IUBIREA INVINGE TOTUL!!!

DA-MI DOAMNE,PUTEREA DE A SCHIMBA LUCRURILE PE CARE LE POT SCHIMBA!DA-MI PUTEREA DE A ACCEPTA LUCRURILE PE CARE NU LE POT SCHIMBA!SI DA-MI INTELEPCIUNEA DE A LE DEOSEBI!!!

ZAMOLXE

Zamolxe a spus:

“BINECUVANTEZ VOCEA DUMNEZEULUI CARE BINECUVANTEAZA!!!”

Adevarul te va elibera !!!

Oricine se proclamă pe sine însuşi judecător în Câmpul Adevărului şi al Cunoaşterii este un naufragiat de care râd Zeii.

Albert Einstein

duminică, iunie 28, 2009

Icoane facatoare de minuni din Romania


• Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca şi adusă la noi de Sf. Ap. Andrei) – Mănăstirea Nămăieşti, jud. Argeş, lângă Câmpulung
• Icoana Maicii Domnului (copie din sec. IV după un original de Sf. Ap. Luca, de la Muntele Athos) – Mănăstirea “Dintr-un Lemn”, Sat Dezrobiţi, Com. Frânceşti, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Naşterea Maicii Domnului – Scaune”, catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. Colţea, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Doamnei”, naos (Calea Victoriei Nr. 28, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari 2, intersecţia Moşilor cu Olari, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei” (Str. Icoanei, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului (copie după “Prodromita” de la Muntele Athos) – Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae – Blănari” (Universitate, Str. Blănari 16, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim 43, Bucureşti)
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Biserica “Sf. Vasile” (Cal. Victoriei 198, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Batiştei (Universitate, Str. Batiştei 19-21, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Dr. Cosma şi Damian - Biserica “Sf. Trei Ierarhi – Colţei” (Universitate, Bd. Brătianu 1, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Elefterie – Nou” (Metrou Eroilor, Operă, Str. Sf. Elefterie 1-3, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului (“Odighitria – Îndrumătoarea”) – Biserica “Sf. Nicolae – Mihai Vodă” (Metrou Izvor, Str. Sapienţei 4, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Zlătari (vizavi de Magazinul Victoria, CEC-ul Mare, Cal. Victoriei 12, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi – Plevna” (zona Pţa. Kogălniceanu, Facult. Drept, Str. Sf. Constantin 33, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, Bucureşti (copie după Icoana pictată de Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru; la iconostasul stg din faţa altarului)
• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi cea de la catapeteasmă) şi cea a Sf. Parascheva (care a plâns) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi” (Str. Gral. Broşteanu 12, vizavi de ASE - intrarea din Cal. Dorobanţi, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului şi cea a Sf. Alexie – Biserica “Sf. Alexie” (Cal. Şerban Vodă 123, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului (“Pantanassa - Vindecătoarea”) - Biserica “Sf. Nicolae - Rusă, a Studenţilor” (Universitate, Str. Ion Ghica 9, Bucureşti)
• Icoana Maicii Domnului - Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei 72; copie după “Madona Neagră” protectoarea Poloniei)
• Icoana Maicii Domnului - Biserica “Sf. Spiridon” a Mitropoliei de Bucureşti (de la Pţa. Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. Şerban Vodă 29)
• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti (Str. Plumbuita 58)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Înălţarea Domnului – Teiul Doamnei”, Bucureşti (Str. Doamna Ghika 1)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf.Gheorghe – Mărţişor”, Bucureşti (Str. Mărţişor 63, vizavi de fosta Măn. Văcăreşti, în apropiere de benzinăria Big Berceni)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Părinţi Ioachim şi Ana – a Târgului de Afară”, Bucureşti (lângă Foişorul de Foc)
• Icoana Maicii Domnului („Kazanskaya”) – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Haralambie – Flămânda”, Bucureşti, Str. Olimpului 17 (de la intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. Mărăşeşti, înspre Parcul Carol)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Nicolae / Sf. Cuv. Parascheva şi Sf. Grigorie Decapolitul - Hagiu”, Bucureşti (str. Traian, Nr. 142 )
• Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Parascheva – Biserica “Sf. Gheorghe – Nou” (Pţa. Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27, Km 0, Bucureşti)
• Icoana Sf. Filofteia – Mănăstirea “Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti
• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Mina”(Cal. Călăraşilor, Str. C.F. Robescu 18 A, Bucureşti)
• Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Anton – Curtea Veche” (Hanul lui Manuc, Bucureşti)
• Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi” (în spatele Mag. Cocor, Cal. Moşilor 36, Bucureşti)
• Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon Vechi-Operetă”, Bucureşti
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Mărcuţa (din Şos. Pantelimon, vizavi de Spit. „Sf. Pantelimon”, Str. Mănăstirii Mărcuţa - fostă Genţianei)
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea „Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti (str. Antim 29, în muzeul mănăstirii)
• Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Biserica “Sf. Petru şi Pavel - Basarab”, Ploieşti (Str. M. Basarab, Cartier “M. Bravu”, capătul autobuz 5, luat de la Hale)
• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Biserica “Maica Precista”, Ploieşti (Str. Armoniei, lângă Teatrul de Copii şi Hotelul Prahova)
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare, “Siriaca” şi din paraclis) – Mănăstirea Ghighiu, Sat Ghighiu, Com. Bărcăneşti, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului (de la iconostasul din faţa altarului, stg.) – Mănăstirea Pissiota (Crivina), Com. Poienarii Burchii, jud. Prahova (lângă Ploieşti)
• Icoana Maicii Domnului (adusă de la Sf. Mormânt) – Schitul “Sf. Maria Cricov – Jercălăi”, lângă Urlaţi, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului – Comuna Măneciu Pămînteni, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Suzana, Com. Măneciu, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Crasna, Com. Crasna, jud. Prahova (lângă Slănic)
• Troiţă (pe locul unei Teofanii din 1935 – D-zeu. S-a arătat Mariei Petre <1923/1996>) – Sat Parepa-Ruşani, Com. Colceag, jud. Prahova
• Mănăstirea Caraiman – Buşteni, jud. Prahova (loc tămăduitor - copacul candelabru, apariţie a Maicii Domnului)
• Crucea “Manafului” (loc de putere precreştin, templu al Soarelui, inscripţii nedescifrate, menţionat de Densuşianu în “Dacia preistorică”, creştinat prin resculptare parţială la 1857) – sat Greceanca, jud. Prahova, lângă Breaza
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Cernica, Com. Cernica, jud. Ilfov (în Biserica „Sf. Nicolae”, de pe insulă)
• Icoana Sf. Mercurie – Mănăstirea Plătăreşti, Com. Plătăreşti, jud. Ilfov
• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Parascheva - Mănăstirea Ţigăneşti, Com. Ciolpani, jud. Ilfov
• Icoana Maicii Domnului (din naos) – Mănăstirea Căldăruşani, Sat Lipa, Com. Gruiu, jud. Ilfov
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea din biserica mare şi „Apărătoarea Mănăstirii” din scorbura stejarului secular de pe malul lacului / loc de putere) şi Icoana Mântuitorului („Domnul Minunat”) – Mănăstirea Pasărea, Com. Brăneşti, jud. Ilfov
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Cimitirului din Comuna Gruiu, Sat Siliştea Snagovului, jud. Ilfov
• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, Com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa
• Mănăstirea Peştera Ialomiţei – Com. Moroieni, jud. Dâmboviţa (loc tămăduitor)
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. Argeş
• Peştera Moşului, Stânca Dorinţelor ş.a – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. Argeş (locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
• Peştera Cuv. Ioanichie Schimonahul (sec. XVII) – Sihăstria “Valea Chiliilor” Muscel, jud. Argeş (loc tămăduitor pe versantul muntelui de la Mănăstirea Cetăţuia)
• Schitul rupestru Corbii de Piatră – Sat Corbi, jud. Argeş (lângă Domneşti, locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi o a 2-a, mică, în raclă) – Mănăstirea “Negru Vodă”, Câmpulung, jud. Argeş
• Troiţa (apariţie a Maicii Domnului şi a chipului lui Iisus) – Mănăstirea „Sf. Treime/Înfricoşata Judecată”, Sat Prodăneşti, Com. Ioneşti/Buzoieşti, jud. Argeş
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Glavacioc, Com. Ştefan cel Mare, jud. Argeş
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cotmeana, Com. Cotmeana, jud. Argeş
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Trivale, Piteşti (Str. Armand Călinescu), jud. Argeş
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Madona Dudu”, Craiova
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Brâncoveni, Com. Brâncoveni, jud. Olt
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Alexandria, jud. Teleorman
• Icoanele: Maicii Domnului, Mântuitorului, Sfinţilor Pantelimon, Ioan Botezătorul, Andrei, Nicolae, Dimitrie, Haralambie ş.a. , crucea din altar (izvorâtoare de mir) – Mănăstirea “Sf. Pantelimon”, Com. Siliştea-Gumeşti, jud. Teleorman (lângă Roşiorii de Vede)
• Icoana Maicii Domnului (“Mângâietoarea”) – Biserica Satului Balaci, jud. Teleorman
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Surpatele, Com. Frânceşti, Sat Surpatele, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Govora, Com. Mihăieşti, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului – Schit Ostrov, Călimăneşti, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului („Odighitria”) (?) şi Peştera Sf. Grigorie Decapolitul/Vânturariţa (loc de putere) – Mănăstirea Bistriţa, Sat Bistriţa, Com. Costeşti, jud. Vâlcea
• Icoana Mântuitorului (pe stâncă) – Schit Pahomie, Com. Bărbăteşti, jud. Vâlcea
• Peştera (Paraclis) Sf. Antonie de la Iezeru – Schit Iezeru, Sat Cheia, Băile Olăneşti (loc tămăduitor)
• Crucea de pe Muntele Cozia - (loc tămăduitor)
• Peşterile Cuv. Daniil şi Misail – Mănăstirea Turnu, Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
• Peştera Cuv. Neofit Sihastrul şi cea a Cuv. Meletie Sihastrul (cu un izvor tămăduitor) – Mănăstirea Stânişoara – Nucet, Sat Păusa (gara Jiblea), lângă Mănăstirea Turnu – Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lainici, comuna Schela, sat Sâmbotin, jud. Gorj
• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Muşeteşti, jud. Gorj
• Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Nicodim de la Tismana (loc tămăduitor) – Mănăstirea Tismana, Com. Tismana, jud. Gorj
• Icoana Maicii Domnului şi cea a Învierii – Biserica din Letca Nouă, jud. Giurgiu (lângă Ghimpaţi)
• Biserica satului – Sat Dimitrie Cantemir, jud. Giurgiu (loc tămăduitor)
• Crucea de la Coslogeni (din 1730, pe locul unei “pietre de credinţă”) – Com. Coslogeni (pe şos. Călăraşi – Feteşti)
• Icoanele Sf. Ioan Botezătorul (cele 2) – Bis. “Sf. Împăraţi”, Sat Răzvani, jud. Călăraşi (lângă Lehliu)
• Icoana Maicii Domnului şi cea a Mântuitorului – Com. Tăuşani, jud. Călăraşi
• Icoana Sf. Nicolae – Sat Biţina, Com. Moviliţa, jud. Ialomiţa (lângă Urziceni)
• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Episcopiei din Constanţa (Str. Arhiepiscopiei 35, lângă Cazinou)
• Crucile (cele 2) şi Icoana Maicii Domnului (din pronaos) – Mănăstirea Dervent, Com. Ostrov, jud. Constanţa
• Icoana Sf. Xenia – Mănăstirea Colilia, Sat Colelia, jud. Constanţa
• Peştera Sf. Ap. Andrei – Mănăstirea “Peştera Sf. Andrei”, Com. Ion Corvin, jud. Constanţa (loc tămăduitor)
• Peştera Sf. Ioan Casian – Mănăstirea “Peştera Sf. Ioan Casian”, Com. Târguşor, Sat Casieni, jud. Constanţa (loc tămăduitor, “Dealul Casienilor” din Cheile Dobrogei)
• Bisericuţele rupestre “din cretă” – Basarabi, Com. Murfatlar, jud. Constanţa (locuri de putere şi tămăduitoare)
• Complexul rupestru – Com. Dumbrăveni, jud. Constanţa (locuri de putere şi tămăduitoare)
• Icoanele Maicii Domnului (“Eleusa”, din biserica mare şi “A Soldatului -Nerosaiscaia”, din paraclis) şi cea a Mântuitorului (din altarul paraclisului) – Mănăstirea Celic Dere, Sat Teliţa, Com. Frecăţei, jud. Tulcea
• Icoană făcătoare de minuni – Mănăstirea Saon, Com. Niculiţel, jud. Tulcea
• Martyriconul de la Niculiţel – sat Niculiţel, jud. Tulcea (loc de putere unde au fost descoperiţi în 1971 cei 4 Sfinţi Martiri aflaţi azi la Măn. Cocoşu, alături de alţi 2 Sfinţi Martiri, mai vechi)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Săraca, Com. Şemlacu Mic, jud. Timiş
• Icoana Maicii Domnului (din tronul de lemn aurit) – Mănăstirea “Sf. Gheorghe” (ortodoxă sârbă), Sat Birda, Com. Gătaia, jud. Timiş (lângă Deta)
• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Ilie – Schitul Călugăra, Com. Ciclova Montană (lângă Oraviţa), jud. Caraş-Severin
• Icoana Sf. Treimi – Schit “Piatra Scrisă”, Com. Armeniş, jud. Caraş-Severin
• Icoana Maicii Domnului (Odighitria) – Biserica Satului Măru, jud. Caraş-Severin (lângă Caransebeş)
• Icoana Maicii Domnului („Semenica”) – Mănăstirea “Sf. Ilie” din Semenic, jud. Caraş-Severin
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Izbuc, Sat Călugări (Ponoarele), Com. Cărpineţ, jud. Bihor
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Nicula, Com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj
• Icoana Maicii Domnului (“Dulcele Sărut” sau „Sora Geamănă” [a icoanei de la Măn. Nicula]) – Mănăstirea Strâmba, Sat Stupini - Păduriş, Com. Hida, jud. Sălaj (lângă Zalău)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bic, jud. Sălaj (lângă Şimleul Silvaniei)
• Nuşfalău, jud. Sălaj – „Muntele Sf. Treimi” / loc de putere (apariţii Marianice şi Teofanice, pe linia Şumuleu, Fatima, Mejdugorje)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomireşti, Com. Dragomireşti, jud. Maramureş
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Rohia (Paraclisul Bisericii Noi), Sat Rohia (Tg. Lăpuş), jud. Maramureş
• Icoana Maicii Domnului (Eleusa) – Mănăstirea Parva, jud. Bistriţa-Năsăud
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Sat Uioara de Sus, jud. Mureş
• Mănăstirea Sânmartinu de Câmpie – Com. Răciu, jud. Mureş (loc de putere, tradiţia cere ca biserica să fie înconjurată de 3 ori)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Hodoş – Bodrog, Com. Felnac, jud. Arad
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bezdin, Sat Munar, jud. Arad (?)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lupşa, Com. Lupşa, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Paramythia – Mângâietoarea”)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Oaşa, Com. Suşag, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râmeţ, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bixad, Com. Bixad, jud. Satu Mare
• Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Ioan de la Prislop (loc de putere) – Mănăstirea Prislop, Sat Silvaşu de Sus (Haţeg), Com. Prislop, jud. Hunedoara
• Biserica din Comuna Densuş, jud. Hunedoara (loc de putere din vremuri predacice; cea mai veche biserică din România)
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Predeal, jud. Braşov
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Com. Voila, Sat Sâmbăta de Sus, jud. Braşov
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dejani, jud. Braşov (lângă Făgăraş)
• Peştera «Templului Ursitelor» – Mănăstirea «Săpată în Piatră», Dealul Pleşu, Sat Şinca Veche, jud. Braşov (loc tămăduitor şi de putere din vremuri predacice; între Braşov şi Făgăraş, lângă Perşani)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Vovidenia, Sat Luncani, Com. Vânători, jud. Bacău
• Icoana Maicii Domnului (“Zburătoarea – Care a Zburat”) – Mănăstirea Măgura Ocnei, jud. Bacău
• Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Catedrala Episcopiei Buzău
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Banului”, Buzău, jud. Buzău
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Dălhăuţi, jud. Buzău (lângă Focşani)
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Cetăţuia (lângă Măn. Ciolanu), Com. Tisău, jud. Buzău
• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Satul Aluniş, jud. Buzău
• Biserica “Sf. Filofteia”, Buzău (loc tămăduitor)
• Bisericuţele rupestre – Zona Aluniş, Fişti, Colţi, Ţara Luanei, Agaton etc, jud. Buzău (străvechi locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Com. Cuca, jud. Vaslui
• Icoana Maicii Domnului (“Tânguirea Maicii Domnului”) – Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, Sat Gârceni, Com. Mălineşti - Gârceni, jud. Vaslui (lângă Vaslui)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Floreşti, Sat Floreşti, Com. Poieneşti, jud. Vaslui
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bujoreni, Com. Zorleni, jud. Vaslui
• Icoana Maicii Domnului (“Lidianca” sau “Închinătoarea”) şi a Sf. Gheorghe de pe versoul celei dintâi – Mănăstirea Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului “Cu 3 Mâini-Trihirusa” – Biserica „Sf. Gheorghe” din incinta Mănăstirii Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Giurgeni, Roman, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Pângăraţi, jud. Neamţ
• Icoana Sf. Ana cu Maica Domnului – Mănăstirea Bistriţa, Com. Viişoara, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului (“Iconiţa”) – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ
• Peştera Sf. Chiriac de la Bisericani (prăznuit pe 31 decembrie) şi cea a Sf. Iosif – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ (locuri tămăduitoare)
• Icoana Maicii Domnului (sec. XVI) – Mănăstirea Văratec, Com. Agapia, Sat Văratec jud. Neamţ
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserică şi “Tânguirea” de la fântână) şi Icoana Mântuitorului (cea mică) – Mănăstirea Agapia, Com. Agapia, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului (“Axionita”)– Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Trifeşti-Roman, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Durău, Com. Ceahlău, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana Teiului, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului (“Cipriota”) – Mănăstirea Secu, Com. Pipirig, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Horaiţa, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Horăicioara, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului - Schitul Icoana, Com. Vânători, jud. Neamţ
• Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portăriţa” de la Mt. Athos) – Biserica “Sf. Spiridon” a spitalului judeţean din Piatra Neamţ, jud. Neamţ
• Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Almaş, Sat Almaş, Com. Gârcina, jud. Neamţ
• Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. Borleşti, jud. Neamţ
• Peştera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud. Neamţ (loc tămăduitor)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi”, Gura Humorului, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Putnei, Com. Putna, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei, în prezent în paraclis) – Mănăstirea Moldoviţa, Com. Vatra Moldoviţei, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei) – Mănăstirea Suceviţa, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Ap. Ev. Ioan şi alte icoane minunate – Schitul Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Sihăstria - Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului (copie după “Portăriţa” de la Mt. Athos) – Biserica din Com. Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirna, comuna Dragomirna, jud. Suceava
• Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râşca, Com. Râşca, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Spitalului Judeţean din Suceava, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Slatina, jud. Suceava
• Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea Moldoviţa, jud. Suceava
• Troiţă (pe locul unde S-a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlăţeni), Com. Pojorâta, jud. Suceava
• Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, Rădăuţi, jud. Suceava
• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Cămârzani, Sat Cămârzani, Com. Vadu Moldovei/Ciumuleşti, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
• Chilia peşteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava (loc de putere)
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. Suliţa, jud. Botoşani
• Icoana Maicii Domnului - Mănăstirea Vorona, comuna Vorona, jud. Botoşani
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Voronei, comuna Vorona, jud. Botoşani
• Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com. Vârfu Câmpului (lângă Dorohoi), jud. Botoşani
• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Valea Neagră, Com. Herăstrău/Nistoreşti, jud. Vrancea
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Lepşa, Com. Tulnici, jud. Vrancea
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dălhăuţi, Com. Cârligele, jud. Vrancea
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia de Jos, Com. Jitia, jud. Vrancea
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din Iaşi (Bd. Ştefan cel Mare 16)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, Iaşi (Str. Cuza Vodă 51)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, Iaşi
• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, Iaşi (Str. Păun 14)
• Icoanele (cele 2) Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, Iaşi
• Icoana Mântuitorului şi icoana Maicii Domnului (care plâng; minune neconfimată oficial) - Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel Bun”, Iaşi
• Icoana Sf. Spiridon - Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf. Spiridon”), Iaşi (Bd. Independenţei 1, Pţa. Unirii)
• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Andrei şi Mina”, Iaşi(lângă Palatul de Cultură)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăţ, Com. Dobrovăţ, jud. Iaşi
• Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului şi Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. Mogoşeşti, jud. Iaşi
• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău), jud. Iaşi
• Icoană făcătoare de minuni – Mănăstirea Miclăuşeni, Com. Butea, jud. Iaşi
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, Galaţi, jud. Galaţi
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. Drăguşeni, jud. Galaţi
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Paşcani, Com. Vlădeşti, jud. Galaţi
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna Smulţi, jud. Galaţi
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Vladimireşti, com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi
http://www.crestinortodox.ro/Director_web-Biserici_si_parohii-6.html
http://www.util21.ro/institutii/lista-de-biserici-din-Bucuresti.htm
http://dmoz.org/World/Rom%C3%A2n%C4%83/Societate/Religie_%C5%9Fi_spiritualitate/Cre%C5%9Ftinism/Ortodoxism/Biserici_%C5%9Fi_Parohii/Europa/Rom%C3%A2nia/Bucure%C5%9Fti/
*****************Mulţumiri Domnului Damian Bogdan pentru acest material

In lumea ingerilor...


"Azi noapte am visat că eram în Cer împreună cu un înger care îmi servea drept ghid pentru a-mi arăta împrejurimile. Am trecut printr-o cameră mare în care lucrau mulţi îngeri. Îngerul ghid mi-a arătat prima secţiune şi a zis: “Acesta este departamentul PRIMIRI”. Aici se primesc toate petiţiile exprimate prin rugăciuni. Am privit în jur, toţi îngerii erau extrem de ocupaţi cu sortarea petiţiilor sosite din toate colţurile lumii. Am rămas impresionat. Apoi am trecut printr-un coridor şi am ajuns la al doilea departament. Atunci îngerul a spus: “Acesta este departamentul de AMBALARA ŞI LIVRARE” Aici, binecuvântările solicitate de oameni sunr procesate şi trimise celor care le-au cerut. Am observat cât de ocupaţi erau şi aceştia. Erau mulţi îngeri şi totuşi munca era foarte grea, de a împacheta toate binecuvântările cerute, de care era nevoie pe pământ. În fine, în cel mai îndepărtat punct al coridorului, era uşa spre o cameră foarte mică. Spre surpriza mea acolo era un singur înger şi nu prea avea mai nimic de făcut. “Acesta este departamentul CONFIRMĂRI DE PRIMIRE” mi-a spus îngerul. Şi cum se face că e atât de puţin de lucru aici? Am întrebat. “E foarte trist…” a suspinat îngerul. “Dar oamenii, imediat ce primesc binecuvântările cerute uită să mai trimită confirmarea de primire… Foarte puţini fac asta” “Şi cum se trimite confirmarea de primire unei binecuvântări”? l-am întrebat pe înger. “Foarte simplu”, mi-a răspuns. “Trebuie doar să spui “Mulţumesc, Doamne”. Şi l-am mai întrebat pe înger: “Dar care anume trebuie confirmate?”
- Dacă ai mâncare în frigider… Haine cu care să te îmbraci… Un acoperiş deasupra capului şi un loc unde să dormi… Eşti mai bogat decât 75 % din oamenii din această lume.
- Dacă ai bani în bancă, în portmoneu, monede răzleţe prin buzunar, reprezinţi 8 % din bogăţia lumii.
- Iar dacă ai propriul tău calculator şi pe el citeşti acest mesaj eşti printre cei 1 % din lume care au această şansă.”
- Mai mult… Dacă azi dimineaţă te-ai trezit mai mult sănătos decât bolnav, eşti mult mai binecuvântat decât mulţi oameni care nu ştiu dacă vor supravieţui acestei zile…
- Dacă nu ai trăit frica războiului, singurătatea închisorii, teroarea torturii sau durerea de a muri de foame, eşti mai presus decât 700 milioane de persoane din această lume.
- Dacă poţi merge la biserică fără teamă de persecuţie, arest, tortură şi moarte… Eşti de invidiat şi eşti mai binecuvântat decât 3 miliarde de oameni din lume.
- Dacă părinţii tăi trăiesc şi încă sunt căsătoriţi, eşti un caz rar.
- Dacă poţi să ţii capul sus şi să surâzi, nu eşti normal… Ci eşti unic şi te ridici deasupra celor în îndoială şi deznădejde “Şi acum ce să fac? De unde să încep?”
- Dacă citeşti acest mesaj eşti de două ori binecuvântat; în primul rând pentru că cineva s-a gândit la tine şi te consideră un om deosebit, iar în al doilea rând eşti mai binecuvântat decât 2 miliarde de oameni care nu pot citi. Să ai o zi binecuvântată, în care să-ţi numeri motivele pentru care eşti binecuvântat şi, dacă vrei, trimite acest mesaj şi altora pentru a le aminti cât de binecuvântaţi sunt. În atenţia: Departamentului de Confirmări de Primire…. MULŢUMESC DOAMNE! “Mulţumesc pentru că mi-ai dat posibilitatea să împărtăşesc acest mesaj şi pentru că mi-ai dat atâtea persoane minunate cărora să-l pot împărtăşi.”..."

vineri, iunie 26, 2009

Cum sa-ti construiesti singur o piramida?


O modalitate simpla de a construii o piramida, fara raportor sau alte instrumente profesioniste ale desenului tehnic,este de a inmultii pentru linia de baza nr 1,57075 cu inaltimea pe care dorim sa o aiba piramida.Pentru laturiile triunghiului se inmulteste aceeasi inaltime cu 1,4945.Acesti factori fac ca unghiul piramidei sa fie de 53 grade.
Se traseaza pe un carton mai tare si se masoara cu mare atentie.Pentru a va verifica singuri cand aprope terminati piramida de construit, masurati intotdeauna diagonagele patratului , adica baza piramidei.Trebuie sa fie egale chiar foarte exacte.De aceste lucruri depind in mare masura tot ceea ce se intampla intr-o piramida. :)
PIRAMIDE CONICE
Pentru piramide conice, treaba este si mai simpla!Desenati un cerc pe un carton si trasati-i diametrul.La capetele liniei notati cu pct. "A" si "B" si decupati cercul pe aceasta diagonala.
Ati obtinut doua semicercuri.Indoiti un senicerc astfel incat pct"A" sa cada pe pct "B".Acum lipiti cu banda adeziva canturile, fara sa le surapuneti.Veti vadea ca functioneza si acest tip de piramida.
Sper ca, aceste informatii vor fi cuiva de folos.
Va imbratisez cu drag!

Sfinte Moaste din Romania

O listă parţială a lor o avem în articolul următor:
Cuviosul Parinte Iosif cel Nou de la Partos – se gaseste in catedrala mitropolitana din Timisoara.Sfanta Mucenita Filofteia – se gaseste la Curtea de Arges, paraclisul nou al Manastirii lui Neagoe Voda.Cuviosul Nicodim cel Sfintit. Din sfintele sale moaste se pastreaza doar degetul cel mare de la mana dreapta, la Manastirea Tismana.Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava – se afla in catedrala zidita de Bogdan cel Orb si Stefanita Voda, in a doua decada a secolului al XVI-lea.Cuviosul Grigorie Decapolitul – se afla in biserica Manastirii Bistrita.Cuvioasa Maica Paraschiva – se afla in catedrala mitropolitana din Iasi.Preacuviosul Parinte Dimitrie cel Nou din Basarabi – se afla in catedrala patriarhala din Bucuresti.Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica – se afla la Manastirea Cernica.Sfintele Moaste ale Sfintilor Mucenici Zoticos, Attalos, Kamasis si Filippos, care au trait prin secolul al IV-lea – se afla la Manastirea Cocos, din Tulcea.
Ramasite ale moastelor altor sfinti, pastrate la noi, in biserici si manastiri
In bisericile unor manastiri mai mari (Neamt, Putna, Secu, Rasca, Slatina, Cernica, Hurez s.a.) precum si in unele biserici si catedrale urbane mai importante din tara noastra, se mai pastreaza inca multe parti (mai mari sau mai mici) din moastele altor sfinti, aduse in tara din diverse locuri (mai ales din Sfantul Munte) si in diferite imprejurari. Cele mai multe au fost cumparate sau dobandite de voievozii si boierii romani din trecut si depuse in bisericile ctitorite, renovate sau inzestrate de ei. Amintim dintre acestea:
Capul Sfintei Mucenite Tatiana – este pastrat in biserica Mitropoliei din Craiova;Capul si mana dreapta a Sfantului Nifon, Patriarh al Constantinopolului – in biserica Mitropoliei din Craiova;Capetele Sfintilor Mucenici Serghie si Vach, de asemenea la catedrala mitropolitana din Craiova;Mana Sfintei Mucenite Chiriachi – se afla la Catedrala Episcopala din Husi;Capul Sfantului Grigore Teologul – se afla la Manastirea Slatina din Moldova;Mana dreapta a Sfantului Arhidiacon Stefan – se afla la Manastirea Neamt;Mana Sfantului Mucenic Ciprian – se pastreaza la Biserica Zlatari din Bucuresti;Mana Sfantului Nicolae – se afla in Bucuresti, la Biserica Sfantul Gheorghe Nou;Moastele Sfantului Mina – se afla la Biserica Sfantul Mina din Bucuresti;In Biserica Lucaci din Bucuresti se afla parti din moastele Sfantului Stelian;Parti din trupurile Pruncilor ucisi de Irod se afla la Manastirea Arnota-Valcea;La Biserica Podeanu din Bucuresti avem moastele Sfantului Simon Zilotul, mirele nuntii din Cana;La Manastirea Antim din Bucuresti – se afla moaste ale Sfintilor 40 de Mucenici, ale Sfintei Mucenite Paraschevi, ale Sfintilor Neofit si Acachie;
In biserica din Miclausesti avem treizeci de Sfinti prezenti prin particele din Sfintele lor Moaste, intre care sase Sfinti Apostoli: Sfantul Mina, Sfantul Modest, Apostolul Filip, Ioan cel Milostiv, Ermogen, Haralambie, Epifanie, Varvara, Apostolul. Bartolomeu, Dionisie Areopagitul, Apostolul Barnaba, Elefterie, Sfantul Arhidiacon Stefan, Sfantul Mare Mucenic Trifon, Sfantul Mucenic Gheorghe, Sfantul Mucenic Haralambie, Sfanta Mucenita Paraschiva. Se gasesc aici chiar si particele din Sfantul Lemn (din Crucea de rastignire a Mantuitorului), Sfantul Iacob Fratele Domnului, Sfanta Marina, Sfantul Barnaba si sange de la Sfantul Dimitrie;
La Manastirea Neamt in zilele de 24-26 mai 1986, s-au descoperit in chip minunat moastele unui sfant care probabil a trait in secolul al XIV-lea. (Intr-o sambata dupa-amiaza, pavajul masiv al aleii dintre clopotnita si biserica mare s-a ridicat cu circa 20 cm pe o suprafata de 2×0,70 m. Pana luni dimineata, ridicarea a continuat cu circa 10 cm, crapand lespezile de deasupra. La aproximativ 2 m in jos, s-au gasit Sfintele Moaste ale unui calugar care a vietuit la Neamt; parea in varsta de 40-50 ani, de talie mijlocie; dantura perfecta, tegumentele de culoarea cerii, mireasma specifica Sfintelor Moaste. Ele se afla astazi in biserica Sfintei Manastiri Neamt);
In Catedrala Seminarului teologic de la Neamt – se afla o racla cu un deget al Sfantului Ioan Iacob Hozevitul;
Sa nu uitam ca pretutindeni unde se savarseste Sfanta Liturghie este un Sfant Antimis, iar unde este Sfantul Antimis sunt si Sfinte Moaste cusute intr-insul.
Zile inchinate acestor sfinti in calendarul ortodox:
25 ianuarie Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului;
29 februarie Sf. Cuviosi Ioan Casian Romanul si Gherman din Dobrogea;
26 martie Sf. Mc. Montanus preotul si sotia sa Maxima;
6 aprilie Sf. Irineu de Sirmium;
11 aprilie Sf. Ierarh Calinic de la Cernica;
12 aprilie Sf. Mc. Sava de la Buzau;
20 aprilie Sf. Teotim, Episcopul Tomisului;
24 aprilie f. Ierarhi Ilie Iorest si Sava, Mitropolitii Transilvaniei; Sf. Ierarh Iosif Marturisitorul din Maramures; Sf. Pasicrat si Valentin;
12 mai Sf. Mc. Ioan Valahul;
27 mai Mucenic Iuliu Veteranul;
2 iunie Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava;
4 iunie Sf. Mucenici Zotic, Atal, Camasie si Filip de la Niculitel;
8 iunie Sf. Martiri Nicandru si Marcian;
30 iunie Sf. Ierarh Ghelasie de la Ramet;
1 iulie Sf. Ierarh Leontie de la Radauti;
2 iulie Sf. Voievod Stefan cel Mare;
8 iulie Sf. Mc. Epictet si Astion;
18 iulie Sf. Mucenic Emilian de la Durostor;
5 august Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamt;
7 august Sf. Cuv. Teodora de la Sihla;
16 august Sfintii Martiri Brancoveni Constantin Voda cu cei patru fii ai sai: Constantin, Stefan, Radu, Matei si sfetnicul Ianache;
2 august Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul si Venust;
23 august Sf. Mc. Lup;
13 septembrie Sf. Cuv. Ioan de la Prislop;
15 septembrie Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partos;
27 septembrie Sf. Ierarh Antim Ivireanul;
21 octombrie Sf. Cuv. Mart. Visarion, Sofronie si Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoti Marturisitori Ioan din Gales si Moise Macinic din Sibiel;
9 noiembrie Sf. Mucenici: Claudiu, Castor, Sempronian si Nicostrat;
15 noiembrie Sf. Cuv. Paisie de la Neamt;
20 noimbrie Sf. Mc. Dasie;
23 noiembrie Sf. Cuv. Antonie de la Iezeru-Valcea;
7 decembrie Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Arges.

joi, iunie 25, 2009

NOE SI POTOPUL (varianta 2009)


In anul 2009, vine Dumnezeu la Noe, care traia linistit si-i zice:
- Noe, pamantul s-a umplut de rautate si oamenii M-au uitat. Vreau sa-mi construiesti o noua Arca, pentru ca Potopul va veni iar. Sa iei din fiecare specie cate un exemplar mascul si femela. Ai la dispozitie 6 luni de zile! Dupa 6 luni se uita Dumnezeu pe pamant si-l vede pe Noe plangand in gradina.
- Noe!!! Sunt pe cale sa incep Potopul, unde este Arca???
- Iarta-ma Doamne, dar lucrurile s-au mai schimbat intre timp …. Am nevoie de autorizatie de constructie. Ma tot cert cu un inspector, pentru un sistem antiincendiu, vecinii m-au dat in judecata pentru ca am incalcat planul de urbanism construind Arca in gradina mea si astfel am incalcat normele de inaltime. Apoi compania de electricitate a cerut sa pun ipoteca pe Arca in vederea acoperirii costurilor de transport si de mutare a liniilor de inalta tensiune ce trebuie date la o parte din calea Arcii pentru a fi lansata la apa. Degeaba le-am spus eu ca va veni marea la mine, ca nu m-au crezut. Sa fac rost de lemn, a fost o alta problema. Este interzis sa tai lemn din padurile invecinate deoarece acolo traieste bufnita cu pete care-i o specie protejata. Am incercat sa-i conving pe ecologisti ca tai lemnul tocmai pentru a salva bufnita, dar nici n-au vrut sa stea de vorba cu mine.- Cand am inceput sa adun animalele, am fost dat in judecata de un grup de activisti pentru protectia animalelor. Ei sustineau ca tin animale salbatice sechestrate impotriva vointei lor, si de asemenea au sustinut ca sa pun atatea animale intr-un spatiu atat de mica, inseamna cruzime asupra lor.- Apoi Ministerul Mediului, au spus ca nu am voie sa construiesc Arca pana cand reprezentantii lor nu fac un studiu de mediu si implicatiile pe care Potopul Tau le poate avea asupra mediului. Inca am un proces in derulare cu Ministerul Muncii, deoarce inca nu m-am hotarat cate minoritati ale grupurilor etnice sa angajez pe santier iar Blocul Sindical nu ma lasa sa-mi folosesc la constructie copiii mei deoarece nu fac parte din Sindicat si nu au certificare ISCIR pentru constructia de Arce.- Ca sa fie totul si mai rau, Fiscul, mi-a confiscat toate posesiile deoarce sustin ei ca vreau sa parasesc tara cu specii de animale pe cale de disparitie.- Deci Doamne iarta-ma dar, imi trebuie pe putin 10 ani ca sa fac tot ce mi-ai zis. Dintr-o data cerul se lumina, norii disparura, iar soarele din nou aparu stralucitor pe cer.
- Doamne, sa inteleg ca nu ne mai distrugi lumea?
- Nu Noe, se pare ca mi-a luat-o guvernul inainte...

Ce-i invata Disney pe copii ?!


Iata cam ce invata copiii de la filmele Disney:
1. Vor fi abandonati de parinti !
2. Fetele “printese” nu au nevoie de mame pentru a se maturiza !
3. Copiii se descurca exemplar si daca nu au parinti !
Cateva exemple:
Lion King - tatal moare;Finding Nemo - mama moare;Cinderella - mama moare, inlocuita cu mama vitrega;Chicken little - mama moare;Teachers pet - fara tata;Jungle book - mama si tatal mor;Lilo and Stitch - mama si tatal au murit;Bambi - mama moare;Angels in outfield - orfani, casa de adoptie;Beauty and the Beast - mama moare sau e absenta;James and the giant peach - mama si tatal au murit;The little Mermaid - mama moare;Sleeping Beauty - Luata de mica de la parinti;Snow White - mama si tatal au murit, ramasa cu mama vitrega;Hunch back of Notre Dame - mama moare, orfan;Aladdin Jasmines - mama moare;Tarzan - mama si tatal au murit;Fox and the Hound Todd’s - mama a murit;Toy story - tatal absent;Pocahontas - mama a murit;Shang - mama a murit, tatal absent;Peter Pan - orfani, traiesc singuri;Huey Duey and Louie - orfani, traiesc la un unchi;Goofy movie - mama absenta;Atlantis - tatal moare;Dumbo - separat de mama;Brother Bear - mama moare;The rescuers - orfani, traiesc singuri;Oliver and company - orfani, traiesc singuri pana sunt luati de o gasca;The treasure planet - tatal absent;The sword in the stone - orfan, folosit la lucru in castel;Petes Dragon - orfan, parinti adoptivi rai
sursa: Disney films kill off parents
Eu pun urmatoarea intrebare:NU CUMVA SE LUCREAZA LA NIVEL SUBLIMINAL CU COPILASII NOSTRII?
Va inbratisez cu drag!

Nimic nu se concretizeaza in partea materiala inainte de a fi conceput de spirit...Cel care s-a legat de Creator nu mai are teama de pericol.Acesta este dispus sa accepte orice din mana invizibilului sau Prieten,care nu-i doreste decat binele adevarat,nu cel trupesc,ci cel sufletesc.De aceea el nu se teme de ceea ce se va intampla cu trupul lui.Ce mai poate face doctorul cand moartea a venit?Ce mai poate face ghidul cand avalansa a pornit?Ce mai poate face geologul cand a inceput cutremurul?Ce mai poate face inginerul cand digul s-a rupt din cauza inundatiilor?Numai atunci cei slabi si lasi Il striga pe Dumnezeu in ajutor,dar odata pericolul trecut,Il uita numaidecat.
Va indignati de ceva?Este inutil,nu veti putea schimba mersul evenimentelor.Trebuie sa va adaptati la orice.Aveti puterea de a schimba vederile voastre personale,insa nu si evenimentele.Nimic nu se concretizeaza in materie inainte de a fi conceput de duh.Cautand sa actionam numai asupra materiei,nu vom obtine decat rezultate instabile,fiindca vrem sa schimbam numai efectele,lasand aceeasi cauza sa actioneze in continuare.Cauza prima trebuie modificata si cum forta spirituala este cauza fenomenelor materiale,pe aceasta trebuie s-o modificam.
Care este deci mecanismul care declanseaza mersul evenimentelor?Si cu ce pret vom afla aceasta?Sursa de energie ideala este credinta,pe care o vom gasi in noi insine.Cantitatea de credinta pe care fiecare o are,fara sa stie,in sufletul lui va creste neincetat.Cu cat credinta noastra se va revarsa mai tumultuos,cu atat ea va izvori mai mult.Aveti deci credinta in voi,nu va indoiti nici o clipa!Veti obtine astfel ceea ce cereti.
Alungati orice frica,orice indoiala si orice pesimism!Nu va luati dupa sceptimismul vecinilor si al anturajului vostru!Nici macar nu-i mai tineti la curent pe ceilalti cu noua voastra atitudine.Toate gandurile noi,faptele si vorbele voastre sa fie constructive.Ganduri binecuvantate va vor veni de sus si evenimente favorabile va vor ajuta.Voi sa aveti doar bunavointa inceputului.Veti fi in stare sa-i faceti o vizita Creatorului.Marturisiti-I toate dorintele si nazuintele dumneavoastra.El le va tria,le va armoniza dupa adevaratele dumneavoastra nevoi.Va intrerupe caile inutile si daunatoare,amplificandu-le pe cele bune.Nu s-a intamplat niciodata ca un om plin de curaj si credinta sa nu fi gasit raspunsul la intrebarile sale si solutii in problemele sale zilnice.Lumina Creatorului straluceste pentru toti cei ce o doresc.
Ati pierdut prin moarte pe cineva iubit si sunteti sfasiat de durere si nemangaiat,iar lumea isi urmeaza cursul ei,indiferenta?Aveti impresia ca s-a petrecut ireparabilul,dar trebuie sa stiti ca nimic nu este ireparabil.Mai tarziu sau mai devreme,totul se reface.Nu exista decat un singur mare doctor al durerilor sufletesti.Prietenul divin este regele vietii si El a calcat viata in picioare.El ne-a aratat ca cei dragi ai nostri nu sunt morti,ci dorm,asteptand intalnirea cu noi.
Referitor la cele mentionate mai sus,ca o paranteza as vrea sa va relatez,evenimentul pe care eu l-am considerat ca mi-a schimbat viata.Este vorba de moartea mamei mele acu 7 ani,Dumnezeu s-o ierte!Singurul om pe care l-am vazut cu ochii fizici ca isi da ultima suflare,a fost mama mea.Nu cred ca exista cuvinte in vocabularul limbii romane sa relatez ce am simtit atunci.Prima mea intrebare pentru Dumnezeu a fost: DE CE EU?CU CE TI-AM GRESIT EU DOAMNE?.La vremea respectiva neprimindu-mi raspunsurile,m-am intors cu fata de la Prieten.Mare greseala am facut pentru ca timp de 7 ani am orbecait prin viata si nu am realizat nimic pe nici un plan(atat cel material cat si cel spiritual).Acum insa,dupa multe incercari si probleme,m-am intors in hanul Prietenului meu.Am inoptat o seara si vazand cat de bine ma simt si ce bine este,nu mai vreau sa mai plec.
Nu va temeti de despartirea prin moarte de cei pe care ii iubiti.Nimic nu va separa,decat voi insiva,zidul simturilor voastre trupesti.Duhurile voastre raman legate.Voi v-ati legat doar de aparenta,de trupul lor material,care acum s-a intors in pamantul din care a fost facut,iar sufletul lor nu l-ati cunoscut,insa tocmai acesta a ramas viu si asteapta dragostea voastra.Pentru aceasta aveti nevoie de ajutorul Prietenului iubit.
Surpati toate podurile in urma voastra,incepeti in fiecare zi o viata noua.Faceti tabula rasa din tot trecutul vostru.Oricum,sunteti incapabili de a schimba ceea ce a fost,in schimb aveti posibilitatea si puterea sa modelati viitorul.Jucati cartea prezentului.Daca remuscarile voastre se refera la greseli imediate pe care constiinta vi le semnaleaza,atunci ele constituie cea mai buna motivatie pentru o schimbare a comportamentului vostru.Remuscarea are rolul de a va face sa va schimbati felul de a gandi,dar nu deznadajduiti si sa plangeti fara rost.

miercuri, iunie 24, 2009

Nu va fie frica de moarte,ci mai degraba de felul in care traiti!


Frica este marea boala universala.Noi ne temem continuu,sub diferite forme.Orice fel de frica:de saracie,de intuneric,de pacat,de greseala,de nedreptate,de opinia publica,de insulte,de lovituri,de fiare,de diavol,de infern,de moarte,de gelozie,de iselaciune,de viata de dincolo,de necunoscut,de supranatural,de calamitati,de boli,de accidente,de foame,de sete,de razboi si de revolutii,de fenomene ale naturii,de fenomene,de neplaceri,de suferinte,de hoti,de singuratate etc.etc.Acestea toate zac in inima noastra,toata gandirea noastra se altereaza si dezordinea se instaleaza in noi.
Pentru a fi un om liber,trebuie sa fi scapat complet de orice fel de frica.Toate aceste goluri sa le umplem cu prezenta divina.Nu va temeti de Dumnezeu!El este dragoste si bunatate nesfarsita,universala.Iubiti-L si din iubire ascultati-L si nu din frica!Nu va temeti de moarte!Ea nu comporta nici o durere fizica.Ea este o trecere foarte dulce,simpla si usoara.Toti centrii nervosi se inhiba si aparenta de agonie dureroasa este doar pentru spectatori.Chiar cand corpul se zbate,muribundul este inconstient de aceasta lupta,el nu simte nici o durere fizica.El moare ca si cand ar adormi.Nu exista exceptie de la aceasta.Prin orice tip de moarte ar pieri omul-accident,boala sau uzura-lucrurile se petrec la fel.Moartea este deci o trecere,iar nu o stare de a fi.Ea ne apropie de Dumnezeu,prin abandonarea hainei trupului nostru.Moartea ne reda tinerete si libertate.Omul care moare renaste la alta viata,isi schimba haina uzata.Duhul lui se reimprospateaza.
Sa nu va fie frica de moarte,ci mai degraba de felul in care traiti pentru ca in functie de aceasta mergeti intr-o parte sau alta.
Raiul si cerul sunt deja in inima voastra pe acest pamant.Ele sunt stari care exista in noi,iar nu locuri anume unde ne vom duce.Noi singurii suntem creatorii raiului sau iadului,prin propria noastra vietuire.Nu exista un iad colectiv,ci unul particular fiecarui om.Acele "multe locasuri" sunt tocmai stari speciale fiecaruia,dupa felul fiecaruia.Prin gandirile noastre si prin faptele noastre,ne construim noi singuri in noi insine paradisul sau infernul "Imparatia lui Dumnezeu este in voi!"
Aceste imparatii ale iadului sau ale raiului pe care singuri le-am creat in noi sunt de natura spirituala si nu ne parasesc la moartea trupului,ci dimpotriva,se amplifica,ne urmaresc dincolo de bariera mortii si devin mult mai evidente prin faptul ca vom fi mult mai constienti de ele.In realitate,raiul este viata cu Hristos,plina de fericire,de plinatate,iar iadul este lipsa Lui,care ne va pricinui regretul si remuscarea vesnica,acel planset si acea scrasnire a dintilor,unde viermele ciudei si focul invidiei nu se vor stange niciodata.
Nu va temeti de diavol!El fiind personificarea raului,adica expresia negativa a gandurilor noastre,oricand poate fi nimicit cu gandurile curate,bune inspirate de Hristos.Raul nu este decat totalitatea gandurilor noastre,a instinctelor si a viciilor noastre.
Ucideti viclenia din voi si veti ucide diavolul din voi!Iubindu-L pe Creator,nu-l mai putem iubi pe vrasmasul Acestuia,pe acel ce ne inspira ganduri rele."Nu puteti sluji la doi domni!"Ori Hristos,ori anticrist...
Nu va temeti de fantome!IIsus Hristos spulbera orice viziune,iar teama de vraja si farmece denota neincrederea in puterea Prietenului nostru.Ochiul rau nu este acela care va priveste,ci acela cu care priviti voi Universul.Fericirea sau nenorocirea depind de felul in care le concepem noi insine.Insa de indata ce ne-am predat cheile inimii Creatorului,El o va inunda de lumina si toata frica va pieri.
Toate fenomenele naturiicu aparente ostile pentru noi,ne sunt in fond aliate.Ce pot face cataclismele,trasnetele,cutremurul,inundatiile si toate nenorocirile impotriva omuluii care s-a aliat cu Dumnezeu?El devine astfel superior naturii vizibile,pe care o percepe cu simturile sale.Credinciosilor Creatorului nu le pasa niciodata de ce se va intampla cu trupul lor.Ei stiu ca protectorul lor ii urmareste pas cu pas.
Teama de viitor va otraveste prezentul.Atata vreme cat nu aveti incredere in viitot,va veti scufunda ca Petru in marea si valurile vietii.Ce va intereseaza ziua de maine?Maine este rezultatul zilei voastre de azi.Maine este consecinta a tot ceea ce ati facut si ati gandit azi.Prezentul si numai prezentul are valoare.El cucereste viitorul si sterge trecutul."Ajunge zilei rautatea ei".Prezentul se afla in puterea voastra.Nu va preocupati de viitor,fiti concentrati asupra clipei de fata.Fiti blanzi,ingaduitori,curajosi,aveti credinta,fiti veseli cu sperantele voastre,aveti pace,incredere,aceasta este datoria voastra.Ziua de astazi se va ingriji singura de viitor.
Ne este frica unii de altii pentru ca ne este frica de noi insine,ii judecam pe cei de langa noi dupa cum ne cunoastem pe noi insine.Trebuie sa avem incredere in oameni,pentru ca ei sa aiba incredere in noi.Indoiala de oameni dovedeste indoiala fata de Dumnezeu.Orice om are acelasi Prieten.Oare ati indrazni sa va indoiti de prietenii Prietenului?Ar insemna sa va indoiti de Insusi Prietenul."Iubiti-va unii pe altii,in numele Tatalui vostru care este in ceruri!"
Va imbratisez cu drag!!!

UNA,ALTA DESPRE VIATA...Nu va legati de ceea ce este pieritor:averi,bunuri,viata trupeasca;legati-va de ceea ce este nemuritor,de comoara voastra spirituala,care nu are de ce sa se teama.Cine poate sa se refugizieze im Iisus Hristos,pe care binenteles l-a iubit toata viata,acela nu mai vede si nu mai aude panica din jur,el se sustrage lumii vazute si traieste cu Dumnezeu.Acesta are pace in inima,chiar si in mijlocul unei atmosfere de razboi,cam cum sunt acum vremurile noastre.El este slujitorul si colaboratorul Creatorului.
Dispozitia buna sau rea a omului este ca un peisaj al naturii insorit sau furtunos.Surasul este soarele omului,cel care incalzeste totul in jurul lui.Buna dispozitie,initiativa spre bucurie trebuie sa fie totdeauna cu noi,pentru a recolta bucuria si buna dispozitie de la altii.Si ei asteapta de la noi.Cine este cel mai dornic de pace si bucurie,acela sa inceapa primul.Un om surazator este inconjurat de oglinzi si din toate partile i se intoarce zambetul,el declanseaza bucuria tuturor.
Distrugeti asadar mandria voastra,caci ea este mama proastei voastre dispozitii.Iisus a demonstrat in gradina maslinilor ca mandria poate fi inlaturata.Daca Hristos ar fi avut mandrie,s-ar fi scarbit de multimea greselilor noastre si nu ar mai fi avut atata mila si bunatate pentru noi si mai ales atata rabdare.El ignora supararea,intristarea,ranchiuna.Acesta este secretul fortei Sale dumnezeiesti.
Fiti asemenea Lui si veti face ca El!"Veti face lucruri mai mari decat acestea!".Folositi-va deci de cei plictisitori si inoportuni,pentru a va intari rabdarea,ingaduinta,pentru a va elibera de mandrie.Folositi-va de acestia,considerati-i ca pe niste instrumente pentru urcusul vostru duhovnicesc!
Neprevazutul nu exista pentru noi,cei ignoranti in materie de armonie a evenimentelor,a fiintelor si a lucrurilor.Totul ni se pare fara motiv,survenit din intamplare.In realitate,totul are un sens,un scop bine determinat.Creatorul a echilibrat totul si ceea ce savantii lumii pun pe seama naturii sau a intamplarii,pentru ca aparatele lor nu pot inregistra si explica,are totusi un sens si un scop determinat in Univers.
Nu va temeti!Prietenul invizibil a prevazut totul si nimic nu va poate atinge sufletul,daca sunteti de acord cu El.
Cine se crede in El nu se mira de nimic.Considera toate lucrurile,fie placute,fie neplacute,spre binele lui.
Va plangeti de nedreptatea altora?Dar voi ati fost totdeauna drepti cu ceilalti?Nedreptatile pe care le-ati facut se intorc impotriva voastra,tocmai cand vi se pare ca nu meritati.Nu alepati niciodata la dreptatea oamenilor,la tribunalul lor corupt.Nu gemeti,ci chemati-l pe Judecatorul suprem.Ceea ce va hotari El va fi spre binele si savarsirea voastra.
Nelinistea e dezastruoasa.Nu deschideti inima voastra nici unui gand tulburator.Nu parasiti contactul cu Creatorul niciodata.Linistea inimii voastre nu o puteti gasi decat la Cel ce nu cunoaste teama si ingrijorarea.Lasati-va in bratele Prietenului,ele sunt fermecate.Obisnuiti-va astfel,chiar fara motiv.
Veti cunoaste atat de bine drumul spre El incat nu va veti mai putea lipsi de prezenta si mangaierea Lui permanenta.Vizita voastra va ajunge cu timpul de la fiecare zi la fiecare clipa,apoi la o permanenta legatura cu El.Cu El veti trai si pacea va fi vesnica in voi "NU MAI TRAIESC EU,CI IISUS TRAIESTE IN MINE".
Va imbratisez cu drag!

luni, iunie 22, 2009

MIHAI VITEAZUL-cat a trait el defapt?


O simpla intrebare: Mihai Viteazul - după datele oficiale a decedat la vârsta de 43 de ani, după ce o viaţă întregă a stat cu sabia în mână.Aceasta icoană se află la mânăstirea Dealu, ascunsă în semi-întuneric, într-un hol înfundat, unde nu o vede nimeni... în fine, eu nu cunosc pe nimeni să o fi observat până acum. Călugărul pe care l-am întrebat cum de este posibil aşa ceva a spus că dânsul, personal, nu ştie. Ca să ajungeţi să vedeţi pe viu această prezentare (nu ştiu cum s-o numesc, totuşi: icoană, pictură murală..) traversaţi curtea mânăstirii, drept în faţă către terasa unde a fot prima tiparniţă din Tara Româneasca, dar nu intraţi pe terasă, ci, imediat în dreptul zidului se face un fel de hol înfundat la dreapta. Pe peretele din dreapta, imediat, se află această prezentare.Interesant, nu?
Publicat de Cristiana

CUTREMURIADA SAU MANIPULAREA PRIN CUTREMURE
Am primit prin email de la un bun prieten de-al meu urmatorul articol.Mi se pare interesant din multe puncte de vedere.
"De câţiva ani încoace, doi moşnegi nebuni apar dintr-odată ca buruienile după ploaie, debitându-şi ultimele noutăţi în materie de cutremure. Ei pretind că ştiu totul despre moartea apropiată a zeci de mii de români, despre casele ce vor fi făcute praf de Măria-Sa Cutremurul. Nu au discernământ, nici ruşine faţă de milioanele de telespectatori înspăimântaţi care le ascultă balivernele. Luaţi cu de-amănuntul, strânşi cu uşa, constatăm cu stupoare că nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru afirmaţiile lor necugetate. Într-adevăr, oamenii simt nevoia sa afle dacă vor muri de cutremur, ca să-şi mai spele din păcate până atunci, dar dumnealor, "cutremurologii", nu le indică nici o dată precisă. Că amândoi suferă de un sindrom maniacal, că au oleacă de clarviziune zăpăcită cu totul, se poate observa foarte uşor. Dar cum or fi stând cu mintea moderatorii TV care îi tot promovează pe micile ecrane? La sufletul celor care nu mai dorm nopţile de groază nu vă gândiţi, măi oameni de televiziune, sau vă interesează mai mult rating-ul decât sănătatea mentală a poporului în mijlocul căruia trăiţi? Am pus şi eu o întrebare retorică, fiind convinsă că oricum nu voi primi nici un răspuns la ea. Ar mai fi un aspect al problemei. Tot dăm vina pe rating pentru a-i scuza pe oamenii de televiziune însetaţi de bani şi de glorie, dar la şmecherii din umbră, care încurajează astfel de manifestări nocive, se gândeşte oare cineva? În mod firesc, ne duce mintea la interesele "superioare" ale unor "eminenţe cenuşii", care folosesc tot felul de metode ortodoxe sau neortodoxe pentru a ţine acest popor dezbinat şi depresiv sub călcâiele lor poleite cu aur. Nu se evită nici un argument pentru a le insufla bieţilor români ideea necesităţii traiului modest, la limita sărăciei, şi mai ales obsesia morţii timpurii, îndemnându-ne pe toţi la resemnare. Inapetenţa de viaţă, disperarea, o lehamite generală au pus stăpânire pe firea paşnică a românilor. La toate acestea îşi aduc aportul otrăvit nea cutare şi nea cutare, "cutremurologii", şi câte o astroloagă trăsnită, care se hlizeşte ca o tâmpită în timp ce descrie cu lux de amănunte ce cutremur apocaliptic ne vor trimite "planetele" cât de curând.Fără doar şi poate, omenirea a ajuns la cheremul nebunilor: unii vor globalizare, alţii computerizare umană prin microcipuri, iar alţii, mai ţicniţi ca primii, visează să stăpânească tot ce mişcă pe acest Pământ. De câte ori am văzut la televizor un prevestitor de cutremure catastrofale în ţara mea, am strigat la el revoltată: "Minţi ca un porc, băi tataie! Nu mai mori odată, ca să scăpăm şi noi de cutremurul cel mare?". Uşor de spus, dar greu de obţinut aşa o minune. Cum mă simt prea mică pentru o dilemă atât de mare, am decis să apelez, ca de multe ori până acum, la înţelepciunea fiinţelor din lumea de dincolo. Spiritele cunosc totul despre Univers, dar noi, muritorii cei păcătoşi, primim doar câte o fărâmă din ştiinţa lor. Poate că doar atâta merităm, de nemernici ce suntem.
Parapsiholog NINA PETRE,3 aprilie 2009 "
Ce sa spun?Sunt de acord cu multe chestii din articolul acesta.Dar rezolvarea problemei cu acesti 'cutremurologi' nu cred ca ar fi,dorindu-le moartea.Raspundeti la atacurile celor rai cu dragoste,iar efectul va fi de o mie de ori mai devastator.Iar despre toxificarea romanilor cu televizorul,parerea mea ar fi ca am putea scapa nemaiurmarind multe emisiuni,show-uri si sa ne umplem timpul liber cu lucruri si ganduri curate.Cand aveti timp liber,cititi o carte,faceti ceva constructiv si pozitiv.
Va pup!

Minunata cetate de scaun al SuceveiCu ajutorul Bunului Dumnezeu am reusit sa ajung sa vizitez cateva locasuri sfinte care se afla la Suceava.Mi-a placut enorm de mult orasul.Era foarte curat din toate punctele de vedere,dar din pacate oamenii foarte posomorati si foarte preocupati de marile probleme cotidiene(bani,bani si iar bani).Daca ar deschide multi dintre ei ochii la capacitate maxima si sa vada de cate lucruri frumoase sunt inconjurati!
Pe drumul de la Iasi spre Suceava,am observat cu iubita mea sotie,ca a aparut din senin o ceata foarte densa si neagra(asta se intampla pe la 9 dimineata).In Suceava era de asemeni foarte innourat si un frig de ajungea sa-ti patrunda pana la oase.
Am ajuns la Manastirea Sf.Ioan cel Nou de la Suceava.Foarte frumoasa manastirea din toate punctele de vedere,dar din pacate era o imbulzeala de oameni care se inghesuiau sa ajunga primii la Sfintele Moaste.Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca langa Moaste era un "preafericit preot" care parca era mai mult agent de paza si de ordine.Iar dupa ce l-am rugat sa ma binecuvanteze mi-a intins o "sfanta mana" sa i-o sarut,cu atata ura incat m-am intristat putin.In fine...are grija Bunul Dumnezeu de noi toti pacatosii.Sa nu se inteleaga ca as avea ceva impotriva a saruta mainile preotilor,dar acest lucru il fac daca simt,cu forta nu se poate face nimic in lumea asta.

M-a minunat foarte tare numarul mare de barbati care erau la biserica si se rugau(comparatia o fac cu bisericile la care am fost prin Iasi si Neamt).Dupa ce m-am rugat la Sf. Moaste(cam pe fuga ca aveam agentul de paza langa mine),ne-am asezat sa ascultam slujba,langa un batranel imbracat in costum popular bucovinean.Extraordinar era batranelul,iar eu nu ma puteam abtine sa nu ma uit insistent la el sa-i studiez portul.Foarte frumos...

Dupa ce s-a terminat slujba,am mers sa ne cumparam cateva suveniruri,atat pentru noi cat si pentru cei dragi noua.Iar am dat peste o aglomeratie de oameni neorganizata,care se miscau haotic si aveam impresia ca nici nu rezolvau nimic din ce vroiau sa realizeze.In schimb am intrat in vorba cu o doamna care se ocupa cu vanzarea de suveniruri si ne-a indrumat catre o biserica in care se afla moastele a vreo 70 de sfinti.

Ei,de acu incepe sa devina interesanta mica noastra excursie la Suceava.Indrumati de cativa locuitori binevoitori(ceea ce din pacate in Iasi este cam rarut),am ajuns la aceea minunata biserica.Se numeste Biserica cu hramul "Sfantului Ierarh Nicoale" si "Izvorul Tamaduirii" si se afla in curtea Spitalului Vechi de la Suceava. Aici tine slujbe Preotul misionar Constantin Diaconasu(din pacate pentru noi nu am reusit sa ne intalnim cu dansul,dar am dat de doi oameni la intrare deosebiti).
Cum am intrat in acest SFANT LOCAS,am simtit cum ne-am fi apropiat extraordinar de mult de Bunul Dumnezeu si Maica Domnului.Aceasta biserica din punctul meu de vedere este E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-A si din punct de vedere a graficii cat si a curateniei si mirosului de tamaie si mir care era inauntru.

In incinta bisericii aproape de altar pe partea dreapta se afla o racla in care se afla Sf.Moaste a 70 de Sfinti.Din lista celor 70 de moaste mentionez cateva:Ioan Botezatorul,un fragment din Braul Maicii Domnului,imparatul Constantin cel Mare,Apostolul Andrei,Mucenicul Gheorghe si nu in ultimul rand mentionez de fragmentul de cruce din crucea pe care a fost rasticnit Iisus.

Pe partea stanga se afla o Icoana cu Maica Domnului,facatoare de minuni,care prin 2003 a inceput sa lacrimeze.Am aflat de la oamenii care se ingrijeau de locas ca la aceasta icoana s-au rugat si sau vindecat multi bolnavi de cancer.In semn de multumire,multi au lasat inele si lantisoare(si vreau sa zic ca erau vreo cateva).

Tot de la oamenii care se ingrijeau de biserica am aflat ca prin 2007,primarul Sucevei ar fi vrut sa darame biserica si sa construiasca o aripa noua a spitalului.Nu am nimic cu acest om,care dupa parerea mea este un foarte bun gospodar,vazand cat de minunat era organizat orasul,dar eu cosider ca se afla intr-un moment de ratacire sufleteasca in acele clipe.Ma rog la Bunul Dumnezeu sa nu mai apara asa 'binevoitori' si sa protejeze acest locas deosebit.

Aste fiind spuse dragii mei,deschideti bine ochii si uitati-va in jurul vostru ca sunt atat de multe lucruri extraordinare si frumoase,iar noi in loc sa le vedem ne gandim numai la conturi de banci,masini cat mai fitzoase si altele.Nu zic...is bune si astea,dar macar o data pe an mergeti intr-un Sfant Locas din acesta si rugati-va.Acei oameni care au de toate mergeti si multumiti pentru tot ce aveti,iar cei care isi doresc multe de la viata,mergeti cu inima curata si rugati-va "Cere si ti se va da".


In toata zona orasului Sucevei,pe unde am umblat,se auzea la ora fixa,clopotele bisericilor(si vreau sa zic ca sunt cateva biserici) si in fundal melodia "Crai Nou" a lui Ciprian Porumbescu.Am sunat si eu un prieten bun si m-a luminat in ce conditii a fost scrisa aceasta melodie.A fost scrisa de Ciprian Porumbescu ca un imn pentru o Noua Romanie,tara noastra aflandu-se sub jugul austro-ungar in timpul razboiului din 1877.Iar din punct de vedere astrologic,craiul noul este primul patrar al lunii,prima faza de luminare a lunii(care daca nu ar fi nori noaptea pe cer ar lumina pamantul in negura noptii).Cine are urechi sa auda,aude...si nimic in lumea asta nu este intamplator,iar Creatorul ne da foarte multe semne,dar daca multi dintre noi mergem in viata cu ochii inchisi si orbecaim din sant in sant nu vedem.

Cu o oarecare parere de rau,a trebuit sa parasesc acel oras minunat,Suceava si mi-am promis ca pe viitor am sa fac multe vizite acestui taram extraordinar.De aceea va spun dragii mei,incercati sa mergeti acolo,avem atatea lucruri de vazut la noi in tara,iar noi megem sa vedem locatii la mii de kilometrii distanta de noi.Iar locuitorilor Sucevei le transmit sa multumeasca Creatorului ca s-au nascut in aceea zona,iar in momentul cand vor constientiza acest lucru se vor simtii extraordinari de bogati.

Va imbratisez cu drag!!!

sâmbătă, iunie 20, 2009

OMENIREA LA RASCRUCE DE DRUMURI - O conversatie cu Gregg Braden


Gregg Braden a avut o cariera de succes ca geolog pentru Phillips Petroleum, in timpul crizei energetice din anii ‘70, iar in timpul „Razboiului Rece”, ca principalul proiectant de sisteme pentru computere, al companiei Martin Marietta Aerospace. In 1991 a devenit Directorul Tehnic Operational al companiei Cisco Systems. In acelasi timp, in ultimii douazeci de ani el a petrecut multe luni in unele dintre cele mai indepartate si mai pure locuri de pe Pamant, in manastirile din Bolivia, Peru, Nepal, India, Tibet, explorand conexiunile dintre stiinta cuantica si izvorul vechilor traditii spirituale. „Atunci cand colegii mei se relaxau in vacanta la plaja, eu mergeam in pelerinaj in Tibet”. Cel mai bine vandut autor – conform New York Times – este recunoscut la nivel mondial ca un pionier al creari unei punti de legatura intre stiinta si spiritualitate. Am vorbit cu el despre omenirea aflata la o rascruce de drumuri si cum se reflecta aceasta schimbare, in marketingul retelei.
I : Activitatea ta prezenta - lucrul cu spiritualitatea si cu puterea gandului - reprezinta o desprindere de trecutul tau (intr-un domeniu tehnic, intr-o mare firma), sau este o continuare a lui?
R: Este un progres clar. Intotdeauna am crezut ca nu exista o diferenta intre stiinta si spiritualitate, ca atunci cand studiem chimia sau fizica, invatam despre modul in care Dumnezeu creeaza lumea. M-am nascut si am crescut in nordul statului Missouri, intr-o comunitate relativ conservatoare – oamenii nu vorbeau despre asta prea des. Am crezut ca ceilalti gandeau asemanator si am constatat foarte repede ca nimic nu era mai departe de adevar.Cand am inceput sa lucrez intr-o mare firma, am descoperit ca marea majoritate a oamenilor credeau ca stiinta si spiritualitatea se excludeau reciproc – ca noi urmam o cale sau alta, nu amandoua.
I: Crezi ca, acum, acest punct de vedere se schimba substantial?
R: Absolut! Trebuie sa se schimbe si toti simt asta. Toti simt ca ceva se intampla, dar nu pot preciza ce anume. Exista o tensiune ascunsa ce depaseste granitele si natiunile: oamenii de pretutindeni simt ca ceva s-a schimbat.In 2005 a avut loc conferinta „Planeta la rascruce”, care a adunat oameni de stiinta, ingineri, filozofi, lideri religiosi si spirituali din toata lumea, pentru a-si pune intrebarea: Ce se petrece? Este o manifestare de paranoia sau ceva unic se petrece cu adevarat?Rezultatul a fost atat de profund, incat „Scientific American” a dedicat lucrarilor conferintei numarul sau din septembrie 2005. Au fost identificate 6 scenarii diferite: schimbarea climei, amenintarea unui razboi nuclear, noi tipuri de virusi virulenti netratabili, etc. Oricare dintre aceste scenarii, daca este lasat sa se desfasoare pana la capat, ar putea sa duca la sfarsitul civilizatiei pe Pamant si chiar la sfarsitul vietii pe planeta. Poate ca strabunii nostri au trebuit sa rezolve una sau cel mult doua probleme din aceasta lista. Simpozionul a concluzionat ca ceea ce face ca acest moment in istorie sa fie unic, este faptul ca noi experimentam simultan toate cele 6 scenarii. Ne vom da seama in urmatoarea perioada (de la 8 la 15 ani) daca vom supravietui sau nu. Concluzia conferintei a fost: „Singurul mod in care o vom face, este sa ne gandim la noi si la relatia noastra cu lumea, intr-un mod complet diferit.”
I: Asta se refera la „casatoria” dintre cea mai buna viziune stiintifica si cea mai inalta intelepciune spirituala.
R: Exact! Aceasta convergenta de situatii de criza poate fi, cu adevarat, ocazia noastra de a ne redefini cine suntem, cum lucram, care este rolul nostru in Univers. In secolul al 20-lea, urmatoarea intrebare a preocupat lumea stiintifica: Suntem observatori pasivi, scantei lipsite de importanta, ce influenteaza foarte putin lumea? Sau suntem creatori puternici, care joaca un rol semnificativ in modul in care se desfasoara realitatea? Interesant este ca raspunsul la ambele intrebari este – DA. El este determinat de cum alegem sa fim, de dorinta de a accepta puterea care este in fiecare dintre noi, de a influenta calitatea relatiilor noastre, vindecarea trupurilor noastre, succesul carierei si pacea intre natiuni.
I: Ca indivizi, este usor sa intram intr-un fel de neliniste existentiala, simtindu-ne neinsemnati. Spui ca am adoptat modul „Nu-mi pasa”, la scara sociala?
R: Da. Cred ca este conditionarea noastra inconstienta. Am devenit o societate bazata pe stiinta, acum 300 de ani, cand Isaac Newton a formulat legile fizicii. Incepand de atunci, am ajuns sa credem ca suntem fiinte neputincioase, victime ale unei lumi in care tot este separat de tot restul si avem o influenta foarte mica asupra unui lucru oarecare. Asta nu este ceva despre care sa discutam la o sueta, este o conditionare inconstienta, care ne preocupa intr-o oarecare masura.
I: Acest mod de a vedea lumea se strecoara si in felul in care abordam sanatatea, economia, mediul, geopolitica, totul.
R: Asa este! Intreaga noastra civilizatie s-a bazat pe doua ipoteze centrale, care sunt false si care sunt inca invatate la scoala: Prima: spatiul dintre lucruri este gol. Spunem ca 96% din univers este spatiu gol. Ceea ce este materie – sau am putea spune, ceea ce conteaza – este cel mult 4%. A doua: experienta noastra interioara – gandul, emotia, simtamantul, credinta noastra – nu are efect asupra lumii aflate in afara corpului nostru. Ambele ipoteze au fost dovedite ca fiind absolut false. Aceasta afirmatie nu este o alta teorie, ci un fapt stiintific bine documentat, dar care nu a ajuns inca in manualele elevilor.
I: Vorbesti de cercetarea „Campului de la Punctul Zero”? R: Acum stim ca exista un camp de energie care se afla la baza intregii existente fizice. Acest camp este descoperit de curand, astfel incat oamenii de stiinta nu au cazut de acord asupra unui nume; el este denumit pur si simplu „campul”, sau „mintea lui Dumnezeu”, „matrice”, „mintea naturii”, etc. In 1944 Max Planck, parintele teoriei cuantice, l-a numit „Matricea - the Matrix”. Stim ca avem abilitatea de a „vorbi” intr-un limbaj care rezoneaza cu acest camp, un limbaj non-verbal al simtamantului si al credintei din inima noastra. Cand facem asta, realizam vindecarea fizica in interiorul celulelor corpului nostru. Cheia este sa traim sentimentul intr-un mod foarte precis, ca si cum rezultatul dorintei inimii noastre s-a implinit deja. Asta pune in miscare o reactie in corpul nostru, reactiile chimice fiind in concordanta cu acest sentiment. Tot asa se intampla si in afaceri: cand cream precis sentimentul ca deja avem o cariera de succes, relatiile si partenerii nostri exista deja, si avem oamenii potriviti care sa implineasca toate telurile noastre in modul potrivit. Toate acestea pornesc un mecanism in acest camp, care permite ca asemenea lucruri sa se implineasca. De indata ce intelegem mecanismul, acesta devine o tehnologie pe care o putem aplica in mod repetat si constant.
I: Aceasta abordare se leaga de lucrul tau in rugaciunea in masa si focalizarea atentiei in grupuri mari?
R: Exact! Se aplica acelasi principiu, fie ca este vorba de o relatie, de vindecarea corpului, sau de pacea intre natiuni.Daca vrem sa influentam rezultatul, putem evoca simtirea acestuia in inimile noastre, ca si cum rezultatul s-a petrecut deja, mai degraba decat sa ne gandim ca trebuie sa-l construim pas cu pas. Cand construim o nava spatiala, sau coacem o placinta, o facem pas cu pas. In lumea fizica, externa, pentru a ajunge la telul dorit, trebuie sa ne adunam ingredientele si apoi sa aplicam pas cu pas secventa de operatii necesare. Dar in lumea cuantica a gandului, emotiei si credintei noastre, nu se aplica aceste principii. De fapt este chiar opusul: trebuie sa identificam clar si concis care este rezultatul, deoarece universul nu poate atinge un scop instabil.
I: Am fost crescuti sa gandim strategic si tactic. Tu spui ca pe acest nivel, realitatea transcende strategia si tactica si ca, in locul lor, realizam rezultatul plecand de la scop.
R: Asa este. Dar punem totul la punct, pentru ca asta sa se petreaca; nu putem sa stam cu bratele incrucisate. Dar trecem de la un mod pur newtonian de a rezolva problemele – in care credem ca totul este separat si trebuie sa muncim catre scopul nostru – la un mod de gandire cuantica – in care ne identificam cu rezultatul, in mod clar si puternic. Avem un document video sugestiv pentru modul rapid in care lumea fizica raspunde acestui limbaj: vedem o femeie care a fost diagnosticata cu o tumoare canceroasa inoperabila, conectata la un tomograf cu ultrasunete, aflata in prezenta a trei persoane care au fost antrenate in acest limbaj. Vedem cum tumoarea se topeste si dispare de pe ecran.
I: Asta este prin puterea gandurilor lor?
R: Nu este gandul, este sentimentul – un simtamant atat de puternic, incat tumoarea raspunde si se topeste in mai putin de trei minute. Acesta nu este un fenomen petrecut o singura data. In acea parte din China ei fac acest lucru in mod regulat, pentru tumori canceroase.
I: E interesant ca tu spui ca este un sentiment, nu un gand. Toata literatura noastra de succes foloseste termenul de „gand”. Gandirea are tendinta de a fi secventiala.
R: Aceasta este o consecinta fireasca a societatii noastre dominate de barbati, orientata schematic, bazata pe tehnologie si pe partea stanga a creierului. Nu e de mirare ca luam aceste principii si incercam sa le introducem fortat in ceea ce gandim – aceasta este conditionarea noastra. Iata concluzia: lumea noastra este alcatuita din camp electromagnetic de informatii. Daca vreti sa schimbati ceva in lume, trebuie sa comunicati cu acest camp electromagnetic. Este interesant ca stiinta a descoperit recent ca inima umana este cel mai mare generator de camp electromagnetic din corp.
I: Deci limbajul nostru era corect! Este o chestiune de inima!
R: Creierul nostru genereaza un camp electric si unul magnetic, dar acestea sunt relativ slabe, prin comparatie cu cele ale inimii. Campul electric al inimii este de aproximativ 100 de ori mai puternic decat al creierului, iar campul magnetic al inimii este de aproximativ 5000 de ori mai puternic decat cel al creierului. In manualele noastre de fizica se spune ca daca se doreste schimbarea atomilor de materie, trebuie sa fie schimbat fie campul electric fie cel magnetic. Inima le face pe amandoua.
I: Cand schimbam un magnet, pilitura de fier ia o noua forma.
R: Absolut! Iata de ce simtirea este mult mai eficace, in unele privinte, decat gandirea. In societatea noastra am fost conditionati sa credem ca sentimentele si emotiile sunt ineficiente. Barbatilor li s-a spus foarte des sa nu le aiba, iar femeilor li s-a spus ceva de genul „Daca le ai, du-te in alta parte, unde nu vor deranja pe nimeni!” Dar in afara societatii noastre occidentale, veti gasi chiar opusul. De exemplu, in manastirile din Tibet, se spune ca simtirea este cea mai puternica forta din univers. Intr-o manastire, am intrebat: „In traditia dumneavoastra, care este forta care conecteaza totul in Univers?” Calugarul mi-a raspuns un singur cuvant. Am crezut ca a fost o eroare de traducere, astfel incat l-am rugat pe translator sa-l mai intrebe inca o data. Raspunsul a fost acelasi: „Compasiunea”. Atunci l-am intrebat: „Stati putin! Este compasiunea o forta a naturii care conecteaza totul in Univers, sau este o experienta pe care o avem in inimile noastre?” Raspunsul primit, dupa ce translatorul s-a convins ca a inteles ce am intrebat, a fost tot un singur cuvant: „Da”.
I: Cum aplici aceste experiente in munca ta, intr-o companie mare?
R: In munca mea ma gasesc adesea intr-un proiect care are piedici, este intarziat, sau a depasit bugetul. Folosind principiile pe care le-am vazut functionand in manastirile din Tibet, gasesc o modalitate de a naviga prin toate aceste dileme si ajung la o concluzie fericita. Dupa un timp, mi-am dat seama ca aceleasi principii pot fi aplicate intr-un context mult mai mare.
I: Ce a grabit acest lucru?
R: Ultimii ani ai Razboiului Rece au fost foarte periculosi. Desi publicul nu si-a dat seama de asta, am ajuns foarte aproape de a avea un schimb de bombe nucleare – de fapt eu stiu doua astfel de cazuri. Recunoscand cat de aproape am ajuns de a distruge tot ceea ce pretuim, mi-am dat seama ca situatia, ca orice alt proiect care are piedici, este intarziat sau a depasit bugetul. Am inceput sa studiez moduri de a aplica principiile folosite in munca mea la Cisco si Martin-Marietta, la acest proiect numit „Viata si Constiinta in secolul al douazeci si unulea”.
I: Atunci cand renuntam la acele ipoteze false despre care vorbeai mai devreme, ne dam seama ca spatiul nu este gol si ca lumea noastra interioara poate avea un puternic efect asupra lumii exterioare. Ce comportamente diferite se nasc din aceasta schimbare?
R: Incepem sa vedem ca totul este conectat cu tot restul si ca nu putem sa ne gandim doar la noi, atunci cand luam decizii, in contextul familiei noastre, al comunitatii noastre, sau al lumii. Lumea e mai larga decat Statele Unite. Urmatoarea generatie va fi cufundata in aceasta noua cunoastere, dar aceasta generatie este unica, prin aceea ca ambele perspective coexista in acelasi timp. Unii oameni sunt foarte inchistati in credintele vechi de trei sute de ani, altii sunt mai deschisi catre noua cunoastere. Dar, ca un intreg, aceasta generatie le imbratiseaza pe amandoua. Asta ne readuce la „Planeta la rascruce de drumuri”. Suntem pusi in fata unor provocari fara precedent, care vor fi rezolvate doar recunoscand ca suntem parte dintr-o comunitate mai mare, ca suntem o familie si avem nevoie unii de altii, chiar daca asta ne place sau nu.
I: Intr-o structura de retea de marketing (in care sunt 1099 de independenti, intr-un domeniu care are probabil sute de mii de oameni) trebuie sa invatam cum sa ne unim. Este aceasta retea, un exemplu al acestui mod diferit de a ne organiza intr-o societate?
R: Absolut! Oricat de complexa pare lumea noastra si oricat de mult incercam sa separam serviciul de viata, de univers, ne dam seama ca toate acestea se bazeaza pe aceleasi principii fractale – exact acelasi model, la diferite scari. Un broccoli este un exemplu perfect de model fractal. O mica ramura arata identic cu ramura mai mare din care s-a nascut. Se pare ca intreaga viata functioneaza asa, inclusiv corpul uman. Ceea ce este bine pentru o celula din corp, va sustine viata intregului corp. La fel este si in societate: ceea ce este bun pentru individ, este de asemenea bun pentru toti. Cand ii ajutam pe altii, ne ajutam pe noi insine. In 2004 am scris in „Codul lui Dumnezeu” despre principiile unificatoare care ne unesc ca o familie pe planeta. Acea carte cita mai mult de 400 studii stiintifice distincte, ce incercau sa determine daca suntem o specie violenta prin natura noastra, adica, daca a fi in competitie este natura noastra adevarata. Rezultatele tuturor acestor 400 de studii stiintifice a fost unanim: nu suntem o specie violenta si competitiva, prin natura noastra. Totusi, s-a descoperit ca renuntam la adevarata noastra natura – de bunavointa si cooperare – si devenim violent competitivi in urmatoarele conditii: cand ne simtim personal amenintati; cand ne simtim familiile amenintate; sau cand simtim ca modul nostru de viata este amenintat. Puteti vedea asta in locuri ca Irak sau teritoriile palestiniene, unde, in mod obisnuit, oamenii experimenteaza toate aceste trei conditii. Este inevitabil acel tip violent de conflict? Deloc. El nu este starea noastra naturala, este un comportament produs de acele conditii.
I: Fiind amenintati, uitam de natura noastra fractala – gandim ca propriul interes si actiunea in interesul celorlalti sunt doua directii ce se exclud reciproc. Incepem sa ne gandim ca se afla un spatiu gol intre noi. R: O alta concluzie a acestor studii a fost ca fiecare specie beneficiaza din cooperare. Cand sunt cooperanti, in mod repetat produc mai multi urmasi, traiesc mai mult si mai bine.Au descoperit aceleasi lucruri si la populatiile umane indigene din toata lumea: lungimea si calitatea vietii cresc, atunci cand oamenii coopereaza in culegerea si impartirea hranei, a apei si a altor resurse.In business se aplica acelasi principiu: cu cat cooperam mai mult, cu atat o vom duce mai bine. La asta se refera marketingul retelei. I: Cum vezi puse in practica, aceste doua moduri de a gandi?
R: Pe plan politic, exista oameni care privesc doar la situatia locala, iar altii care gandesc global. Exista oameni de stiinta care studiaza ceea ce este bine pentru America si altii care studiaza ceea ce este bine pentru lume. In ultimii cinci ani am fost pe toate continentele, cu exceptia Antarcticii si Groenlandei. Ceea ce am descoperit peste tot este ca oamenii sunt pregatiti pentru ceva mai mult decat suferinta, razboiul, conflictul, frica, pe care le-am experimentat in secolul al douazecilea.Daca prin procesul de alegere a noilor conducatori, ei ar putea sa-si exprime dorinta de a trai intr-un mod diferit, vom descoperi foarte repede, cum chiar aceste principii spirituale se manifesta pe scena lumii.

vineri, iunie 19, 2009

DESPRE BOALA SI SUFERINTA...


Acei oameni care se necajesc pentru micile defecte fizice oare de ce nu cauta in ei si darurile lui Dumnezeu?Caci exista o lege a compensatiei.Acolo unde a daruit lipsuri trupesti,a daruit in schimb daruri duhovnicesti si invers.Acei oameni sufera pentru ca duc o viata pur materiala,superficiala,in neglijenta profunda,care totusi vibreaza in ei.Tot ceea ce vedem cu ochii si simtim cu simturile este iluzoriu,lipsit de realitate,in cele mai multe cazuri cu efect pieritor.Viata adevarata este cea spirituala,ea este nemuritoare.Nu intotdeauna se poate reface o frumusete fizica,dar oricand se poate reface o frumusete spirituala,singura pe care timpul nu poate s-o imbatraneasca si s-o uzeze.Toate infirmitatile nu sunt decat in aparenta,dar logica omeneasca bazata numai si numai pe interese materiale le considera astfel.
Dumnezeu a lasat un echilibru in creatia Sa,orice micsorare a trupului omenesc aduce cu sine o crestere corespunzatoare a sufletului.
Durerea fizica mareste sensibilitatea spirituala,neputinta sufletului rafineaza sufletul si il pregateste pentru lucruri inalte,dar cu o conditie:sa nu se revolte impotriva infirmitatii sale,sa nu se intristeze,sa nu puna deci pret pe aparenta,pe placerile trupesti pe care ar fi putut sa si le implineasca fiind normal,ci din contra,sa accepte,sa primeasca ca pe un ajutor,ca pe un dar orice handicap,orice boala.
Cine stie sa-si exploateze infirmitatile poate face din ele cele mai mari instrumente de viata.Pentru ca un om sa ajunga la adevarata intelegere a intereselor lui spirituale si sa intre pe poarta vietii,are nevoie de o lunga experienta in general,bazata pe suferinta si esecuri.
Cei infirmi din nastere se gasesc la inceputul vietii lor in starea unei maturitati spirituale pe care multi oameni normali sunt incapabili s-o ajunga sau o ating doar dupa foarte multa experienta.
Boala nu este un fapt precis,ci o stare trecatoare.Aceasta inseamna ca nu exista boala,ci numai bolnavi,adica cei ce-si creeaza singuri boala,fie prin autosugestie,fie prin eroare.Boala este o incercare sau o prevenire,o corectie.Orice gest defectuos,orice idee gresita tulbura sufletul.Vibratiile sufletului rup echilibrul fluidic,care astfel,fiind in stare de dezordine,afecteaza trupul.
Trupul nostru este o masina perfecta organizata,insa noi o administram prost,nu o folosim dupa sfaturile creatorului ei si de aceea se strica.Din fericire,aceasta masina genial construita se adapteaza la orice,ba chiar se repara singura prin puterea gandului.Doar printr-o neindemanare persistenta si printr-o incapatanare incurabila reusim s-o distrugem.
Sa deschidem ochii si sa intelegem ca acest trup omenesc e facut pentru a trai dupa legile Creatorului,iar nu dupa capriciile noastre.Nici o masina nu poate fi folosita cu o alta destinatie decat pentru cea pentru care a fost creata.Greselile de intretinere si de utilizare se fac simtite,mai devreme sau mai tarziu sub forma de boli.
Orice motor revizuit si reparat poate functiona in bune conditii mai departe.VOI ATI REVIZUIT CONSTIINTA VOASTRA?ATI VERIFICAT COMPORTAREA VOASTRA,SENTIMENTELE VOASTRE?Nimeni nu este obligat sa sufere in zadar.Toate suferintele vin ca niste avertismente,nu ca niste blesteme.Sa nu accepti nici o durere fara sa tragi invataminte din ea.Orice durere trebuie sa va intareasca zestrea spirituala.Nimic nu se intampla fara motiv si nimic nu este la intamplare in lumea asta.Majoritatea bolnavilor habar nu au sa traga vre-un folos spiritual din durerea lor,ba inca pierd si ceea ce au avut.Cand nu mai poti suporta suferinta striga-L pe Prietenul durerii,incredintati-I Lui chinul vostru si aveti nadejde numai in El.
Din durere se naste fericirea,cu conditia ca durerea sa fie acceptata ca o cheie a intelegerii adevarului.Un om puternic nu se dezgusta niciodata de nimic.Totul este viata,nimic nu trebuie sa ne inspire dezgust.
Nedreptatea ce vi se face spuneti-o Creatorului.El va va da raspunsul la dreptatea pe care doriti sa vi se faca.Protestul vostru sa fie in interior.Lasati mandria ce-si revendica drepturile sa se depuna ca o zgura sau ca un mal la fundul vinului nou.
Puritatea inimii noastre va fi completa cand vom inlatura noroiul din sufletul nostru.Razbunarea este dreptatea pe care vrem s-o facem singuri.Ea atrage dupa sine alta razbunare.Nu exista oprire.Singurul antidot care pune capat urii este dragostea."Iarta-ne noua,precum si noi iertam!"DAR OARE IERTAM NOI IN INIMILE NOASTRE?
Va imbratisez cu drag!

joi, iunie 18, 2009

Un prieten si un mangaietor in clipe de grea incercare


Casa acelui Prieten nu are cheie si nici clanta.Putem intra la El fara sa batem la usa.Drumul catre El este prin propria noastra inima.El se intereseaza cu atat mai mult de cel ce are nevoie de El.Acolo unde este El totul este pur,totul este viata si fata Lui este dragoste.In general,in durere si suferinta facem cunostiinta cu acest Prieten unic.O data ce l-am cunoscut si l-am simtit aproape,Ii ramanem credinciosi,pentru ca nu ne mai putem lipsi de El.Ne obisnuim astfel sa traim viata Lui si viata fara El este suferinta,ca si cum soarele ar disparea din fata omului.
Nimeni nu-i cunoaste identitatea precisa,caci cel ce ar putea s-o patrunda ar fi insusi Dumnezeu.Sa ne multumim sa-L slujim.Cu cat ne vom apropia mai mult de acest Prieten,cu atat il vom cunoastemai mult si mai bine.
Si poate aveti bucuria sa-l intalniti intr-o zi.Ochii fizici nu-l vor vedea,dar duhul va tresari de fericire,caci Iubirea cheama Iubire si Duhul cheama Duh.
Ati fost umilit?Binecuvantata fie umilinta voastra!Ea este o doctorie pentru voi.Meditati asupra ei.Nu sunt alesi pentru aceasta incercare decat cei care sunt demni de ea.Nu esenta individualitatii profunde si spirituale este injosita,ci personalitatea superficiala si mentala sufera in orgoliul ei.Cu cat vom fi mai atinsi in personalitatea noastra,cu atat vom creste mai mult in individualitatea noastra,daca vom sti sa tragem o cat de mica lectie din umilirea trecatoare a vietii.
Aceasta umilire este daunatoare celor slabi,dar este salutara pentru cei tari.Umilirea nu se datoreaza decat propriei noastre comportari si ganduri gresite.Nu pacatul ne condamna,ci rumegarea lui si dragostea pe care o avem pentru el.Sa facem macar un pas in afara stadiului de gandire in care ne aflam actualmente.Prietenul ne va sari in ajutor si ne va conduce mai departe.Avansati pe drumul desavarsirii,nimeni nu mai are nici o putere sa ne umileasca.Nu veti mai cunoaste nici un ofensator pe pamant,caci egoismul nostru va fi mort.
Niciodata nu suntem parasiti.Ni se pare ca suntem singuri,fara nimeni,cerem iubire numai de la oameni ca noi,din carne si sange.Nu ne-a trecut niciodata prin minte sa cerem iubirea divinului Prieten.SUNTEM ABANDONATI NUMAI CAND NOI INSINE NE ABANDONAM.Prietenul abia asteapta cererea noastra.Nu ezitati,bateti la usa constiintei!Daca o ascultati cu atentie,ii veti auzi raspunsul din interior si o lumina va va inunda inima,iar caldura dragostei divine va patrunde in voi.Eternul Prieten este permanent prezent,nu importa numele si esenta lui.Principalul este ca El nu ne paraseste niciodata.Cu cat ii cerem mai multa dragoste,cu atat El ne ofera mai mult."Cereti si vi se va da, bateti si vi se va deschide"
Trebuie sa stim ca scaderea potentialului omenesc,fizic si moral,nu dureaza mult.In aceste clipe grele,cand de multe ori slabiciunea fizica sau boala influenteaza psihicul si invers,cand durerea morala influenteaza starea sanatatii,in toate aceste momente grele prima idee pe care ar fi bine s-o avem este ca aceasta nu va dura prea mult si ca nu suntem singuri.Omul dotat cu putere spirituala intensa isi domina repede slabiciunea trupului.Meditatia si credinta il ajuta,in timp ce omul dezarmat moraliceste nu opune nici o rezistenta slabiciunii trupesti si descurajarea se instaleaza in mod cronic in inima sa.Pentru a va smulge din aceasta inertie chemati in ajutor Prietenul!Un mic efort,cat de mic,o initiativa cat de neinsemnata,chiar la inceput si asistenta Cerului va amplifica efortul vostru!Vointa de a actiona vine actionand,dupa cum foamea vine mancand.
Tu,calatorule obosit,care nu doresti altceva decat a pune povara jos si a te culca in mijlocul drumului,daca ai cunoaste cat de aproape este,peste drum chiar,un han de adapostit unde hangiul iti este prieten chiar,cum te-ai napusti intr-acolo!
Ei bine,drumetule,intra chiar acum fara sa bati!Intra in hanul vietii!Acolo fruntea iti va fi racorita si picioarele iti vor fi spalate.Acolo vei gasi hrana credintei si nadejdii si vei pleca mai departe intarit si refacut.
Voi purtati in voi acest han ceresc fara sa stiti.La orice ora din zi si din noapte va este deschisa poarta,iar hangiul binevoitor va priveste cu tristete cum treceti mereu prin fata lui fara macar sa-l observati.El asteapta mereu,va iubeste si vrea sa va vina in ajutor.DE VOI INSA DEPINDE TOTUL...
Va imbatisez dulce!

marți, iunie 16, 2009

LEMURIA


Pentru oamenii de stiinta gasire unui continent de legatura intre India si America era necesar, altfel nu s-ar fi putut explica distributia faunei si florei din zona oceanului Indian cum ar fi de exemplu prezenta lemurului, creatura ce traieste in insula Madagascar, dar mai putin in Africa, chiar si in India sau arhipelagul Malaieziei. Alte animale si plante au ridicat aceeasi problema. Cum ar fi putut lemurul sa treaca peste oceanul Indian? Un document prost conservat si un model de teracota spart l-au inspirit pe ocultistul britanic Scott Elliot in desenarea unei harti a Lemuriei, asa cum era la momentul intinderii ei maxime. Naturalistul german Ernst Haikel credea ca un continent s-ar fi intins candva din Madagascar pana in Malaiezia si ar fi putut explica arealul de distributie al lemurilor si al altor specii. Doctorul francez Augustus Le Longeon care a facut sapaturi in ruinele mayase din Yucatan a tradus una din cartile mayase "codecs troana". Acolo era o extraordinara relatare despre asa zisul continent Mu, un teritoriu infloritor, paradisiac distrus de un cutremur. Lep Longeon sustinea ca are dovezi dupa care locuitorii din Mu ar fi fost stramosii mayasilor dar si ai egiptenilor. Celebrul occultist Helena Blavatski in peregrinarile sale prin Tibet ar fi gasit in manastirile sacre ale Tibetului la asa zisi Mahatmas (suflete mari,iluminate) un manuscris intitulat "Cartea Dzyan". Despre acesta inteleptii spuneau ca este un vechi text din Atlantida in care se pomenea de evolutia umanitatii prin mai multe rase (7 rase) intre care lemurienii ar fi fost a treia. Dupa cartea Helenei Blavatski acestia ar fi trait pe un continent ce acoperea cea mai mare parte din emisfera sudica. Ei erau creature gigantice asemanatoare cu maimutele. Unii aveau patru brate in timp ce altii aveau un al treilea ochi in ceafa. Nu vorbeau nici o limba, comunicau doar telepathic si detineau uimitoare puteri paranormale. In timp, Lemuria s-a fragmentat descinzand din ea continental Atlantida si lumea actuala.
William Scott, un alt teozof spunea despre lemurieni ca aveau aproape 4,5 m inaltime si pielea bruna. Fetele lor erau tesite, fara frunti dar cu maxilare iesite inafara. Ochii le erau atat de departati unul de celalalt incat puteau vedea la fel de bine in lateral ca si inainte. Aveau calcaiele atat de lungi si de intinse inapoi incat puteau merge cu spatele la fel ca si cu fata. Ei ar fi fost candva hermafroditi dar in timp au ajuns sa se inmulteasca la fel ca oamenii.