IUBIREA INVINGE TOTUL!!!

DA-MI DOAMNE,PUTEREA DE A SCHIMBA LUCRURILE PE CARE LE POT SCHIMBA!DA-MI PUTEREA DE A ACCEPTA LUCRURILE PE CARE NU LE POT SCHIMBA!SI DA-MI INTELEPCIUNEA DE A LE DEOSEBI!!!

ZAMOLXE

Zamolxe a spus:

“BINECUVANTEZ VOCEA DUMNEZEULUI CARE BINECUVANTEAZA!!!”

Adevarul te va elibera !!!

Oricine se proclamă pe sine însuşi judecător în Câmpul Adevărului şi al Cunoaşterii este un naufragiat de care râd Zeii.

Albert Einstein

duminică, iunie 28, 2009

Icoane facatoare de minuni din Romania


• Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca şi adusă la noi de Sf. Ap. Andrei) – Mănăstirea Nămăieşti, jud. Argeş, lângă Câmpulung
• Icoana Maicii Domnului (copie din sec. IV după un original de Sf. Ap. Luca, de la Muntele Athos) – Mănăstirea “Dintr-un Lemn”, Sat Dezrobiţi, Com. Frânceşti, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Naşterea Maicii Domnului – Scaune”, catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. Colţea, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Doamnei”, naos (Calea Victoriei Nr. 28, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari 2, intersecţia Moşilor cu Olari, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei” (Str. Icoanei, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului (copie după “Prodromita” de la Muntele Athos) – Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae – Blănari” (Universitate, Str. Blănari 16, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim 43, Bucureşti)
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Biserica “Sf. Vasile” (Cal. Victoriei 198, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Batiştei (Universitate, Str. Batiştei 19-21, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Dr. Cosma şi Damian - Biserica “Sf. Trei Ierarhi – Colţei” (Universitate, Bd. Brătianu 1, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Elefterie – Nou” (Metrou Eroilor, Operă, Str. Sf. Elefterie 1-3, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului (“Odighitria – Îndrumătoarea”) – Biserica “Sf. Nicolae – Mihai Vodă” (Metrou Izvor, Str. Sapienţei 4, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Zlătari (vizavi de Magazinul Victoria, CEC-ul Mare, Cal. Victoriei 12, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi – Plevna” (zona Pţa. Kogălniceanu, Facult. Drept, Str. Sf. Constantin 33, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, Bucureşti (copie după Icoana pictată de Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru; la iconostasul stg din faţa altarului)
• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi cea de la catapeteasmă) şi cea a Sf. Parascheva (care a plâns) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi” (Str. Gral. Broşteanu 12, vizavi de ASE - intrarea din Cal. Dorobanţi, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului şi cea a Sf. Alexie – Biserica “Sf. Alexie” (Cal. Şerban Vodă 123, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului (“Pantanassa - Vindecătoarea”) - Biserica “Sf. Nicolae - Rusă, a Studenţilor” (Universitate, Str. Ion Ghica 9, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului - Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei 72; copie după “Madona Neagră” protectoarea Poloniei)
• Icoana Maicii Domnului - Biserica “Sf. Spiridon” a Mitropoliei de Bucureşti (de la Pţa. Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. Şerban Vodă 29)
• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti (Str. Plumbuita 58)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Înălţarea Domnului – Teiul Doamnei”, Bucureşti (Str. Doamna Ghika 1)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf.Gheorghe – Mărţişor”, Bucureşti (Str. Mărţişor 63, vizavi de fosta Măn. Văcăreşti, în apropiere de benzinăria Big Berceni)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Părinţi Ioachim şi Ana – a Târgului de Afară”, Bucureşti (lângă Foişorul de Foc)
• Icoana Maicii Domnului („Kazanskaya”) – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Haralambie – Flămânda”, Bucureşti, Str. Olimpului 17 (de la intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. Mărăşeşti, înspre Parcul Carol)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Nicolae / Sf. Cuv. Parascheva şi Sf. Grigorie Decapolitul - Hagiu”, Bucureşti (str. Traian, Nr. 142 )
• Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Parascheva – Biserica “Sf. Gheorghe – Nou” (Pţa. Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27, Km 0, Bucureşti)
• Icoana Sf. Filofteia – Mănăstirea “Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti
• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Mina”(Cal. Călăraşilor, Str. C.F. Robescu 18 A, Bucureşti)
• Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Anton – Curtea Veche” (Hanul lui Manuc, Bucureşti)
• Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi” (în spatele Mag. Cocor, Cal. Moşilor 36, Bucureşti)
• Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon Vechi-Operetă”, Bucureşti
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Mărcuţa (din Şos. Pantelimon, vizavi de Spit. „Sf. Pantelimon”, Str. Mănăstirii Mărcuţa - fostă Genţianei)
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea „Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti (str. Antim 29, în muzeul mănăstirii)
• Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Biserica “Sf. Petru şi Pavel - Basarab”, Ploieşti (Str. M. Basarab, Cartier “M. Bravu”, capătul autobuz 5, luat de la Hale)
• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Biserica “Maica Precista”, Ploieşti (Str. Armoniei, lângă Teatrul de Copii şi Hotelul Prahova)
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare, “Siriaca” şi din paraclis) – Mănăstirea Ghighiu, Sat Ghighiu, Com. Bărcăneşti, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului (de la iconostasul din faţa altarului, stg.) – Mănăstirea Pissiota (Crivina), Com. Poienarii Burchii, jud. Prahova (lângă Ploieşti)
• Icoana Maicii Domnului (adusă de la Sf. Mormânt) – Schitul “Sf. Maria Cricov – Jercălăi”, lângă Urlaţi, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului – Comuna Măneciu Pămînteni, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Suzana, Com. Măneciu, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Crasna, Com. Crasna, jud. Prahova (lângă Slănic)
• Troiţă (pe locul unei Teofanii din 1935 – D-zeu. S-a arătat Mariei Petre <1923/1996>) – Sat Parepa-Ruşani, Com. Colceag, jud. Prahova
• Mănăstirea Caraiman – Buşteni, jud. Prahova (loc tămăduitor - copacul candelabru, apariţie a Maicii Domnului)
• Crucea “Manafului” (loc de putere precreştin, templu al Soarelui, inscripţii nedescifrate, menţionat de Densuşianu în “Dacia preistorică”, creştinat prin resculptare parţială la 1857) – sat Greceanca, jud. Prahova, lângă Breaza
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Cernica, Com. Cernica, jud. Ilfov (în Biserica „Sf. Nicolae”, de pe insulă)
• Icoana Sf. Mercurie – Mănăstirea Plătăreşti, Com. Plătăreşti, jud. Ilfov
• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Parascheva - Mănăstirea Ţigăneşti, Com. Ciolpani, jud. Ilfov
• Icoana Maicii Domnului (din naos) – Mănăstirea Căldăruşani, Sat Lipa, Com. Gruiu, jud. Ilfov
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea din biserica mare şi „Apărătoarea Mănăstirii” din scorbura stejarului secular de pe malul lacului / loc de putere) şi Icoana Mântuitorului („Domnul Minunat”) – Mănăstirea Pasărea, Com. Brăneşti, jud. Ilfov
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Cimitirului din Comuna Gruiu, Sat Siliştea Snagovului, jud. Ilfov
• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, Com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa
• Mănăstirea Peştera Ialomiţei – Com. Moroieni, jud. Dâmboviţa (loc tămăduitor)
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. Argeş
• Peştera Moşului, Stânca Dorinţelor ş.a – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. Argeş (locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
• Peştera Cuv. Ioanichie Schimonahul (sec. XVII) – Sihăstria “Valea Chiliilor” Muscel, jud. Argeş (loc tămăduitor pe versantul muntelui de la Mănăstirea Cetăţuia)
• Schitul rupestru Corbii de Piatră – Sat Corbi, jud. Argeş (lângă Domneşti, locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi o a 2-a, mică, în raclă) – Mănăstirea “Negru Vodă”, Câmpulung, jud. Argeş
• Troiţa (apariţie a Maicii Domnului şi a chipului lui Iisus) – Mănăstirea „Sf. Treime/Înfricoşata Judecată”, Sat Prodăneşti, Com. Ioneşti/Buzoieşti, jud. Argeş
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Glavacioc, Com. Ştefan cel Mare, jud. Argeş
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cotmeana, Com. Cotmeana, jud. Argeş
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Trivale, Piteşti (Str. Armand Călinescu), jud. Argeş
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Madona Dudu”, Craiova
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Brâncoveni, Com. Brâncoveni, jud. Olt
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Alexandria, jud. Teleorman
• Icoanele: Maicii Domnului, Mântuitorului, Sfinţilor Pantelimon, Ioan Botezătorul, Andrei, Nicolae, Dimitrie, Haralambie ş.a. , crucea din altar (izvorâtoare de mir) – Mănăstirea “Sf. Pantelimon”, Com. Siliştea-Gumeşti, jud. Teleorman (lângă Roşiorii de Vede)
• Icoana Maicii Domnului (“Mângâietoarea”) – Biserica Satului Balaci, jud. Teleorman
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Surpatele, Com. Frânceşti, Sat Surpatele, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Govora, Com. Mihăieşti, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului – Schit Ostrov, Călimăneşti, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului („Odighitria”) (?) şi Peştera Sf. Grigorie Decapolitul/Vânturariţa (loc de putere) – Mănăstirea Bistriţa, Sat Bistriţa, Com. Costeşti, jud. Vâlcea
• Icoana Mântuitorului (pe stâncă) – Schit Pahomie, Com. Bărbăteşti, jud. Vâlcea
• Peştera (Paraclis) Sf. Antonie de la Iezeru – Schit Iezeru, Sat Cheia, Băile Olăneşti (loc tămăduitor)
• Crucea de pe Muntele Cozia - (loc tămăduitor)
• Peşterile Cuv. Daniil şi Misail – Mănăstirea Turnu, Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
• Peştera Cuv. Neofit Sihastrul şi cea a Cuv. Meletie Sihastrul (cu un izvor tămăduitor) – Mănăstirea Stânişoara – Nucet, Sat Păusa (gara Jiblea), lângă Mănăstirea Turnu – Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lainici, comuna Schela, sat Sâmbotin, jud. Gorj
• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Muşeteşti, jud. Gorj
• Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Nicodim de la Tismana (loc tămăduitor) – Mănăstirea Tismana, Com. Tismana, jud. Gorj
• Icoana Maicii Domnului şi cea a Învierii – Biserica din Letca Nouă, jud. Giurgiu (lângă Ghimpaţi)
• Biserica satului – Sat Dimitrie Cantemir, jud. Giurgiu (loc tămăduitor)
• Crucea de la Coslogeni (din 1730, pe locul unei “pietre de credinţă”) – Com. Coslogeni (pe şos. Călăraşi – Feteşti)
• Icoanele Sf. Ioan Botezătorul (cele 2) – Bis. “Sf. Împăraţi”, Sat Răzvani, jud. Călăraşi (lângă Lehliu)
• Icoana Maicii Domnului şi cea a Mântuitorului – Com. Tăuşani, jud. Călăraşi
• Icoana Sf. Nicolae – Sat Biţina, Com. Moviliţa, jud. Ialomiţa (lângă Urziceni)
• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Episcopiei din Constanţa (Str. Arhiepiscopiei 35, lângă Cazinou)
• Crucile (cele 2) şi Icoana Maicii Domnului (din pronaos) – Mănăstirea Dervent, Com. Ostrov, jud. Constanţa
• Icoana Sf. Xenia – Mănăstirea Colilia, Sat Colelia, jud. Constanţa
• Peştera Sf. Ap. Andrei – Mănăstirea “Peştera Sf. Andrei”, Com. Ion Corvin, jud. Constanţa (loc tămăduitor)
• Peştera Sf. Ioan Casian – Mănăstirea “Peştera Sf. Ioan Casian”, Com. Târguşor, Sat Casieni, jud. Constanţa (loc tămăduitor, “Dealul Casienilor” din Cheile Dobrogei)
• Bisericuţele rupestre “din cretă” – Basarabi, Com. Murfatlar, jud. Constanţa (locuri de putere şi tămăduitoare)
• Complexul rupestru – Com. Dumbrăveni, jud. Constanţa (locuri de putere şi tămăduitoare)
• Icoanele Maicii Domnului (“Eleusa”, din biserica mare şi “A Soldatului -Nerosaiscaia”, din paraclis) şi cea a Mântuitorului (din altarul paraclisului) – Mănăstirea Celic Dere, Sat Teliţa, Com. Frecăţei, jud. Tulcea
• Icoană făcătoare de minuni – Mănăstirea Saon, Com. Niculiţel, jud. Tulcea
• Martyriconul de la Niculiţel – sat Niculiţel, jud. Tulcea (loc de putere unde au fost descoperiţi în 1971 cei 4 Sfinţi Martiri aflaţi azi la Măn. Cocoşu, alături de alţi 2 Sfinţi Martiri, mai vechi)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Săraca, Com. Şemlacu Mic, jud. Timiş
• Icoana Maicii Domnului (din tronul de lemn aurit) – Mănăstirea “Sf. Gheorghe” (ortodoxă sârbă), Sat Birda, Com. Gătaia, jud. Timiş (lângă Deta)
• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Ilie – Schitul Călugăra, Com. Ciclova Montană (lângă Oraviţa), jud. Caraş-Severin
• Icoana Sf. Treimi – Schit “Piatra Scrisă”, Com. Armeniş, jud. Caraş-Severin
• Icoana Maicii Domnului (Odighitria) – Biserica Satului Măru, jud. Caraş-Severin (lângă Caransebeş)
• Icoana Maicii Domnului („Semenica”) – Mănăstirea “Sf. Ilie” din Semenic, jud. Caraş-Severin
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Izbuc, Sat Călugări (Ponoarele), Com. Cărpineţ, jud. Bihor
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Nicula, Com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj
• Icoana Maicii Domnului (“Dulcele Sărut” sau „Sora Geamănă” [a icoanei de la Măn. Nicula]) – Mănăstirea Strâmba, Sat Stupini - Păduriş, Com. Hida, jud. Sălaj (lângă Zalău)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bic, jud. Sălaj (lângă Şimleul Silvaniei)
• Nuşfalău, jud. Sălaj – „Muntele Sf. Treimi” / loc de putere (apariţii Marianice şi Teofanice, pe linia Şumuleu, Fatima, Mejdugorje)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomireşti, Com. Dragomireşti, jud. Maramureş
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Rohia (Paraclisul Bisericii Noi), Sat Rohia (Tg. Lăpuş), jud. Maramureş
• Icoana Maicii Domnului (Eleusa) – Mănăstirea Parva, jud. Bistriţa-Năsăud
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Sat Uioara de Sus, jud. Mureş
• Mănăstirea Sânmartinu de Câmpie – Com. Răciu, jud. Mureş (loc de putere, tradiţia cere ca biserica să fie înconjurată de 3 ori)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Hodoş – Bodrog, Com. Felnac, jud. Arad
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bezdin, Sat Munar, jud. Arad (?)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lupşa, Com. Lupşa, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Paramythia – Mângâietoarea”)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Oaşa, Com. Suşag, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râmeţ, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bixad, Com. Bixad, jud. Satu Mare
• Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Ioan de la Prislop (loc de putere) – Mănăstirea Prislop, Sat Silvaşu de Sus (Haţeg), Com. Prislop, jud. Hunedoara
• Biserica din Comuna Densuş, jud. Hunedoara (loc de putere din vremuri predacice; cea mai veche biserică din România)
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Predeal, jud. Braşov
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Com. Voila, Sat Sâmbăta de Sus, jud. Braşov
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dejani, jud. Braşov (lângă Făgăraş)
• Peştera «Templului Ursitelor» – Mănăstirea «Săpată în Piatră», Dealul Pleşu, Sat Şinca Veche, jud. Braşov (loc tămăduitor şi de putere din vremuri predacice; între Braşov şi Făgăraş, lângă Perşani)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Vovidenia, Sat Luncani, Com. Vânători, jud. Bacău
• Icoana Maicii Domnului (“Zburătoarea – Care a Zburat”) – Mănăstirea Măgura Ocnei, jud. Bacău
• Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Catedrala Episcopiei Buzău
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Banului”, Buzău, jud. Buzău
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Dălhăuţi, jud. Buzău (lângă Focşani)
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Cetăţuia (lângă Măn. Ciolanu), Com. Tisău, jud. Buzău
• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Satul Aluniş, jud. Buzău
• Biserica “Sf. Filofteia”, Buzău (loc tămăduitor)
• Bisericuţele rupestre – Zona Aluniş, Fişti, Colţi, Ţara Luanei, Agaton etc, jud. Buzău (străvechi locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Com. Cuca, jud. Vaslui
• Icoana Maicii Domnului (“Tânguirea Maicii Domnului”) – Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, Sat Gârceni, Com. Mălineşti - Gârceni, jud. Vaslui (lângă Vaslui)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Floreşti, Sat Floreşti, Com. Poieneşti, jud. Vaslui
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bujoreni, Com. Zorleni, jud. Vaslui
• Icoana Maicii Domnului (“Lidianca” sau “Închinătoarea”) şi a Sf. Gheorghe de pe versoul celei dintâi – Mănăstirea Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului “Cu 3 Mâini-Trihirusa” – Biserica „Sf. Gheorghe” din incinta Mănăstirii Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Giurgeni, Roman, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Pângăraţi, jud. Neamţ
• Icoana Sf. Ana cu Maica Domnului – Mănăstirea Bistriţa, Com. Viişoara, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului (“Iconiţa”) – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ
• Peştera Sf. Chiriac de la Bisericani (prăznuit pe 31 decembrie) şi cea a Sf. Iosif – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ (locuri tămăduitoare)
• Icoana Maicii Domnului (sec. XVI) – Mănăstirea Văratec, Com. Agapia, Sat Văratec jud. Neamţ
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserică şi “Tânguirea” de la fântână) şi Icoana Mântuitorului (cea mică) – Mănăstirea Agapia, Com. Agapia, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului (“Axionita”)– Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Trifeşti-Roman, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Durău, Com. Ceahlău, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana Teiului, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului (“Cipriota”) – Mănăstirea Secu, Com. Pipirig, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Horaiţa, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Horăicioara, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului - Schitul Icoana, Com. Vânători, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portăriţa” de la Mt. Athos) – Biserica “Sf. Spiridon” a spitalului judeţean din Piatra Neamţ, jud. Neamţ
• Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Almaş, Sat Almaş, Com. Gârcina, jud. Neamţ
• Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. Borleşti, jud. Neamţ
• Peştera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud. Neamţ (loc tămăduitor)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi”, Gura Humorului, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Putnei, Com. Putna, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei, în prezent în paraclis) – Mănăstirea Moldoviţa, Com. Vatra Moldoviţei, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei) – Mănăstirea Suceviţa, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Ap. Ev. Ioan şi alte icoane minunate – Schitul Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Sihăstria - Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului (copie după “Portăriţa” de la Mt. Athos) – Biserica din Com. Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirna, comuna Dragomirna, jud. Suceava
• Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râşca, Com. Râşca, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Spitalului Judeţean din Suceava, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Slatina, jud. Suceava
• Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea Moldoviţa, jud. Suceava
• Troiţă (pe locul unde S-a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlăţeni), Com. Pojorâta, jud. Suceava
• Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, Rădăuţi, jud. Suceava
• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Cămârzani, Sat Cămârzani, Com. Vadu Moldovei/Ciumuleşti, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
• Chilia peşteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava (loc de putere)
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. Suliţa, jud. Botoşani
• Icoana Maicii Domnului - Mănăstirea Vorona, comuna Vorona, jud. Botoşani
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Voronei, comuna Vorona, jud. Botoşani
• Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com. Vârfu Câmpului (lângă Dorohoi), jud. Botoşani
• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Valea Neagră, Com. Herăstrău/Nistoreşti, jud. Vrancea
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Lepşa, Com. Tulnici, jud. Vrancea
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dălhăuţi, Com. Cârligele, jud. Vrancea
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia de Jos, Com. Jitia, jud. Vrancea
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din Iaşi (Bd. Ştefan cel Mare 16)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, Iaşi (Str. Cuza Vodă 51)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, Iaşi
• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, Iaşi (Str. Păun 14)
• Icoanele (cele 2) Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, Iaşi
• Icoana Mântuitorului şi icoana Maicii Domnului (care plâng; minune neconfimată oficial) - Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel Bun”, Iaşi
• Icoana Sf. Spiridon - Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf. Spiridon”), Iaşi (Bd. Independenţei 1, Pţa. Unirii)
• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Andrei şi Mina”, Iaşi(lângă Palatul de Cultură)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăţ, Com. Dobrovăţ, jud. Iaşi
• Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului şi Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. Mogoşeşti, jud. Iaşi
• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău), jud. Iaşi
• Icoană făcătoare de minuni – Mănăstirea Miclăuşeni, Com. Butea, jud. Iaşi
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, Galaţi, jud. Galaţi
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. Drăguşeni, jud. Galaţi
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Paşcani, Com. Vlădeşti, jud. Galaţi
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna Smulţi, jud. Galaţi
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Vladimireşti, com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi
http://www.crestinortodox.ro/Director_web-Biserici_si_parohii-6.html
http://www.util21.ro/institutii/lista-de-biserici-din-Bucuresti.htm
http://dmoz.org/World/Rom%C3%A2n%C4%83/Societate/Religie_%C5%9Fi_spiritualitate/Cre%C5%9Ftinism/Ortodoxism/Biserici_%C5%9Fi_Parohii/Europa/Rom%C3%A2nia/Bucure%C5%9Fti/
*****************Mulţumiri Domnului Damian Bogdan pentru acest material

In lumea ingerilor...


"Azi noapte am visat că eram în Cer împreună cu un înger care îmi servea drept ghid pentru a-mi arăta împrejurimile. Am trecut printr-o cameră mare în care lucrau mulţi îngeri. Îngerul ghid mi-a arătat prima secţiune şi a zis: “Acesta este departamentul PRIMIRI”. Aici se primesc toate petiţiile exprimate prin rugăciuni. Am privit în jur, toţi îngerii erau extrem de ocupaţi cu sortarea petiţiilor sosite din toate colţurile lumii. Am rămas impresionat. Apoi am trecut printr-un coridor şi am ajuns la al doilea departament. Atunci îngerul a spus: “Acesta este departamentul de AMBALARA ŞI LIVRARE” Aici, binecuvântările solicitate de oameni sunr procesate şi trimise celor care le-au cerut. Am observat cât de ocupaţi erau şi aceştia. Erau mulţi îngeri şi totuşi munca era foarte grea, de a împacheta toate binecuvântările cerute, de care era nevoie pe pământ. În fine, în cel mai îndepărtat punct al coridorului, era uşa spre o cameră foarte mică. Spre surpriza mea acolo era un singur înger şi nu prea avea mai nimic de făcut. “Acesta este departamentul CONFIRMĂRI DE PRIMIRE” mi-a spus îngerul. Şi cum se face că e atât de puţin de lucru aici? Am întrebat. “E foarte trist…” a suspinat îngerul. “Dar oamenii, imediat ce primesc binecuvântările cerute uită să mai trimită confirmarea de primire… Foarte puţini fac asta” “Şi cum se trimite confirmarea de primire unei binecuvântări”? l-am întrebat pe înger. “Foarte simplu”, mi-a răspuns. “Trebuie doar să spui “Mulţumesc, Doamne”. Şi l-am mai întrebat pe înger: “Dar care anume trebuie confirmate?”
- Dacă ai mâncare în frigider… Haine cu care să te îmbraci… Un acoperiş deasupra capului şi un loc unde să dormi… Eşti mai bogat decât 75 % din oamenii din această lume.
- Dacă ai bani în bancă, în portmoneu, monede răzleţe prin buzunar, reprezinţi 8 % din bogăţia lumii.
- Iar dacă ai propriul tău calculator şi pe el citeşti acest mesaj eşti printre cei 1 % din lume care au această şansă.”
- Mai mult… Dacă azi dimineaţă te-ai trezit mai mult sănătos decât bolnav, eşti mult mai binecuvântat decât mulţi oameni care nu ştiu dacă vor supravieţui acestei zile…
- Dacă nu ai trăit frica războiului, singurătatea închisorii, teroarea torturii sau durerea de a muri de foame, eşti mai presus decât 700 milioane de persoane din această lume.
- Dacă poţi merge la biserică fără teamă de persecuţie, arest, tortură şi moarte… Eşti de invidiat şi eşti mai binecuvântat decât 3 miliarde de oameni din lume.
- Dacă părinţii tăi trăiesc şi încă sunt căsătoriţi, eşti un caz rar.
- Dacă poţi să ţii capul sus şi să surâzi, nu eşti normal… Ci eşti unic şi te ridici deasupra celor în îndoială şi deznădejde “Şi acum ce să fac? De unde să încep?”
- Dacă citeşti acest mesaj eşti de două ori binecuvântat; în primul rând pentru că cineva s-a gândit la tine şi te consideră un om deosebit, iar în al doilea rând eşti mai binecuvântat decât 2 miliarde de oameni care nu pot citi. Să ai o zi binecuvântată, în care să-ţi numeri motivele pentru care eşti binecuvântat şi, dacă vrei, trimite acest mesaj şi altora pentru a le aminti cât de binecuvântaţi sunt. În atenţia: Departamentului de Confirmări de Primire…. MULŢUMESC DOAMNE! “Mulţumesc pentru că mi-ai dat posibilitatea să împărtăşesc acest mesaj şi pentru că mi-ai dat atâtea persoane minunate cărora să-l pot împărtăşi.”..."