: Da. TRIMISULUI i se poate oferi această denumire şi acest lucru trebuie obligatoriu să aibă legătură atât cu Marele Zamolxe al Dacilor, cât şi cu Sufletul Grup căreia Zamolxe îi aparţine, tot aşa cum şi Iisus Cristos îi aparţine lui Lord Sananda.

3.- Există totuşi o posibilitate ca această denumire să nu fie corectă?

Răspuns: Da există această posibilitate şi ea se poate traduce prin modul în care informaţia privind numele Trimisului să fi fost distorsionată de restul de egou pe care canalizatorul Informaţiei denumit medium îl mai are, de gradul de cunoaştere ezoterică al acestuia-acesteia, cât şi starea de moment biologică şi psihică al acestuia-acesteia, să conducă la preluarea greşită a acestei denumiri.

4.- Există posibilitatea ca Dacul din Lakhma să-şi aroge sie însuşi acest titlu?

Răspuns: Da, există această posibilitate şi ea derivă din următoarele stări concrete la care am fost martor ezoteric exterior dar şi interior:

- Prin efectul de Adumbrire, Maestrul Francisc Maitreya cînd vieţuia pe Terra îşi aroga această denumire(vezi detalii în România inima Ocultă a Terrei).Tot prin efectul de Adumbrire, alţi mediumi şi-au arogat numele şi identitatea spirituală a lui Iisus Cristos sau altor Mari Iluminaţi Cristici ai Terrei.

- Prin efectul de Empatie Cristică, chiar mie mi sa întâmplat în urma unor meditaţii să intru într-o rezonanţă atât de profundă atât cu Sf. Pavel cât şi cu Sf. Marcu, încât am constat că sunt Una şi aceiaşi persoană cu fiecare dintre ei, lucru imposibil de altfel la modul fizic, dar posibil ca şi Căi Apropiate de evoluţie Spirituală(vezi detalii în România inima Ocultă a Terrei).

5.- În condiţiile în care suntem nedumeriţi şi nehotărâţi în a accepta sau nu denumirea Trimisului de Zamolxe MahaDhyvei, sau eventual alt nume ce va apărea în viitor ce putem face în acest caz?

Răspuns: Nu se pune încă problema şi nici nu suntem obligaţi ca noi sa acceptăm sau să nu acceptăm denumirea Trimisului, fie ea şi de Zamolxe MahaDhyvei. Pentru a afla numele corect, chiar Dacul din Lakhma ne spune: îl veţi şti personal fiecare, peste câţiva ani…îl veţi şti ,,ÎN INIMĂ,,…îl veţi şti în VOI, veţi fi una cu EL …îl veţi cunoaşte personal-fiecare.

Apoi, în viitorul apropiat, conform informaţiilor oferite de Învăţătorul nostru Iisus Cristos, vor fi mulţi Misionari care colaborând cu Trimisul, vor Şti prin Simţirea Inimilor lor numele corect al Trimisului, nume pe care îl vor confirma public.

De fapt, la nivel de Spirit Noi toţi Misionarii Spaţiului Românesc cunoaştem numele corect al Trimisului , dar prin reincarnare ni s-a blocat acest aspect şi multe altele. Cum deblocarea se destramă treaptă cu treaptă ,în curând Noi şi Adevărul vom fi UNUL.

6).- Există cumva o legătură directă între Zamolxe şi anumiţi Misionari Români inclusiv Dacul din Lakhma?

Răspuns: Legătura dintre Misionarii Români şi Zamolxe este fundamentală pe linia Spiritualităţii Divine. De fapt , prin reâncarnări succesive, majoritatea Misionarilor României(nu toţi) de azi, împreună cu Zamolxe suntem membrii aceleiaşi echipe Cristice pe Programul Terra, iar colaborarea noastră cu el este de două feluri:

- Prin colaborarea când Zamolxe era în corp fizic în acea viaţă, avem :

- colaborare directă ca discipoli ai lui(aici se încadrează doar câţiva Misionari din România actuală care au acest statut). Este posibil ca Dacul din Lakhma să fie un fost discipol direct al lui Zamolxe;

- colaborare indirectă ca beneficiari ai învăţăturilor lui, chiar în timpul vieţii lui ca Zamolxe;

- Prin colaborare Spirituală în alte vieţi după Zamolxe sub formă de:
- continuator cu preluare indirectă a învăţăturilor Cristice Zamolxiene; şi,
- continuator cu preluare directă-mediumatică a învăţăturilor chiar de la Zamolxe, cum se întâmplă şi în prezent. În această viaţă până în final de an 2008, Zamolxe a fost foarte zgârcit în a-mi oferi răspunsuri detaliate, fapt pentru care consider că alţi misionari ai Spaţiului Românesc sunt înscrişi pe lista lui de colaboratori, aşa că oricum, va veni şi vremea cât de curând, ca Învăţătorul Cristic Zamolxe să-şi facă simţită prezenţa din ce în ce mai puternic prin aceşti colaboratori ai lui. Până atunci însă, pentru mine Zamolxe rămâne ca o pată albă nedescifrată, nedesecretizată la nivel Spiritual.

7).- De ce este important să Ştim-Simţim numele adevărat al Trimisului?

Răspuns: Când pronunţi numele Adevărat al Trimisului, te conectezi cu Energiile de înaltă frecvenţă Cristică pe care Tatăl-Mama Celestă le vehiculează prin Trimisul, şi odată ce ai intrat în rezonanţă cu aceste energii de cristal/diamant, ele pot deveni un bun personal ce-ţi dă posibilitatea să devii asemenea Trimisului, adică: Tu ai calitatea de CRISTOS Manifestat în carne şi oase pe Terra. Acesta este fenomenul exprimat ritualic de ortodocşi dar şi neânţeles de ei, prin formularea LUMINĂ(Iluminare) din LUMINĂ (Iluminarea Creatorului/Creatoare Prim).

Această exprimare şi Adevăr Divin, adică Lumină din Lumină, se continuă în mod firesc cu exprimarea şi Adevărul DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT, formulare care se pronunţă la singular şi în care:

- Dumnezeu Adevărat=Dumnezei şi Dumnezeiţe=Barbaţi şi Femei ai Terrei şi ai altor planete din Creaţia Divină;

- din= ca parte componentă aparent divizată şi individualizată a Creatorului/Cratoare Prim;

- Dumnezeu Adevărat=chiar Creatorul-Creatoare Prim.

8).- De ce este necesară prezenţa unui Trimis, când pe Terra sunt atâţia membrii Şaumbra(echipa lui Cristos) care ar putea substitui acest Trimis?

Răspuns:

În primul rând,Trimisul face parte din Echipa Cristică(Şaumbra), deci nu trebuie acceptat ca fiind unul separat de noi;

În al doilea rând, dintre toţi membrii Şaumbra, Trimisul este cu Şcoala/ Universitatea Celestă cea mai înaltă şi inclusiv cu Dimensiunea de Conştienţă şi Conştiinţă Celestă cea mai înaltă.

În contextul celor scrise mai sus, de fapt în momentul de faţă acest Trimis este Unicul Şaumbra terestru care Preia Energia Voinţei lui Dumnezeu/Dumnezeiţă şi asemenea unui releu, el o retransmite spre Noi ceilalţi Şaumbra de pe Terra sub forma unui Val Energetic foarte puternic de undeva de la apus de Munţii Retezat.

În afară de Trimisul, nici unul dintre noi Şaumbra nu poate canaliza această Energie Miraculoasă a Voinţei Divine la maxima ei capacitate, cu toate că, încă de acum trimestrul IV al anului 2008, această Energie a Voinţei Divine se revarsă spre noi şi prin noi pe toată Terra, dar la o intensitate mai mică.

După ce Trimisul va radia de la apusul Munţilor Retezat Maximul acestei Energii a Voinţei Divine, pentru început doar câţiva Şaumbra vor deveni aidoma Trimisului=CRISTOŞI, iar apoi continuându-se de la zi la zi ,mereu alţi Şaumbra vor fi apţi de a deveni ca Trimisul.

Dragi prieteni.

Cu toate că mai sus am dat răspunsuri la întrebările cele mai urgente a fi clarificate dintr-o anumită perspectivă şi asta deoarece realitatea este foarte complexă şi pe alocuri miraculoasă, rămâne ca în viitorul apropiat prin mine şi colaboratorii mei, sau prin alţi membrii Misionari ai Spaţiului Românesc indiferent de naţionalitate, alte informaţii valoroase să ne parvină despre Trimisul cât şi despre iminenţa colaborării noastre cu el în schimbarea radicală a societăţii noastre de consum care acum se autoconsumă din ce în ce mai accelerat.

Să rămânem cu răbdare Observatori Spirituali în aşteptare.

4.- AL PATRULEA ADEVĂR al mesajului Cristic al DACULUI din LAKHMA: De la noi, de aici din Lakhma au pornit şi se vor întoarce toate… suntem urmaşii atlanţilor(şi ai celor de dinainte lor)în actuala civilizaţie…cu noi a început şi se va încheia acest Ciclu al Creaţiei.

Precizări de interconectare sincronă:

a).- De la noi, de aici din Lakhma au pornit şi se vor întoarce toate…

Se confirmă Marele Adevăr conform căruia de aici din Spaţiul Românesc a început Marele Programul al Evoluţiei Conştienţei şi Conştiinţei Spirituale accelerate a Omului Terestru, apelându-se inclusiv la tehnică şi tehnologie Extraterestră.

Totodată, când se afirmă faptul că se vor întoarce toate, trebuie reţinut aspectul conform căruia la început Ştiam Cine Suntem şi ce Putem Face, apoi prin reâncarnări succesive am regresat în Conştienţă şi Conştiinţă uitând Cine Suntem şi ce Putem Face, iar acum timpul a sosit pentru readucerea aminte şi preluarea puterilor avute în faza iniţială de demarare al acestui program terestru.

Fiecăruia ce a avut şi cât a avut ca zestre Spiritual Divină la începutul programului, la care se adaugă zestrea experimentele tuturor vieţuirilor terestre, i se vor reîntoarce fulgerător în momentul accesării 5D;

b).-… suntem urmaşii atlanţilor(şi ai celor de dinainte lor)în actuala civilizaţie…

De fapt, această formulare poate fi privită şi astfel:

- Suntem urmaşii Lemurienilor, Atlanţilor şi PostAtlanţilor;

- Noi suntem(majoritatea) chiar Lemurienii, Atlanţii şi PostAtlanţii;

În concluzie, suntem proprii noştri strămoşi dar şi proprii noştri urmaşi.

-Cu noi a început şi se va încheia acest Ciclu al Creaţiei.

Formularea completă este:

- Cu noi(majoritatea, deoarece o mică parte au doar 1 sau 2 reincarnări pe Terra, ca să ne susţină programul) a început Programul Terra;

- Cu noi se închide Prima Creaţie cu vechiul Program Terra(Om Vechi,Pământ Vechi, Energie Veche);

- Şi o parte din noi deschidem un nou Program, adică A Doua Creaţie cu Om Nou, Pământ Nou, Energie Nouă.

5.- AL CINCILEA ADEVĂR al mesajului Cristic al DACULUI din LAKHMA: Lakhma: Lakhma se află lângă hidrocentrala Porţile de Fier 1, chiar în dreptul fostei insule Ada-Kaleh(care se află acum sub apă).De aici din Lakhma,a apărut actuala civilizaţie prin cei 7 Zei ai Creaţiei,aici s-a întrupat pentru prima dată Cuvântul lui Dumnezeu,Sfinţenia Voinţei lui Dumnezeu.Toată această zonă până dincolo de Dubova-Gârla Mare-Baia de Aramă, Zamolxe o numeşte ,,OGRADA ZEULUI,,…Piciorul lui Zamolxe sau Raiul-Edenul de la începutul Creaţiei.

Dragi Prieteni.

Înainte de a începe prezentare perspectivelor complementare de rigoare, trebuie să înţelegeţi că fiecare dintre cele 5 Adevăruri Cristice ale Dacului din Lakhma, sunt portaluri de accesare prin meditaţie(Inspiraţie-Clarauz-Telepatie , Intuiţie, Imaginaţie-Clarviziune, EMPATIE deci) a unor volume imense de informaţii Spirituale.

Luând ca exemplu doar acest al 5-lea Adevăr, vă confirm faptul că el este redat de Dacul din Lakhma atât de sintetic încât orice încercare de detaliere a lui ar duce la scrierea a zeci şi sute de volume de carte.

Din acest considerent şi eu m-am oprit la o abordare cât mai sintetică şi uşor accesibilă cunoscătorului de Ştiinţă Spirituală Divină Extinsă, Nedogmatizată.

Să pornim împreună pe calea perspectivelor complementare promise.

1.- Să cunoaştem acum o informaţie istorică de interconectare, care mi-a sosit prin sincronizare Divină.

Detaliez cu prelucrarea personală adecvată.

Nucleul Spiritual al contestatului Imperiu Pelasgic este localizat ca fiind în spaţiul Daciei preistorice. O localizare mai exactă al acestui nucleu Spiritual Pelasgic al Daciei, este precizat de unii istorici de renume ai României moderne, în perimetrul determinat de aliniamentul Porţile de Fier, Munţii Bucegi şi Munţii Buzăului.

Dovezile istorice obţinute în urma activităţilor arheologice confirmă localizarea extremă de vest al Centrului Spiritual Neolitic al Pelasgilor, chiar la Porţile de Fier 1. Cu prilejul construirii în cooperare Româno-Iugoslavă a hidrocentralei de la Porţile de Fier 1, a fost scoasă la iveală o aşezare urbană veche de 80 de secole.

Această descoperire este amplasată în zona adiacentă a localităţii LEPINSKI-VIR de pe malul Sârbesc. Descoperira realizată de o echipă de arheologi condusă de D. Strejovic, constituie o dovadă de necontestat că civilizaţia europeană nu îşi are geneza în Orientul Apropiat.

Cu cele 80 de secole vechime, Lepinski-Vir este cu 1.160 de ani mai ,,bătrână,, decât Ierihonul Israelului şi era chiar în plină înflorire când Sumerul Irakian nici nu exista.

După cum aţi putut observa dragi prieteni, zona Văii Dunării din proximitatea oraşului Turnu Severin şi zona de dincolo de pe malul Sârbesc, au avut cândva în trecutul îndepărtat o importanţă deosebită pentru civilizaţia ProtoDacică de atunci.

2.- Şi acum să intrăm împreună pe calea câtorva precizări personale complementare.

Dacul din Lakhma spune :

a).- Toată această zonă(de la Turnu Severin) până dincolo de Dubova-Gârla Mare-Baia de Aramă, Zamolxe o numeşte ,,OGRADA ZEULUI,,… Piciorul lui Zamolxe sau Raiul-Edenul de la începutul Creaţiei.

De fapt, putem încerca să desecrertizăm această frază în următoarea derulare a evenimentelor: Confederaţia Extraterestră a Luminii care se afla pe orbita Terrei, trimite de pe Nava Mamă condusă de Aştar Şeran un anumit număr de navete să aterizeze pe sol. Una dintre navete, în al cărui echipaj se afla şi Învăţătorul Zamolxe(pe atunci purta alt nume şi alt corp în comparaţie cu viaţa cunoscută de noi ca fiind Zamolxe Zeul Dacilor) aterizează în Spaţiul Românesc.

Din această navă, cum este şi normal, coboară un membru al echipajului, care pune pentru prima dată piciorul pe sol. Este posibil ca acest extraterestru să fie chiar Zamolxe, prin mesajul dat de către Zamolxe însuşi prin formularea ,,PICIORUL LUI ZAMOLXE,,.

Această posibilitate i-ar fi permis extraterestrului Zamolxe să se reîncarneze ulterior sub această denumire, cu misiunea de Spiritualizare a poporului Daciei; de fapt să-şi continue misiunea.

Dintr-o altă perspectivă, în cartea România Inima Ocultă a Terrei veţi găsi un mesaj celest prin care se confirmă faptul că Spaţiul Românesc este locul unde s-a pus prima dată Piciorul de Om Divin pe Terra.

În această situaţie, mi se pare îndreptăţit să oferim credibilitate informaţiei conform căreia Piciorul lui Zamolxe a coborât în Spaţiul Românesc, ca într-o Ogradă a Zeului sau Raiul-Edenul de la începutul Creaţiei.

NOTĂ: Eu nu am date care să confirme această aterizare a lui Zamolxe undeva în zona oraşului Turnu Severin, deoarece am date care îmi arată că mai multe zone din Spaţiul Românesc ar fi fost ideale unei asemenea aterizări: Curbura Carpaţilor , Bucegii, Făgăraşul, Retezatul, Apusenii, etc,…

Dragi prieteni, este un paradox faptul că am uitat acest loc al aterizării, şi multe ,multe alte informaţii, deoarece noi misionarii României ca membrii ai Echipajului lui Aştar Şeran, am ştiut atunci toate aceste detalii; dar timpul readucerii aminte este aproape.

b).- De aici din Lakhma, a apărut actuala civilizaţie prin cei 7 Zei ai Creaţiei, aici s-a întrupat pentru prima dată Cuvântul lui Dumnezeu, Sfinţenia Voinţei lui Dumnezeu.

Iată o desecretizare interesantă pentru necunoscători, desecretizare pe care mulţi ezoterişti o cunoaştem sub următoarele etapizări:

- Confederaţia Extraterestră a Luminii compusă din mai multe civilizaţii extraterestre şi tot atâtea tehnici şi tehnologii în utilizare, au derulat după aterizarea pe Terra mai multe experimente genetice pe Omul Peşterii existent deja pe Terra.


DANSUL FALŞILOR ZEI ROŞII ŞI ALBI

- Corpurile fizice ale Pământenilor de azi, cu deosebirile particulare uşoare de formă şi deosebirile mai accentuate de culoare(deosebiri pe care în mod nejustificat le utilizăm încă în clasificarea corpurilor noastre fizice sub denumirea de rase), au luat naştere încă din acele vremuri ale experienţelor genetice făcute de extratereştrii.

- revenind pe subiectul supus atenţiei noastre de Dacul din Lakhma(Turnu Severin), vă pot confirma faptul că întradevăr zona oraşului Turnu Severin a fost centrul unei civilizaţii formate atât din Extratereştrii cât şi din Omul Peşterii modificat genetic. Poate vă întrebaţi pe ce mă bazez când fac această afirmaţie.

În urmă cu câţiva ani, am accesat propriul meu trecut pe o secvenţă de timp terestru, constatând că pe atunci eram încarnat ca bărbat extraterestru şi mă aflam într-o încăpere subterană pe care azi o denumim prin cuvântul laborator Genetic şi unde se făceau experienţe genetice inclusiv prin inseminare cu spermă de la extratereştrii pe Femeile Peşterii cât şi pe metisele rezultate ulterior.

Această locaţie subterană încă există şi azi şi se află în apropierea oraşului Turnu Severin, la o adâncime pe care nu am cercetat-o până în prezent. Ceea ce am cercetat însă, a fost după interesul meu din acel moment, să localizez poziţia şi arealul exact al acestei infrastructuri.

Apoi, prin intermediul Ghizilor mei Spirituali am intrat în posesia unei hărţi astrale a locului, hartă care în zona adiacentă a oraşului Turnu Severin avea haşurată şi colorată zona locativă subterană a comunităţii ştiinţifice, apoi fluviul Dunărea contura partea de sud a zonei haşurate, după care în zona de azi a Serbiei(probabil Lepinski-Vir, dar înclin să cred că totuşi ceva mai la sud de barajul de la Porţile de Fier 1), era o altă zonă haşurată în aceleaşi culori de marcaj. Situaţia în sine îmi confirmă de fapt vechile povestiri ale bătrânilor din zonă, povestiri conform cărora între România şi Serbia, pe sub Dunăre există tuneluri. Este un adevăr dragi prieteni, mai puţin aurul fizic din povestiri, aur care de fapt simbolizează Informaţiile Spirituale ascunse în acele zone.

Şi oare, chiar există Informaţii Spirituale străvechi ascunse în această zonă a Severinului? Bineînţeles că există, dar sub formă de înscrisuri într-o limbă străveche pe un suport încă necunoscut mie în momentul de faţă, înscrisuri la care o să am acces în viitorul apropiat.

Cam atât deocamdată, restul de informaţii sunt pe cale şi din perspective diverse atât fizice cât şi metafizice.

Atenţie:

1.- Atât mesajul Dacului din Lakhma, al colaboratoarei lui Mari Is in Lakma, înscrisurile mele cu sau fără mesaje, sau alte scrieri ezoterice, cuprind cu toate în mod inevitabil anumite CUVINTE CHEIE.

Din lipsă de obişnuinţă, tendinţa multor Misionari Cristici este de a trece superficial peste ele, alergând după alte fraze cu moduri de exprimare mai populare ca să zic aşa.

Ideal ar fi să vă opriţi puţin la aceste CUVINTE CHEIE şi să le Percepeţi-Simţiţi-Înţelegeţi cu INIMA, deoarece aceste au vibraţii extrem de puternice care vă Înalţă.

2.- În virtutea reîncarnărilor succesive pe care noi Şaumbra(familia) lui Cristos le-am derulat pe alte planete dar şi pe Terra în epocile trecute, avem acum statutul de CETĂŢEAN UNIVERSAL INTERDIMENSIONAL, fapt pentru care orice denumire ca Zamolxe, Buddha, Iisus , Rama, etc, sunt de fapt nişte uzanţe şi etichetări, prin care am definit şi încă mai definim O ENERGIE aparţinând unei CONŞTIENŢE şi CONŞTIINŢE ÎNĂLŢATE. Viitorul ne v-a aduce în situaţia utilizării EMPATIEI şi implicit la renunţarea adresării printr-un nume.

În Creaţia Divină noi ne jucăm etern cu Energii, fapt pentru care Omul viitor va fi accesat numai şi numai prin Energia lui particulară Înălţată.

Tot o etichetare este şi utilizarea numelui Dacul din Lakma, Daci-Dacia, Spaţiul Românesc ,etc,.

Dincolo deaceste etichetări, sau mai bine zis în interiorul acestor etichetări noi trebuie să intrăm prin EMPATIE pentru a afla informaţiile spirituale dorite..

Astfel, eu când am formulat denumirile de Spaţiul Românesc, România Inima Ocultă a Terrei şi România Centrul Federaţiei Cristica Terestre şi Extraterestre, de fapt am etichetat cele mai înalte Vibraţii Energetice posibile ce pot fi utilizate de noi în contextul ascensional spre 5D.

Dragi prieteni, mă opresc aici, atenţionându-vă că voi ca Misionari ai României încă din vremurile vechi aţi lăsat în diferite locuri ale Spaţiului Românesc Comori-Depozite Informaţionale care vă aşteaptă să le preluaţi.

Vă doresc succes.

Cu iubirea cea dintotdeauna, al vostru colaborator Cristic Gicu Dan-Sîntana de Arad."

Sursa:ilaniel.multiply.com.

O mica si foarte importanta completare vreau sa fac la acest articol...care va deranja foarte multa lume.

Eu,deocamdata doar simt,ca Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe Pamant AICI PE TERITORIILE VECHII DACII.Simt ca am fost mintiti miseleste mult timp,in special de "preabucurosii" reprezentanti ale Bisericii.

Deocamdata voi fi considerat nebun,dar nu uitati ca incepand din anul 2010 vor iesi la iveala multe Adevaruri...care vor deranja enorm pe unii.

Promit sa studiez aceste afirmatii ale mele si sa revin cu date exacte...deocamdata doar simt ca prima venire a lui Iisus a avut loc pe tritoriul tarii noastre.

ASTA SIMT,ASTA SPUN...NIMENI NU ARE DREPTUL SA NE PUNA PUMNUL IN GURA SI SA NU FIM LASATI SA SPUNEM CE SIMTIM.


Va urez multa Pace,Lumina si Iubire!!!