IUBIREA INVINGE TOTUL!!!

DA-MI DOAMNE,PUTEREA DE A SCHIMBA LUCRURILE PE CARE LE POT SCHIMBA!DA-MI PUTEREA DE A ACCEPTA LUCRURILE PE CARE NU LE POT SCHIMBA!SI DA-MI INTELEPCIUNEA DE A LE DEOSEBI!!!

ZAMOLXE

Zamolxe a spus:

“BINECUVANTEZ VOCEA DUMNEZEULUI CARE BINECUVANTEAZA!!!”

Adevarul te va elibera !!!

Oricine se proclamă pe sine însuşi judecător în Câmpul Adevărului şi al Cunoaşterii este un naufragiat de care râd Zeii.

Albert Einstein

miercuri, ianuarie 06, 2010

Sfantul Ioan Botezatorul
Sfântul Ioan Botezătorul a fost un mare prooroc şi înaintemergătorul Domnului Iisus Christos.

Părinţii săi au fost: tatăl Sf. Zaharia preot, care slujea la Templu şi mama sa Sf. Elisabeta. Naşterea sa a sta sub semnul miracolului, căci părinţii săi erau deja în vârstă şi nu aveau copii, dar se rugau necontenit pentru aceasta. Rugăciunea lor a fost îndeplinită şi Sf. Arhanghel Gavriil - Îngerul Domnului, a adus vestea arătându-i-se în Templu Sfântului Zaharia. Acesta necrezând cuvintele Sf. Arhanghel, a fost pedepsit cu muţenie până la naşterea proorocului, când revenindu-i vocea, el a pronunţat numele copilului.

Sf. Ioan Botezătorul s-a născut cu şase luni înaintea Domnului Iisus Christos, chiar şi din acest punct de vedere fiind un înaintemergător.

Intrat de tânăr în monahism, Sf. Ioan Botezătorul a trăit retras în pustie şi ajunsese un mare înţelept, dar Cuvântul Domnului fiind cu el, Duhul Sfânt l-a chemat la propovăduire, cerându-i să meargă în toate părţile Iordanului pentru a boteza şi a propovădui pocăinţa. Prin învăţăturile sale şi prin chemarea oamenilor la pocăinţă, el a pregătit şi a netezit calea Domnului Iisus Christos.

Sfântul Ioan Botezătorul era un esenian, respectând întru totul regulile acestei caste. Se îmbrăca cu îmbrăcăminte din păr de cămilă, se încingea cu cingătoare de piele peste mijloc, ţinea post aspru şi se hrănea cu miere şi hrană curată, conform obiceiurilor şi tradiţiilor eseniene (Vezi manuscrisele de la Marea Moartă!)

El dădea sfaturi morale tuturor celor care veneau la el şi avea ucenici pe care îi învăţa. Pe toţi aceia care se întorceau la credinţă şi la ascultare de Lege şi se pocăiau de faptele lor cele rele, îi Boteza în apa Iordanului şi îi curăţa de păcate. A devenit atât de vestit, încât oamenii credeau că el este Mesia cel aşteptat, dar cu smerenia lui caracteristică Ioan Botezătorul arăta întotdeauna despre Cel ce urma să vină, dar pe Care el încă nu Îl cunoştea.

Domnul Iisus Christos la vremea potrivită ajunge şi El la apa Iordanului şi-i cere lui Ioan să-L Boteze. La acest minunat Botez se petrece miracolul Pogorârii Sfântului Duh peste Domnul Iisus Christos şi astfel este descoperit lumii Mesia, Fiul lui Dumnezeu şi pe acesta Sfântul Ioan Botezătorul îl va arăta necontenit tuturor depunând mărturie pentru El. Din acel moment şi ucenicii lui Ioan şi mulţimile vor merge după Domnul Iisus Christos.

Netemându-se de puterea stăpânilor de atunci, Sf. Ioan Botezătorul se ridică vehement împotriva lui Irod Antipa, tetrarhul Galileii, care lipsit de moralitate luase de soţie pe femeia fratelui său Filip, pe Irodiada şi mai făcuse multe alte rele. Pentru aceasta, Sfântul Ioan Botezătorul a fost întemniţat la castelul Maherus. Cu toate că îl întemniţase, Irod se temea de Sf. Ioan Botezătorul şi asculta de spusele lui, fiindcă mulţimile îl iubeau, considerându-l un mare prooroc.

Irodiada, în schimb care îl ura pe Ioan, folosindu-se de un vicleşug, în timpul unei mari petreceri dată de Irod în cinstea dregătorilor şi a comandanţilor de oşti, prin fiica sa Salomeea, a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul. Prins în această capcană, Irod nu a mai avut ce face şi a acceptat executarea lui Ioan.

Despre Sf. Ioan Botezătorul Domnul Iisus Christos arată în Evanghelia după Ioan:

Acela era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui.

Între Sfântul Ioan Botezătorul şi Domnul Iisus Christos a fost o prietenie strânsă şi o afecţiune deosebită, chiar dacă ea nu a fost mărturisită public. La moartea Sfântului Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Christos a suferit foarte mult, căci la auzul acestei veşti El a plecat din mijlocul mulţimii cu o corabie, retrăgându-se în singurătate. Cu multă suferinţă fiind în suflet, totuşi El însă nu a putut sta mult timp departe de oameni. Mulţimile de bolnavi, perseverenţi şi insistenţi, veneau la El pe jos din toate cetăţile pentru a-I cere vindecare şi Domnului Iisus I S-a făcut milă de ei, reîntorcându-se în mijlocul lor pentru a-i ajuta. În acest fel viaţa L-a obligat să treacă peste suferinţa Sa sufletească pe care o avea la pierderea unui prieten, a unui mare înţelept şi un minunat slujitor al lui Dumnezeu, care pe vremea Sa era Sf. Ioan Botezătorul:

Şi venind ucenicii lui, au luat trupul lui şi l-au înmormântat şi s-au dus să dea de ştire lui Iisus. Iar Iisus, auzind, S-a de acolo singur, cu corabia, în loc pustiu, dar aflând mulţimile au venit după El, pe jos din cetăţi. Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I s-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. (Matei cap 14)

Puterile date din Cer Sfântului Ioan Botezătorul erau foarte mari, dar totuşi erau mai mici decât ale Fi-ului lui Dumnezeu. Mulţimile de oameni care se frământau să înţeleagă cine este Domnul Iisus uneori îi confundau. Pentru a ajuta la clarificarea lucrurilor Domnul Iisus Christos discută cu ucenicii săi învăţându-i:

Şi venind Iisus în părţile Cezareei lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt? Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.

Iar Iisus răspunzând, I-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie acestea, ci Tatăl Meu Cel din Ceruri

Misiunea Sf. Ioan Botezătorul a fost foarte importantă, el trebuind să-L arate lumii pe Mesia şi să depună mărturie pentru El, deoarece un spirit înalt nu depune mărturie el pentru el, ci este mărturisit de altul. Această regulă a fost respectată şi în acest caz şi este întărită chiar de Domnul Iisus Christos care spune:

Dacă mărturisesc eu despre mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Altul este care mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că adevărată este mărturia pe care o mărturiseşte despre Mine. Voi aţi trimis la Ioan şi el a mărturisit adevărul.

Călăuzit fiind de Duhul Sfânt, Sfântul Ioan Botezătorul are în elementele misiunii sale Cuvântul lui Dumnezeu, proorocia care venea prin inspiraţie de la Duhul Sfânt şi apa de Botez Sfânt, ca element primordial asupra căreia se purta Duhul, după cum se arată în Geneză. Din toate aceste date se poate deduce că el era un Înalt Slujitor al lui Dumnezeu pe Pământ şi în special al Duhului Sfânt. De aceea chiar Domnul îl aseamănă cu o făclie.

Sf. Ioan Botezătorul este considerat de către Biserica ortodoxă, ultimul şi cel mai mare dintre proorocii legii celei vechi.

El a fost reîncarnarea Sfântului Ilie, cel pomenit în Vechiul Testament, despre care profeţiile arătau că va fi pe Pământ la venirea Fiului lui Dumnezeu. Acel Ilie, era actualul Ioan Botezătorul, reînviat, adică reîncarnat, născându-se înaintea Domnului din Sfânta Elisabeta. Despre aceasta a depus mărturie chiar Domnul Iisus Christos în faţa ucenicilor Săi:

Şi ucenicii L-au întrebat, zicând: Pentru ce dar zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar El, răspunzând, a zis: Ilie într-adevăr va veni şi va aşeza la loc toate.

Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au voit; aşa şi Fiul Omului va pătimi de la ei. Atunci au înţeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul.

Sfântul Ioan Botezătorul are zile de prăznuire în calendarul Bisericii ortodoxe după cum urmează:

- Zămislirea Sf. Ioan Botezătorul - 23 septembrie;

- Naşterea - 24 iunie (Sânzienele);

- Soborul Sf. Ioan Botezătorul - 7 ianuarie;

- Comemorarea morţii sale - 29 august;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu