IUBIREA INVINGE TOTUL!!!

DA-MI DOAMNE,PUTEREA DE A SCHIMBA LUCRURILE PE CARE LE POT SCHIMBA!DA-MI PUTEREA DE A ACCEPTA LUCRURILE PE CARE NU LE POT SCHIMBA!SI DA-MI INTELEPCIUNEA DE A LE DEOSEBI!!!

ZAMOLXE

Zamolxe a spus:

“BINECUVANTEZ VOCEA DUMNEZEULUI CARE BINECUVANTEAZA!!!”

Adevarul te va elibera !!!

Oricine se proclamă pe sine însuşi judecător în Câmpul Adevărului şi al Cunoaşterii este un naufragiat de care râd Zeii.

Albert Einstein

sâmbătă, iulie 31, 2010

Apocalipsa lui Ioan...


XXII.

1. Şi mi-a arătat apoi îngerul un râu cu apa cea tainică a vieţii, limpede ca cristalul, care ţâşnea neîncetat din scaunul de domnie alb strălucitor şi orbitor precum soarele al Mielului (IISUS HRISTOS).

2. Drept în mijlocul pi eţii cetăţii cea sfântă şi pe unul dintre cele două maluri ale râului, era pomul vieţii universale, rodind douăsprezece (12) feluri de rod [în strânsă legătură cu cele 12 ZODII CUNOSCUTE n.t.] şi care dădea rod în fiecare lună [12 LUNI = 12 ROADE (ZODII) n.t.]; şi frunzele [energiile subtile, binefăcătoare, divine ale n.t.] pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.

3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al Mielului (IISUS HRISTOS) care va reprezenta Atotputernicia lui DUMNEZEU va fi în ea. Acolo, dreptcredincioşii lui DUMNEZEU şi Aleşii Lui Îl vor sluji.

4. Ei vor vedea cu toţii slava dumnezeiască a feţei Mielului (IISUS HRISTOS) şi Numele Lui va fi neîncetat în sufletele şi pe frunţile lor.

5. Acolo niciodată nu va mai fi noapte. Şi de aceea ei toţi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul DUMNEZEU îi va lumina pe toţi cu puterea sa. Şi acolo Mielul (IISUS HRISTOS) va împărăţi în vecii vecilor (în slavă).

6. Şi apoi îngerul mi-a zis: "Ia aminte căci aceste cuvinte sunt întru totul vrednice de crezare şi adevărate. Iar Domnul, DUMNEZEUL care în veşnicie este inspiratorul duhurilor proorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate dreptcredincioşilor şi robilor (celor care sunt dăruiţi cu totul Lui) Săi lucrurile care, fără îndoială, au să se întâmple în curând.

7. Mielul a spus: "Şi iată, Eu o să vin curând! - Ferice de cel ce păstrează mereu la loc de cinste şi se păzeşte să nu încalce niciodată cuvintele proorociei din cartea aceasta!"

8. Eu, Ioan, am auzit şi am văzut toate lucrurile acestea. Şi după ce pe fiecare le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat cu umilinţă la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.

9. Dar el mi-a zis atunci: "Fereşte-te să mai faci una ca aceasta! Eu sunt un bun slujitor (unealta umilă a lui DUMNEZEU) împreună cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii, şi tot aşa vor fi toţi cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te pentru toate acestea lui DUMNEZEU".

10. Apoi mi-a zis: "Să nu pecetluieşti cumva cuvintele proorociei din cartea aceasta. Căci vremea când ele urmează să se împlinească este aproape.

11. Află că nu toţi cei care vor lua la cunoştinţă cuvintele acestei proorociri vor PUTEA SĂ FACĂ ASTFEL ÎNCÂT DUPĂ ACEEA SĂ SE TRANSFORME PRIN ÎNŢELEGEREA TAINEI EI. Tocmai de aceea să nu mire pe nimeni că, aflând toate acestea, cine este nedrept va continua să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat va continua să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană va continua să trăiască şi mai departe DAR ŞI MAI MULT fără prihană. Şi cine este sfânt va continua să se sfinţească şi mai departe însă cu mult mai mult prin pătrunderea tainelor dumnezeieşti care sunt arătate aici.

12. Mielul a spus: "Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine căci o să dau fiecăruia (RĂSPLATA) NUMAI DUPă FAPTELE lui.

13. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.

14. Ferice de cei ce îşi spală (purifică neîncetat) hainele [corpurile inferioare invizibile (vital, psihic, mental) şi trupul n.t.], ca să aibă şi ei drept [ACCES PRIN REZONANŢĂ n.t.] la pomul vieţii şi să poată astfel să intre prin una dintre cele 12 porţi în cetate!

15. Afară vor rămâne cei care sunt câinii (la suflet), vrăjitorii, curvarii [cei obsedaţi de sex şi care în realitate sunt egoişti şi nu iubesc n.t.], ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine care mai mereu iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!

16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru cei capabili să le pătrundă înţelesul care astfel vor putea să fie treji (VIGILENŢI). Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David şi puterea Mea de la Tatăl Ceresc este mereu vie precum Luceafărul strălucitor de dimineaţă.

17. Atât Duhul cât şi Mireasa zic: "Vino!" Şi cine cu adevărat aude şi el, să zică: "Vino!" Şi celui ce se află lângă el, căruia îi este sete şi vrea să vină. La Mine poate oricând să vină oricine vrea să ia apa vieţii veşnice fără plată!

18. Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva neadevărat la ele, DUMNEZEU îi va adăuga în plus şi lui la urgiile (care îi aşteaptă pe cei păcătoşi) arătate în proorocirea aceasta.

19. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate DUMNEZEU partea lui de la pomul vieţii şi el nu va mai putea intra în cetatea sfântă, despre care se vorbeşte în proorocia aceasta."

20. Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: "Da, Eu vin curând." Amin! Vino, Doamne Iisuse!

21. Harul Domnului IISUS HRISTOS să fie mereu cu noi toţi! Amin.


Sursa: ro.j-lorber.comUn comentariu:

 1. Este adevărat, adevărul te face conştient de ceea ce faci. De asemenea când vine vorba de rău, răul nu e o ştiinţă. Fiţi deştepţi şi respectaţi-vă, când vedeţi ceva de rău să nu râdeţi ca păcătoşii; lor le face plăcere, pentru că ei înşişi sunt răi.
  Dar oamenii cu adevărat buni găsesc motiv de bucurie la ceva cu adevărat bun, care chiar eliberează omul, pentru Dumnezeu. Să nu-L înnivuiţi pe Dumnezeu când ceva nu vă iese. Dumnezeu nu lucrează în locul nostru. Chiar şi oamenii "fără minte" sunt buni atâta timp cât fac binele. Şi ei pot înţelege. Vedeţi cartea
  Daniel capitolul 10 versetul 12:
  "Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul, şi nici unul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege."

  De asemenea şi blog-ul: http://www.alegecevamaibun.blogspot.com/
  cu legăturiile lui.

  RăspundețiȘtergere